Ajax-loader

Josemaría Escrivá könyvei a rukkolán


Josemaría Escrivá - Barázda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Josemaría Escrivá - Kovácstűzhely
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Josemaría Escrivá - Út
olyan ​szavak ezek, melyeket suttogva mondok, bizalommal, mint barátod, mint testvéred, mint atyád... hogy új gondolat szülessen benned és az megdöbbentsen; így jobbá teszed majd életed, - s az imádság és Szeretet útjára térsz (A szerző előszava). Ezekkel a szavakkal mutatkozott be a szerző, midőn jelen lélekvizsgálati könyvét - mely azóta világhírűvé vált és melyet európai és amerikai nyelvre, továbbá arab, japán, héber, tugul, és kínai nyelvekre is lefordítottak - a közönségnek ajánlotta. mikor a szerző az Út című könyvét megírta, mint az ifjúság, családapák, tudósok, munkások és egyszerű emberek vezetője, már nagy lelkipásztori tapasztalattal rendelkezett - később a Római Pápai Akadémia tagja és a Római Kúria különböző osztályainak tanácsosa lett. A könyv lelkipásztori tapasztalatából született és hosszas imádság és elmélkedés útján érett meg termékeny gyümölccsé, hogy a lelkeket ima és Szeretet útján az istenfiúság magaslataira emelje amellett, hogy a világ munkájának és nehézségeinek forgatagában élnek. "Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem az élet világosságát bírja. (Jn 8, 12). Jézus Krisztus követése csakis ennek a világosságnak fényénél lehetséges, áhítatos, bensőséges túlvilági életre van szükség, hogy a földi utak pora, melyen az emberek járni kénytelenek, tekintetüket el ne homályosítsa az "Országot" illetőleg, "Mely nem erről a földről való" (Jn 18. 36).

Josemaría Escrivá - Keresztút
„Szeretnéd ​Jézust egészen közelről követni? Vedd kezedbe az Evangéliumot, és olvasd el az Úr kínszenvedésének történetét. Nem elég azonban elolvasni, át is kell élni! Nagy különbség van a kettő között. Az olvasás régmúlt dolgokat idéz emlékezetünkbe, az átélés ellenben azt jelenti, hogy résztveszünk az eseményekben, mintha mi is szereplői lennénk. Tárd ki szívedet és légy az Úr útitársa!" Boldog Josemaría Escrivá halála után publikált keresztútja kiemelkedik a többi alkotása közül. Szinte egy vallomás az ő bánattal és fájdalommal is teli életéről. E műve azon nagy egyházi írók sorába emeli őt, akik életmódjukat felülvizsgálva Krisztus nyomdokaiba léptek azzal a meggyőződéssel, hogy a keresztény ember boldogsága a „kereszt alakjában van". Az író kommentárja ez a könyv a keresztút tizennégy állomásáról. Egyetlen célja, hogy rávilágítson az esemény lényegére, azért, hogy akaratunk letisztulttá váljon és szívünk lángra lobbanjon. Minden stációt öt meditációs pont követ, alapul véve az Opus Dei alapítójának gondolatait. Boldog Josemaría Escrivá megmutatja, hogy a bűnbánat keresése csak úgy lehetséges, ha azonosulunk a „Fájdalom Emberével", a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal.

Kollekciók