Ajax-loader

Laáb Ágnes könyvei a rukkolán


Laáb Ágnes - Számviteli ​ismeretek - érthetően, szórakoztatóan
E ​számviteli könyv azoknak szól, akik - a szerzővel együtt - hisznek abban, hogy egy jó tankönyv úgy lehet lényegre törő és szakszerű, hogy egyben érthető és szórakoztató is. Olyan, amelynek definíciói és okfejtései jól követhetők és első nekirugaszkodásra meg is jegyezhetők. A számvitel és kettős könyvelés tudománya nagyon régi és rendszere évszázadok óta változatlan. Talán éppen azért, mert minden szabályszerűsége valójában bámulatba ejtően magától értetődő, világos és egyszerű. Laáb Ágnes ismert mesehősök köré szövi történeteit. Ahol a könyvben feltűnik az Aiszóposz meséjéből ismert Tücsök vagy Hangya meghökkentő karikatúrája, ott - történeteiken keresztül - várhatóan a legnehezebbnek tűnő számviteli fogalmak, könyvelési szabályok is érthetővé és megjegyezhetővé válnak, Így válhat e könyv izgalmas kalandozássá és kalauzzá a számvitelben még járatlan érdeklődő számára a legalapvetőbb könyvelési bizonylatok, eszközök, eljárástechnikák között. Bemutatja a könyvelésmódszertan eredményeként létrejövő beszámoló részeit és sajátosságait, valamint azt, is, hogyan lehet mélyebb összefüggéseket feltárni a számviteli beszámolókból. Haszonnal forgathatják ezért a számviteli ismeretekben jártasságra vágyó diákok, oktatók, az üzleti világban forgolódó gazdasági és nem gazdasági vezetők, szakértők, vállalkozók, jogászok, egyszóval mindenki, aki jobban akarja érteni és beszélni az üzleti élet nemzetek feletti nyelvét, a számvitelt.

Laáb Ágnes - Pénzügyi ​számvitel menedzsereknek
"Navigare ​necesse est" - mozogni, tevékenykedni, "hajózni" kell - mondták az ókorban, de igaz ez napjainkban is, hiszen a változásokkal csak akkor lehet lépést tartani, ha gyorsabban változunk a világnál, amelyben élünk. A napjainkban érzékelhető éles versenyben csak azok a cégek tudnak talpon maradni, amelyek képesek állandóan megújulni, és amelyeknek vezetői mindig készek akár radikálisan is átalakítania vállalati gondolkodást és a szervezetet. A V. I. P. könyvek azoknak a menedzsereknek szólnak, akiknek fontos a változásokkal való lépéstartás, mert csak így tudják megőrizni és megerősíteni piaci pozícióikat, valamint időben érzékelni és kihasználni a fejlődési lehetőségeket. Ezek a kötetek segítik a felső vezetőket abban, hogy tudásukat korszerű ismeretekkel bővítsék, a vezetői eszköztárukat folyamatosan felfrissítsék. Nem minden körülmények között követendő mintákat adnak, hanem minél több megoldást mutatnak be, minél több összefüggésre hívják fel a figyelmet, hogy a menedzserek a veszélyek mellett meglássák a kitörési pontokat, a nagy lehetőségeket is.

