Ajax-loader

Germanus Gyula könyvei a rukkolán


Germanus Gyula - Allah ​Akbar!
Germanus ​Gyula 1934-ben hosszabb utazást tett a Közép-Keleten, s Allah Akbar! című könyvében számolt be útjáról. Ebben a méltán sikeres munkájában Germanus Gyula tudományos műnek, népszerűsítő irodalomnak, útirajznak, önvallomásnak, politikai esszének eredeti ötvözetét teremti meg. Elbeszéli arábiai utazásainak, mekkai zarándoklásának fordulatos történetét, olykor humoros, máskor csaknem tragikus, de mindig izgalmas útiélményeit, egyéni benyomásait, s közben sort kerít rá, hogy betekintést nyújtson az arab élet minden napjainak titkaiba, részletesen szóljon az arab népek múltjáról, műveltségéről, irodalmáról, vallásáról, lelkiségéről. Könyve - melynek első kiadása 1936-ban jelent meg - mit sem veszített aktualitásából, leírásai, megállapításai és analízisei ma is időszerűek. Fontos olvasmány mindazok számára, akiket Kelet őszinte, igaz ismertetése érdekel.

Germanus Gyula - Kelet ​fényei felé
A ​Germanus-életmű új kötete a Közel-Kelet legizgalmasabb tájaira kalauzol: Irán és Szaud-Arábia világát ismerhetjük meg. Azokon a vidékeken kalandozhatunk, melyek ma is a napi sajtó középpontjában vannak. Megismerhetjük az arab emberek gondolkodását és életmódját, szokásaikat és az iszlám vallási tradíciót. Mindezt Germanus lendületes stílusban, plasztikusan ábrázolja. A Kelet fényei felé az iraki válság, a közel-keleti forrongás miatt nem pusztán az útleírás-irodalom egyik remeke, hanem rendkívül aktuális olvasmány is.

Germanus Gyula - Lingua ​nyelvkönyvek - Török
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Germanus Gyula - Gondolatok ​Gül Baba sírjánál
Germanus ​Gyula születésének 100. évfordulójára jelenteti meg kiadónk válogatott tanulmányait, amelyekből egy korunkban immár kiveszőben lévő tudóstípus markáns arcéle rajzolódik ki. Germanus nem a dolgozószoba csendjében alkotó szobatudós volt, hanem nagy felfedező-utazó elődeinek, Kőrösi Csomának és Vámbérynek szellemi örököse, munkájuk folytatója, akit elsősorban a tudományban rejlő kaland lehetősége vonzott: sokoldalú érdeklődésű orientalista., aki az iszlám világában éppúgy otthon volt, mint a török vagy indiai történelemben és kultúrában. Belülről, a valóságban akarta megismerni a Keletet és népeit, hogy velük azonosulva, de ugyanakkor az európai racionalizmus és korszerű tudományosság eszközeivel világítsa meg számunkra e különös és ismeretlen világot.

Cholnoky Jenő - Germanus Gyula - Európa, ​Kisázsia, Belső- és Kelet Ázsia / Arábia, Szíria és Mezopotámia felfedezése és meghódítása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Germanus Gyula - A ​föld és faj hatása a történelemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Germanus Gyula - Latzkó Hugó - Schidlof ​1000 szó módszere - Angol
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Germanus Gyula - A ​félhold fakó fényében
A ​nagysikerű Bengáli tűzzel elkezdett Germanus Gyula-életműsorozat újabb kötete az utoljára mintegy harminc éve megjelent A félhold fakó fényében. A szerző ebben meséli el, hogyan ismerkedett meg a keleti kultúrával, leírja első keleti útjait. Megelevenedik a Közel-Kelet számtalan vidéke, főként a török táj és városok, de eljutunk a mesés Indiába is. A klasszikus útleírások kimagasló darabja a kötet. Lebilincselő olvasmány, amely szórakoztatva tanít. A kötetet több tucat eredeti Germanus-fotó színesíti.

Germanus Gyula - Az ​arab irodalom története
A ​könyv többet ad, mint amit a címe ígér: nemcsak a képekben tobzódó arab szépirodalom legjelentősebb alkotóival, legjelentősebb műveivel ismerteti meg az olvasót kiváló orientalistánk, hanem az egész arab művelődés történetét reális színekkel vázolja fel. Részletesen tárgyalja az európai tudományosság történetében oly nagy szerepet játszó arab tudományok fejlődését is, mindig a kor politikai és gazdasági történetének talaján, a sajátos keleti társadalomfejlődés törvényszerűségeit is feltárva. Germanus Gyula tudományos eredményben gazdag munkásságának mintegy summája ez a könyv, az arab irodalom és a művelődés első kézikönyve, amelyet magyar szerző írt. Két íves képanyaga, bő tudományos apparátusa, szakemberek és érdeklődő olvasók számára egyaránt megkönnyíti tanulmányozását.

Germanus Gyula - Kelet ​varázsa
Útleírás, ​riport, kultúrtörténet, történelem, de elsősorban és legfőképpen igazi memoár Germanus Gyula könyvének új kiadása, mely egy kötetbe foglalja A félhold fakó fényében és Kelet fényei felé c. műveket. A kilencvenedik életévén túljutott világhírű orientalista tudós, aki egész életét az iszlám művelődéstörténet kutatásának szentelte, könyvében elmond egy buddhista mesét. Ebben a mesében a Tanítvány az élet eredetének és okának kérdésére vár választ mesterétől. A Mester tanácsa az, hogy vonuljon el a vadonba, és elmélkedjék a titokról, s ha majd megtalálta nyitját, jöjjön vissza hozzá, mondja el neki is. A tanítvány csak harmadik elvonulása alkalmával fejti meg a talányt, de többé nem tér vissza mesteréhez, mert "mindenki csak magának találhatja meg az élet értelmét és a boldogságot." Így a mese. De ilyenformán talál rá Germanus Gyula is saját életének értelmére, amikor mint kisdiák törökül kezd tanulni, majd arabul, hogy később Vámbéry Ármin fürdőkádban tárolt könyvei és folyóiratai elindítsák az "Ezeregyéjszaka" huszadik századi világának meghódítására. Ebben a memoárban nem egy szobatudós hajlamaival, vonzalmaival, látásmódjával találkozik az olvasó, hanem egy bátor, már-már vakmerő, az ismeretlennel megküzdő és azt legyőző, szellemi és fizikai fáradtságot nem ismerő tudós életútjával ismerkedhetik meg.

Kollekciók