Ajax-loader

Pajor András könyvei a rukkolán


Pajor András - Ne lépj a vadvirágra!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pajor András - Vizimalom vagy amit akartok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pajor András - "A Te szavadra..."
„Mi van érsek úr címerében, mi a jelmondata és miért? A jelmondat: "ln Verbo Tuo" - a Te szavadra. Ahogy Péter apostol engedelmeskedik Jézusnak a csodálatos halfogás előtt: „A Te szavadra kivetem a hálómat" A címeremben... itt alul ez a magyar címerből vett hármas halom, a csillagok pedig a természetfeletti élettel való kapcsolatot és az abba vetett hitet jelentik... én szeretem ezt a címert, mert egyszerű" Egy kétségtelenül rendkívüli életút tanúivá válunk ebben a riport-kötetben. A kérdésekre egy olyan magyar főpap válaszol, aki négy földrészen hol diplomáciai, hol karitatív tevékenységben teljesíti küldetését, izgalmas, színes, olykor meglepő körülmények között. A könyv összeállításának hónapjaiban betegségével küszködve adja közre emlékeit, válaszolva többek közt olyasféle kérdésekre, mint - hogyan került az európai diplomáciai testületek élére, - miért nem lett esztergomi érsek, - milyen körülmények fogadták El Salvadorban Romero érsek meggyilkolása után, - hogyan került Burundiba a törzsi háború idején, - milyen emlékeket őriz Mindszenty bíborosról, - hogyan kísérte be elsőként Teréz anyát-Magyarországra? Remélem, hogy sikerül valamit átadnom abból az élményből, amelyet Kada érsek úrnál tett látogatásaim, az alig felfogható messzeségekbe elkalauzoló beszámolók jelentettek. Én magam szívesen elhalasztottam volna mindennek elkészítését, várva az idős főpap gyógyulására, megerősödésére, ő azonban ösztönzött a gyors munkára: „Nézze, ha már egyáltalán belementem, csináljuk minél gyorsabban, mert egyre messzebb kerülök az emlékeimtől". Köszönjük, Érsek úr!

Pajor András - Rímrémek és porzó prózák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pajor András - Katonalevelek ​Barotai Urbán atyától
"Pajor ​honvéd! Levele jött. A feladó: P. Urbán." Ha valaki volt katona az én fiatalkoromban - immár negyven esztendeje szereltem le -, az pontosan tudja, milyen izgalmat jelentettek a levélosztás pillanatai. Milyen színt hoztak a laktanyába a szülői vagy baráti sorok. Nekünk, akkori papnövendékeknek pedig mit jelentettek azok a tudósítások, érdeklődések, bátorítások, amelyek nemcsak arról tanúskodtak, hogy számon tartanak bennünket, hanem folyamatosan szerették volna erősíteni a hitet, a hivatást, az elmélyedést egy gondolatűző, távoli közegben... Ezeket a rendkívül tartalmas írásokat azért teszem közkinccsé, hogy mások is épülhessenek belőle.

Pajor András - Láss ​és láss tovább...
András ​atya igényes, szép természetfotói és a hozzájuk kapcsolódó pár soros meditációk Istenre hangolják az Őt kereső lelket.

Pajor András - Így ​szólítalak: barátom!
Pajor ​András ___ 1958-ban, Budapesten születtem. Középiskolás éveim a szentendrei ferences Gimnáziumban teltek. A szentelésem előtti évek stúdiumát egy összetartó család légköre, a munkásélet és a teológia -- együtt alkották. 1985, szentelésem után újmisésként egy évig Solymáron voltam káplán, majd 1986-ban Óbudára kerültem, ahol három év telt el. Jelenleg Mohora és Cserháthaláp plébánosa vagyok. A papságban nem az a vonzó, hogy szép, hanem hogy a miénk. A jövő előttem is titok és reménység. Paptestvéreimnek: én e könyvecskét nem egy-két általam kiválasztottnak, hanem minden komolyabb fiúnak kézbe adnám. Aki egyszer a papságról szabadon elgondolkodik, bárhogy is döntsön, biztosabb lesz a dolgában.

