Ajax-loader

Hans Urs von Balthasar könyvei a rukkolán


Hans Urs von Balthasar - Hans ​Urs von Balthasar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans Urs von Balthasar - A dicsőség felfénylése II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans Urs von Balthasar - A ​metafizika terében - Ókor
Mielőtt ​megmutatkozna a keresztény kinyilatkoztatás páratlansága, előbb annak kell láthatóvá válnia, hogy miként érzékelte a létet és az isteni valóságot az ókori költészet, drámairodalom és filozófia, majd az ókorral formailag nagyban azonosuló középkor - a kereszténység ugyanis nem fordíthat hátat azon tér felmérési kísérleteinek, amelyben a kinyilatkoztatás megtörtént.

Hans Urs von Balthasar - A ​Megnemismert felhője / A keresztény elmélkedés
Miközben ​a fekete halál és a százéves háború pusztított Európában, a keresztény misztika csodálatos virágokat érlelt. _A Megnemismert felhője_ ehhez a hagyományhoz kapcsolódott a XIV. században. Az irodalmivá formálódó angol nyelven ez a mű szólaltatta meg először a lélek istenkeresését. Alapgondolata, hogy Istent az emberi fogalmak nem tudják megragadni – csupán szeretetünk hatolhat bele A Megnemismert felhőjébe. Az ismeretlen szerző több könyvet is írt, legismertebb s ma világszerte olvasott művén kívül itt még egy másik írását is olvashatjuk, a _Titkos tanácsok könyvét_. Századunk egyik legjelentősebb teológusa, a svájci Hans Urs von Balthasar nagylélegzetű teológiai könyvein kívül is szívesen foglalkozott a lelkiség kérdéseivel. Az itt közölt írása a keresztény elmélkedés gazdag hagyományaiból merít: önmagunk odaadása hitünk középpontjához, az Istennel találkozáshoz vezethet el.

Hans Urs von Balthasar - Ha ​nem lesztek olyanok, mint ez a gyermek
Hans ​Urs von Balthasar e kis könyve röviddel halála előtt született, így első kiadására csak halála után kerülhetett sor. A svájci teológus az istengyermekség mindig aktuális kérdéseire hívja fel a figyelmet, miközben fölfedezhetjük benne a balthasari teológia rövid összefoglalását is. Olyan szentháromsági perspektívát nyújt a harmadik évezred küszöbén, amely teremtő erőt nyújthat az újraevangelizáláshoz, amiben döntő szerep jut a gyermek alakjának, mind az egyén, mind a család szempontjából.

Hans Urs von Balthasar - Hármas ​koszorú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hans Urs von Balthasar - A ​metafizika terében - Újkor
Mi ​lett a dicsőségről, a lét és az istenek dicsőségéről szerzett ókori tapasztalatból? Mit kezdett vele az ókorra visszanyúló nyugati gondolkodás, és mivé alakította az új ösvényre lépő szelemfilozófia? A költőket, írókat, misztikusokat és filozófusokat bemutató történelmi tabló mögött az az aggodalom rejlik, hogy képes-e még észlelni a nyugati szellem az emberrel nem azonosítható lét fenségét.

Hans Urs von Balthasar - A ​három nap teológiája - Mysterium Paschale
A ​tíz éve elhunyt, hazánkban eddig kevéssé ismert svájci teológus hatalmas életművét napjainkban fokozott érdeklődés övezi. Jelen művének tárgya a keresztény teológia tulajdonképpeni szíve: a húsvéti három nap, Krisztus szenvedése, halála és feltámadása. Balthasar a kereszténységben kiemelt jelentőségű hagyomány és az újabb kutatások eredményeinek ütköztetésével lebilincselő egységben szólaltatja meg a krisztológiai kérdések mellett a teológia nagy témáit, kezdve az Arisztotelész nyomán kialakult istenkép létjogosultságának kérdésétől a szentségeken át a halál utáni "állapotok" problémájáig.

Hans Urs von Balthasar - Az ​alak szemlélése
A ​végtelen Isten végtelen alakban jelenik meg a világban. Milyen dimenziókat fedezhet fel benne a szemlélő tekintet? Milyen előzményei vannak a történelemben? Miért egyedülálló és páratlan? Hogyan észlelhető, miként közelíthető meg? Miféle következményei vannak észlelésének? Az alak szemlélése az isteni megjelenés konkrét alakjának egyetemes jelentőségét fejti ki: a kereszténység botrányát, azt a tényt, hogy egy konkrét, véges alak áll azon a ponton, ahol az emberi vallás és bölcselet választ vár végső kérdéseire. Az irodalomtudós és teológus Hans Urs von Balthasar (1905-1988) "korának legműveltebb embere" (Henri de Lubac). A kereszténység belső lényegének és szellemi tágasságának feltárását célzó könyvei az újkor leggazdagabb teológiai életművét alkotják.

Hans Urs von Balthasar - Mit ​szabad remélnünk?
•ISBN: ​9638683031 A szerző kötetünkben közölt három esszéje eredetileg egymástól függetlenül jelent meg a nyolcvanas évek végén. Utolsó nagy vitájához kapcsolódnak, melynek középpontjában az a kérdés áll, megengedhető-e, hogy az üdvösség keresztény reményét minden emberre kiterjesszük. A Biblia egyrészt azt állítja, hogy Isten minden ember üdvösségét akarja, másrészt a bűnösre lesújtó ítélet távlatát állítja elénk. Balthasar a reményről kialakított álláspontját ízekre szedő bírálatokra felelve hangsúlyozza, hogy ezt a feszültséget a teológia csak körültekintően, a biztos tudásról lemondva dolgozhatja fel. A három írásban egyszerre mutatkozik meg az idős szerző letisztult bölcsessége és vitairatainak szenvedélyes ereje.