Laáb Ágnes - Csipkerózsika ​álomba szenderül
Laáb ​Ágnes, közgazdász kandidátus az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet egyetemi oktatója, aki már mintegy 15000 hallgatót avatott be a számvitel rejtelmeibe. 65 évesen arra vállalkozott, megválaszolja első női beavatáskönyvében • miért fontos, hogy egy lánygyermeket az általa legjobban szeretett, hozzá legközelebb álló nők avassák be a nőiség misztériumába, • hogyan lehet jól segíteni a kislányokat meséken keresztül, hogy egészséges lelkületű, boldog nőkké válhassanak • és melyek a kislányoknak való beavatásmesék. 65 év élettapasztalattal a háta mögött ugyanis már egyre bizonyosabb abban, hogy minden élethelyzetben bátran lehet hagyatkozni a mesék végtelen életismeretére és bölcsességére. Szász Ilma összehasonlító vallás-kutató, mentálhigiénikus orvos ajánlása a könyvhöz: „Életem derekán alakultam át biokémikusból valláspszichológussá és a kereszténységhez a jezsuita Anthony de Mello kedves, humoros, az egész világra kiterjedő, anti-dogmatikus 900 meséje vezetett vissza. Később meditációs csoportokat vezetve rájöttem, hogy a mesék képesek segíteni súlyos személyes problémák feldolgozásában. Így aztán, noha nem vagyok meseszakértő, de megtapasztaltam Arany és Ady igazát, miszerint: „Nem mese ez, gyermek” és „A királylány mese, János,/De nincs élőbb a mesénél,/ S mese ellen minden káros”. Szubjektív olvasóként ajánlom Dr. Laáb Ágnes kiváló könyvét hozzám hasonló nem meseértő, anyáknak, nagymamáknak, pedagógusoknak s a kislányok egyéb empatikus kedvelőinek. Szerzőnk kiválóan, széles beágyazottságban elemzi hajdani Csipkerózsikáinkat, Piroskáinkat, Hamupipőkéinket, Okos Katáinkat egészen Maeterlinck Kék madaráig. És teljesen a mai élethelyzeteknek megfelelően figyelmezteti a kamaszkorig felnövő kislányainkkal foglalkozókat, hogy milyen – tündéradta – kincseket fejlesszenek ki bennük, valamint azt is, hogyan tudják felismerni a férfi/női/sors általi fenyegetéseiket és tennivalóikat ezek során. Így válik számukra sorsuk nevelő akadállyá, s nem a tudatlanok végzetévé. A mese intenzíven figyelmeztet, de kedvező kiutat is mutat. Laáb Ágnes mindezt nemcsak tökéletes pszichológiai szempontból tárgyalja, de egy magas spirituális rálátást is nyújt. Okos, nem egy-nézőpontúvá nevelt válaszadásra késztet. S elvezet egy igaz Karácsonyig – amit saját praxisomban is észleltem –, hogy mennyire mély gyermeki emlékeket kelt fel, s hogyan képes „belső filmünket” egy magasabb rendű működéssé átalakítani. A könyv olvasásakor nem maradt hiányérzetem, csak egy. Várom a szerző mielőbbi „mesekönyvét”, felnőtt nőknek, sőt matrónáknak is, ilyen kedves, élvezetes és mégis okos, hasznos életvezetési iránytűként.” _______________________________________________________________Szász Ilma

Laáb Ágnes - Kompetenciaga(rá)zdálkodás ​I.
A ​hallgatók mondták: "Eddig azt hittem, hogy a hibáim kijavításával érhetek el sikereket. Rengeteg energiámat emésztette fel, hogy rossz adottságaimat leplezzem, gyenge képességeimet javítgassam. Rájöttem, hogy ezt csak meglévő jó képességeim rovására tehetem, ami semmi jóhoz nem vezet. Senki sem küzdhet saját természete ellen, meg kell tanulni a rossz tulajdonságainkkal együtt élni, a jó adottságainkat hasznosítani, képességeinket fejleszteni!" "Elgondolkoztam azon, hogy jobban kontroll alatt kell tartanom az életem, saját fejlődésemet, hogy boldogsághoz, sikerhez elengedhetetlen az önismeret, az önfejlesztés. Felnyitotta a szemem az időgazdálkodás témája, hogy mennyi "haszontalan" tevékenységre megy el az ember legnagyobb értéke, az ideje. Épp ezért különösen fontos, hogy jól osszuk be a napjainkat. Felhívta a figyelmem arra, hogy időnként az életben az előrejutáshoz tudni kell nemet mondani." "Számomra azért volt fontos, - mert segített megismerni önmagam - mert remek eszközöket nyújt a jobb időgazdálkodáshoz - mert rávilágít sok fontos dologra, - mert bebizonyítja, hogy a számviteli eszköztárat nem csak könyvelésre és a hallgatók kínzására lehet használni!"

Laáb Ágnes - Számviteli ​alapok
A ​felsőoktatás BSc-képzéséhez írott „Számviteli alapok” tankönyv valóban alapmű: - Kötelező olvasmány mindazon közgazdász és mérnök hallgatók számára, akik sikeres vizsgát kívánnak tenni a számvitel tárgy keretében. - Hathatós segítséget nyújt a mérlegképes szakképzésben résztvevőknek. - Ajánlott olvasmány ugyanakkor a gyakorló és leendő menedzserek számára, akiknek naponta kell felelősen dönteniük számos üzleti kérdésben. A számvitel az üzleti élet nyelve. Fogalomkészletét elsajátítva, a számok révén egy nemzetek feletti kommunikációs eszköz birtokába juthatunk. Ehhez nyújt hathatós segítséget ez a könyv, amit jó szívvel ajánlunk minden Olvasónk számára.

Kollekciók