Szentmihályi Szabó Péter - Pajor András - Özséb
Boldog ​Özséb remete, az egyetlen magyar eredetű rend, a pálosok alapítója, a vagyonáról és méltóságáról lemondó középkori kanonok alakjában jelent meg előttünk eddigi olvasmányainkban. Ez a regény a történelmi és vallási kategóriák mögé vet egy fénycsóvát: ki lehetett Özséb, az ember, a maga elszántságával, félelmeivel, tudásával, érzéseivel, emberi kapcsolataival, és – főként bölcsességéből eredő – jövőbe látásával. Milyen eszményt jelenít meg a maga elevenségében előttünk álló szent a mai olvasónak, amely belső remeteségét, Istenre és önmagára találását gazdagíthatja? Szentmihályi Szabó Péter szívügyének tekintette történelmi regénysorozatának utolsó állomását, a Boldog Özsébről szóló könyvét. A középkor kemény megpróbáltatásait, legfőképp a tatárjárást és az ország csaknem teljes újra alapítását egy olyan egyéniségen keresztül szerette volna bemutatni, aki Istenre hagyatkozással s később élethivatásával felel a súlyos idők kihívásaira. Halála azonban befejezetlenül hagyta e regényt. A hiányzó fejezetek megírására az író stílusát jól ismerő barátja, Pajor András vállalkozott. A posztumusz kötet egy olyan életművet zár le, amely évtizedeken át segített ébren tartani a magyar történelem iránti érdeklődést, az évszázadok mélyebb értelmébe való betekintést.

Pajor András - Barlang, ​jászol, szelíd parázs
Pajor ​András mint katolikus pap évek óta rendez gyerekkorú és fiatal hívei számára betlehemes játékokat. E játékok szövegeit maga írta, nem irodalmi igénnyel, sokkal inkább hitigazságok oldott közlésének szándékával, a gyermeki lélek vallási nevelésének céljával. A nagyobbrészt, de nem kizárólag a karácsonyi eseményekhez kapcsolódó kis "pásztorjátékok" (mikulási szöveg is van köztük) - katolikus papok és hitoktatók magánhasználatára valók.

Pajor András - Csendes ​tanúság
Amíg ​néhány nap alatt összeállt ez az imafüzet, nagy vonalakban kénytelen voltam átelmélkedni egy édesanya életútját, megfogalmazódó fohászait hivatásának különféle állomásain, a fiatalasszony gyermekáldásért mondott imájától a dédnagymama hálaadásáig. Közben arcok, életek, példák jutottak az eszembe. Különböző korú asszonyok különböző élethelyzetei, melyekben hozzám fordultak lelkipásztori segítségért, vagy éppen csak megosztották velem terheiket két mélyről jövő sóhajtás közt. Válaszként szeretném most az ő és minden édesanya ajkára, lelkébe adni az Istennel és mennyei pártfogóinkkal való párbeszéd szavait magányos és nyugodt perceikre. ___ A társadalom, a tudomány, az életkörülmények állandóan átalakulóban vannak. Az ember ösztönösen keresi a maradandó támpontokat. Az édesanyai hivatás mindvégig az elévülhetetlen fontosságú értékek közt marad. ___ Örülök, ha e néhány imádsággal az édesanyákat, nagymamákat és dédmamákat hozzásegíthetem a lélek békéjéhez. András atya

Pajor András - Rímrémek ​és porzó prózák
Kalandra ​hívom az Olvasót, a kortárs szépirodalom még feltáratlan lehetőségeinek labirintusába, ahol új műfajok jelennek meg, érthető tiszta, sőt sokunknak átélt jelentéssel. A formai áttörések elevenebbé teszik a látásunkat is, általuk néha mindennapjainkra ráismerünk, máskor meg egy olyan hangulatba nyitunk be, amely bár távol esik az életünktől, mégis otthonossággal szemléljük az egyes szereplők megnyilvánulásait. P.A.

