Ajax-loader

Asztalos Miklós könyvei a rukkolán


Asztalos Miklós - Kossuth ​Lajos kora és az erdélyi kérdés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Miklós - Pethő Sándor - A ​magyar nemzet története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Miklós - Ez ​Magyarország!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Miklós - Alibi
ASZTALOS ​MIKLÓS (1899. június 28. Budapest–1986. február 23. Körösladány) Író, történész. Jogi és bölcseleti tanulmányait a kolozsvári, budapesti és a pécsi egyetemeken végezte. Bölcsészdoktorátust 1922-ben szerzett Pécsett. 1930-tól az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa volt, majd a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségekkel foglalkozó szakértője lett, amellett a Könyvtári Szemle című lap egyik szerkesztője is volt. 1925-ben egyik alapítója, egyben elnöke lett a Bartha Miklós Társaságnak, Szász Bélával közösen szerkesztette és jelentette meg a társaság évkönyvét. Vezető szerepet töltött be az Erdélyi Férfiak Egyesülete Jancsó Benedek Társasága irányításában is. A nemzetiségek története Magyarországon (Budapest, 1934) című munkája eszmetörténeti kutatásai eredményét foglalta össze. Néhány sikeres filmforgatókönyv és színdarab szerzője. A második világ háború után állásából elmozdították, osztályellenséggé nyilvánították, publikálni haláláig nem engedték. 1951-ben kitelepítették Körösladányba, ahol később haláláig a Művelődési Házban dolgozott. Hagyatékát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. A két világháború közti időszak 1945 után tiltó listára helyezett társadalmi regénye, melynek fókuszában egy fiatal értelmiségi kálváriája szerepel. A főhőst berlini tanulmányútja nagy reményekkel kecsegteti, de a történelmi valósággal való szigorú szembenézést nem kerülheti el. Bukása nemcsak az övé, egy korszaké, egy világpolgári nemzedéké is. –T–P– „Kiesett az időből és nem számolta a napokat. Valami báva révület, kábulat uralkodott el rajta. Kiesett minden volt közösségből és nem jutott eszébe az elhagyott országból senki és semmi. Mintha örökre meddőnek hitt élete valami csoda folytán megtermékenyült volna benne. Sokszor azt hitte, hogy kilépett önmagából s egy idegen ragadta magával…” Részlet a regényből

Asztalos Miklós - Szekfű ​- Hóman
A ​két világháborű közti fiatal történészgeneráció tagjának visszaemlékezése mentoraira és atyai jóbarátaira: Hóman Bálintra és Szekfű Gyulára. A hagyatékban maradt kézirat első megjelenése.

Asztalos Miklós - Cholnoky Jenő - Gunda Béla - Kniezsa István - Kozocsa Sándor - Erdély ​1940
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Miklós - A ​magyar nagyhatalom I-II.
A ​sorozatban a magyar polgári történetírás legjelesebb munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat a munkákat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből. Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a történettudományban is vannak állandó, "örök" értékű művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük későbbi, mégoly "korszerű" feldolgozásának megjelenése.

Ajtay Endre - Csapody Csaba - Asztalos Miklós - Clauser Mihály - Erdélyi Gyula - Julier Ferenc - Kratochvil Károly - Kubinyi Gyula - Markó Árpád - Nyáry Iván - Rédvay István - Berkó István - Péczely László - Németh Lajos - A ​magyar gyalogság
Nehéz ​összefoglalni. A 30-as évek végén kiadott, az 1. nagy háborúban aktívan részt vett katona tisztek és tudósok munkája. Bemutatják az ősi magyarok harci eszközeit. Különböző rendű és rangú beosztásokat. Itt találtam rá pl. arra, hogy milyen szerepkört töltött be a hadnagy, őrnagy, várnagy. Leír több, népünk számára fontos hadjáratot a honfoglalás és a világháború között. A világháború magyar vonatkozásával részletesen foglalkozik. Illusztrációként számtalan korabeli fotót, ábrát, vázlatot és statisztikát tartalmaz. Ami számomra érdekes és fontos! A kiadás költségét abból fedezték, hogy hirdetésen keresztül megkeresték az egykori katonákat/hozzátartozóikat "előfizetőket gyűjtve". Lehetőséget biztosítva számukra hogy néhány sorban személyes adatokkal, fotóval, az átélt események, érdemek publikálásával szerepeljenek a könyvben. Ami fontos, több különböző verzióval találkoztam. Ami a veterán katonákat tartalmazó oldalakra vonatkozik!

Asztalos Miklós - II. ​Rákóczi Ferenc és kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Miklós - A ​korszerű nemzeti eszme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Asztalos Miklós - Erdély ​és a revízió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makkai Sándor - Rónai András - Asztalos Miklós - Gergely Pál - A ​mi Erdélyünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók