Ajax-loader

Berkes József könyvei a rukkolán


Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándor - Berkes József - Holics László - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berkes József - Informatikai ​alapismeretek
Ez ​a könyv az informatika, számítástechnika tanulásához szolgáltat elméleti jellegű alapismereteket. Elsősorban az Országos Képzési Jegyzékben is szereplő számítástechnikai szakképesítésekhez szánt oktatókönyv. Természetesen minden számítástechnikai képesítésnél használható ahol alapozó ismeretekre van szükség. A könyv elemi ismeretektől indulva építkezik. Azoknak is hasznos akik már régebben fejezték be tanulmányaikat, és azóta az ilyen jellegű ismereteiket nem használták. Nem haszontalan a könyv a középiskolásoknak sem. A könyv igyekszik segíteni abban, hogy az informatika oktatás biztos alapokra épüljön. Sok embernek néhány alapismeret kisiskolásnak tűnhet, de gondoljon arra, hogy az elemi ismeretek az átfogó tudáshoz szükségesek. Szándékomban állt, hogy ezek a dolgok le legyenek írva reményem szerint érthető módon. A könyv az adat, az információ és az informatika fogalmi tisztázása után a számolási technika előtörténetével indul. Igyekszik megmutatni a számrendszerek kialakulását. Tárgyalja az emberiség törekvését a számolás gépesítésére, automatizálására. Bemutatja, hogyan vezetett az út a mai modern számítógépekig. Részletesen foglalkozik a modern számítógépek Neumann elvével. Ennek keretében mutatja be a számítástechnikában fontos számrendszereket, a bináris számrendszert és aritmetikát, és a hexadecimális számrendszert. Vázolja a Neumann elvű számítógép felépítését, működésének alapelveit, a hardver és a szoftver fogalmát, csoportosítását. Részletesen bemutatja az oktatókönyv az információábrázolást számítógépen. Itt találkozunk a gépi számábrázolás, valamint az alfanumerikus adatok ábrázolásának technikáival. Megismerjük a legfontosabb kódrendszereket és alkalmazásukat, valamint a gépi műveletvégzéseket és szabályait. Az információábrázolásra épülő fejezet a könyvben az összetartozó adatok operatív tárban és háttértáron való megjelenésének technikái. Vagyis az adatszerkezetek és állományszerkezetek tárgyalása. Ezek után következik a működési szerkezetek rendezését és a szerkezetekben való keresést megvalósító algoritmusok megismerése.

Hunyadi László - Ari Ilona - Cseh Géza - Berkes József - Kis ​füzetben nagy segítség a családkutatáshoz 1.
A ​tartalomból: – Előszó (és ajánlás): Hunyadi László a MACSE (Magyar Családkutatók Egyesülete) elnöke – Miből írhatjuk meg a családunk történetét? Családon belüli, illetve külső források a családfakutatók számára (Ari Ilona, dr. Cseh Géza) – Kutatás az anyakönyvekben. Az anyakönyvek történeti fejlődése és kutatása (Berkes József, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára [MNL OL]) – Mit érdemes tudni az anyakönyvekről a családfa készítéséhez? Kutatás a szolnoki levéltárban (Ari Ilona, Cseh Géza) – Az anyakönyvek adattartalma, néhány jellegzetesség. Kutatási módszerek (Ari Ilona) – Az adatok kigyűjtése, rögzítése, rendszerezése (Ari Ilona) – Befejező munkák – családfák készítése, majd a történet megírása (Ari Ilona) A füzethez számos, a családfakutatásban rendkívül jól használható melléklet kapcsolódik: – Gyakori latin kifejezések az anyakönyvekben(Gyimesi Imre, Berkes József) – Néhány felekezeti anyakönyv fejléce (latin, német és magyar nyelven) (Berkes József) – Hónapok elnevezései (Gyimesi Imre) – Családkutatásban felhasznált internetes oldalak (Ari Ilona) – Halált okozó betegségek latin-magyar szótára(Szokolszky Bertalan műve alapján szerk. B. Sipos Gabriella) A kutatást emellett sok gyakorlati és hasznos illusztráció is segíti.

Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándor - Berkes József - Holics László - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika II. - Megoldások
A ​Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2003-ban jelentette meg az egységes érettségi felkészítő Fizika feladatgyűjteményét. Az azóta második kiadást is megért tankönyvek megoldásait adjuk most közre, szintén két kötetben. A célunk, hogy a természettudományokkal foglalkozó tanulók betekintést nyerjenek az új évezred szemléletváltásába, megismerkedhessenek a feladatmegoldás egy lehetséges, de nem egyetlen módjával. A megoldások közreadásánál kerültük a megoldási sémák ismételgetését, hiszen a tantervvel összhangban nem számolásközpontúság jellemző az Egységes érettségi feladatgyűjtemény példáira, hanem problémamegoldó, képességfejlesztő szemlélet, amit igyekeztünk a megoldások esetében is érvényre juttatni. Ez a módszer talán kevésbé kényelmes, ám mindenképpen eredményesebb, hiszen így a megoldáskötet is gondolkodtat, új információkkal gazdagítja az olvasót. A tesztjellegű feladatok megoldásait is magyarázattal láttuk el, hogy a példák megoldása és ellenőrzése ne váljon motorikussá, hanem ez az ismeretközlés is az átfogó gondolkodást segítse. A kötet jelölései pontosan követik a példatár rendszerét.

Kollekciók