Pajor András - Láss ​és érts!
___ ​Gyakran érezzük: az idősödő ember gyengébben lát, de többet. az érett látás már nem a felszín tetszetősségét, sokkal inkább a látvány jelentését keresi és abban gyönyörködik. ___ Ijyesféle barangolásra hívom Olvasóimat e vékony, de széles látószögű kötettel. Lombok, ablakok, arcok, tájak és faragott kőpárkányok világába, hogy ne csak látványban, hanem megértésben is gazdagodjanak. ___ Az ebben segítséget jelentő gondolatok mintegy az ikerkönyvnek (Láss és láss tovább) folytatásai. Vigyázat, aki mindkét kötet meditációit befogadta, többé már nem tud könnyen átsiklani a valóság részleteibe rejtett üzenetek felett. Ezt csak a bátrabbaknak ajánlom! ___ ___ Szeretettel: András atya

Pajor András - Ismerem ​tetteidet
Lelkiismeretünk ​élő valóság: az Istenhez való hasonlóságunk, legfontosabb lételemünk mércéje, amely jelzi, mennyire tértünk el ettől az eszménytől. El lehet nyomni, le lehet tagadni, át lehet alakítani hamis mércévé, de ez önmagunk ellenségévé tesz, szervezetünk kilép emberi medréből, és fékevesztetten pusztít.

Pajor András - Levél ​marslakó barátomnak
Képzelj ​el egy felénk közeledő, idegen égitestről származó űrszondát. Szóval mi érdekelheti a legjobban a Földet kémlelő űrkompot: először is felméri a légkört, a domborzatot, a tengerek és a szárazföld tulajdonságait és összetevőit, de a benne utazók kíváncsiságát legbelül mégiscsak az értelmes lények utáni kutatás mozgatja. Mire idáig eljutnak, megtudják, hogy itt ezeket embereknek hívják, kétféle nem szerint kétfélék, és a férfi nemhez tartozók építik az ő űrhajóikat. Egyikük megkér, ugyan mutatnék-e neki egy mintapéldányt az igazi férfiak közül? Vállalom, bár tudom, hogy nehéz dolgom lesz.

Pajor András - Barátomnak ​szólítalak
Ennek ​a könyvnek első kiadása csaknem harminc esztendeje jelent meg. A visszajelzésekből kiderül, hogy jó néhány életet segített áldásos fordulóponthoz: az igazi, személyre szabott boldogság, a megtalált élethivatás ösvényére lépni. Ha segítünk egy-egy fiatalnak, hogy a csendes perceiben kinyílhasson a kezében ez a zsebkönyv, talán kevesebb zátonyra futás, és több hiteles életöröm jut neki az őszinte útkereséshez.

Pajor András - Kisvárosi ​ünnepek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pajor András - A ​pap
Nem ​magyarázkodom, mert nincs miért. Mindenki minden hivatásban a maga sajátos emberi természetét, öröklött vonásait, tehetségeit, önnevelési készségét viszi vásárra. Senki sem örül különösebben annak, ha egyéniségét vagy tevékenységét a tájékozatlan közbeszéd alapján ítélik meg, de annak sem, ha mindez a környezetében élők szubjektív szempontjai alapján történik... Aki elolvassa ezt a könyvecskét, becsületes dolgot tesz. Olyasfélét, mintha elém állna, és a szememre vetné, nyersen, kereken, hogy mit gondol rólunk, papokról, de meg is hallgatná, amit válaszolok rá.

Pajor András - Ne ​lépj a vadvirágra!
Ezzel ​a könyvecskével a rohanó embert szeretném megállítani, éppen csak egy percre, amíg élni tanul. Látjuk az evangéliumban Jézust, amint vakoknak adja vissza a látásukat, és ez még csak a testi látás. A lélek szemei viszont még bennünk, keresztényekben is csak hunyorognak. Ezt a lelki látást segíti ez a néhány meditáció, a Mester művének szerény kiegészítéseként. Ha megtanulnk belőlük felfigyelni az élet elrejtett jeleire, akkor a könyvet akár félre is tehetjük, és elkezdhetjük írni saját, személyes meditációnkat. András atya

Pajor András - Kamaszkör
Hétről ​hétre találkozhattak ezeknek az írásoknak a többségével fiatal barátaim, lelkipásztor és nevelő kollégáim a Keresztény Élet folyóirat lapjain. Sokszor meglehetős közkedveltségről kaptam jelzést velük kapcsolatban. Most nemcsak gyűjteménybe foglalva, hanem feldolgozási tanácsokkal ellátva adom minden érdekelt kezébe azt a válogatást, amely sokféle területet érint kamaszaink, fiataljaink életében. Kívánom, hogy mindez tegye tartalmassá és emlékezetessé tábori estéinket, osztályfőnöki óráinkat, ifjúsági hittanos foglalkozásainkat, de ha lehet, családi beszélgetéseinket is, a köztünk felnövekvő korosztály gondolatait csiszolgatva. Sok szeretettel, már az idei nyárra készülve: András atya

Pajor András - Éjjeli ​fohász az őzek életéért
Remete ​mesék felnőtteknek. „Ez a könyv egy barlang, ha figyelmesen végigolvasod, azt fogod hinni, hogy te írtad” ugyanis mindnannyiunkról szól, őszintén.

Pajor András - Családi ​zsindely
Mindenki ​azzal a szeretettel vegye kezébe a képzelt és valóságos családlátogatások könyvét, amennyi őszinte szeretet megnyilvánul benne részemről a családok iránt. Nem ártana hetente egy-két epizódot közösen elolvasni, aztán folytatni a párbeszédet. Amikor ezt a panaszt hallom: "De hát nincs miről beszélgetnünk...", akkor szívesen útjára bocsátok egy ilyen könyvet. A közös olvasás közben pedig rábukkanhatunk saját megbeszéletlen témáinkra.

Pajor András - Rongyosok
"- ​A fiam miatt jöttem, törzsőrmester úr. Nem jött haza estére, éjszakára sem, ilyen még nem fordult elő. Bencés diák, ma iskolába kellett volna mennie, de biztos, hogy oda sem ment, hiszen a mai tankönyvei... - Bocsásson meg, nagyságos Uram - szakította őt félbe a rendőr -, de nem tagja a fia valamilyen hazafias ifjúsági szervezetnek? Balogh úr nem értette egészen a kérdést, de aztán felderengett, hogy miért mindjárt erre kíváncsi a törzsőrmester. - De igen - felelte. - A Turul Szövetségbe jár. - Akkor minden világos Nagyságos Uram. Többet most nem mondhatok, de szíveskedjék egészen nyugodtan hazafáradni, a fia biztonságban van és hamarosan nagyon büszke lesz rá." A titokról, amely e regény lapjain feltárul, feltétlenül tudnia kell minden kamasznak, minden magyar fiatalnak. Kedves Szülők, Nagyszülők, jóakaró felnőttek! Addig adjuk a kezükbe, amíg nem késő, mielőtt még újra hallgatnunk kellene minderről.

Pajor András - Jégmadár ​Börvely határában
Hogyan ​történhetett meg száz éve, hogy egy magyar település, amely dönthetett a sorsa felől, inkább a Romániához tartozást választotta? Mit jelent ilyenkor a közös, keresztény hit és az élő nemzettudat? E kisregényben örök tanulságok szólalnak meg a történelmi csapdába került falu válságos helyzetéről.

Pajor András - Pátrovics Mikolt - Iréne ​balzsamja
Amikor ​a kéziratot átadtam bírálatra néhány hozzáértő ismerősömnek, egyikük azt mondta: „Érzem a kor levegőjét, ezt hogy csinálja?" „Úgy, hogy amíg írok, én magam is ott vagyok" - feleltem különösebb gondolkodás nélkül. Meg kell mondanom, nagyon jól éreztem magam ezekben az időutazásokban, ilyen könnyen még soha nem írtam könyvet. Ma azért nyúlunk értékfilozófiai vagy éppen egyháztörténelmi könyvekhez, mert igazi alapokat próbálunk keresni a sokféle keresztény felekezet szétforgácsoló tevékenysége miatt, amely kétségbe vonja a hagyományos vallási értékrendet éppúgy, mint az ennek hátterében álló, a Szentlélek működéséről teljesebb képet adó múltat, történelmet.

Pajor András - Magyar ​szentek földi pártfogója
Lehetnek ​ennek a kornak is szentjei? Sőt: magyar szentjei? Méghozzá sokan? E könyv nemcsak erről szóló fejtegetést tartalmaz, hanem konkrét egyéniségeken keresztül ébreszt reményt bennünk. Ugyanakkor közel kerülünk általa a posztulátor, P. Szőke János szalézi szerzetespap személyéhez is, akinek vallomásai élményszerűvé teszik számunkra a 20. század egyháztörténelmét a szent vértanúk, hitvallók életének, sorsának tükrében.

Kollekciók