Ajax-loader

Szlávik János könyvei a rukkolán


Szlávik János - Fenntartható ​gazdálkodás
A ​könyv a fenntartható fejlődés elméleti kérdéseit és gyakorlati megvalósíthatósági rendszerét vizsgálja egy közgazdász nézőpontjából. Arra a kérdésre keres választ, hogy több mint egy negyedszázaddal a fenntartható fejlődés elvének megjelenése után ez a szép és humánus elv vajon egy egyre inkább feledhető teória vagy a gazdasági gyakorlatban is megvalósítható és tartósan megvalósuló rendszer lesz-e. A könyv mind a hét fejezete erre a kérdésre keresi a választ. Elemzi a fenntartható fejlődést, mint a természet, társadalom, gazdaság komplex rendszerét. Az átmenet a fenntarthatósághoz fejezeten belül a könyv egyik legérdekesebb és legértékesebb részét a fenntartható gazdálkodás hat lépésben történő elemzése adja. A megalapozott döntésekben ismernünk kell a környezet gazdasági értékelési módjait és a fenntarthatósági indikátorokat, továbbá a társadalmi költségeket. Noha a fenntarthatóság hosszú távú és globális kérdés, a térségi összefüggések megértése nélkül megvalósíthatatlan. Ezért írja le a könyv egy fejezet erejéig a térségi feladatokat. A könyv három olyan a fenntartható gazdálkodást segítő gyakorlati program leírásával és elemzésével zárul, amelyek elkészítésében a szerző is tevőlegesen részt vett. A könyvet a téma kutatóinak, a felsőfokú oktatásban résztvevőknek, az államigazgatás és az önkormányzatok, valamint az üzleti szféra képviselőinek ajánljuk.

Szlávik János - Fenntartható ​környezet- és erőforrás-gazdálkodás
A ​könyv a fenntartható fejlődés elemzésével indul, majd eljut a megvalósítás módszereinek értékeléséig. A fenntartható fejlődést, mint globális célt vizsgálja az Európai Unió, mint nagyrégió szintjén. Elemzi a nemzeti lehetőségeket és feladatokat, módszertani útmutatót dolgoz ki a fenntarthatóság lokális szintjére. Részletesen foglalkozik a természeti tőke értékelésének szükségességével, módszereivel. A bemutatott komplex fenntarthatósági mutató jól alkalmazható a fenntartható fejlődési stratégiák értékeléséhez. Átfogó képet ad a fenntarthatóság szempontjából a környezet és erőforrás-gazdálkodás helyzetéről. A könyvet a téma kutatóinak, a felsőfokú oktatásban résztvevőknek, az államigazgatás és az önkormányzatok, valamint az üzleti szféra képviselőinek ajánljuk.

Kerekes Sándor - Szlávik János - A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerekes Sándor - Szlávik János - Gazdasági ​útkeresés - környezetvédelmi stratégiák
A ​környezetvédelemről nehéz érzelmek, indulatok nélkül írni. A felelősen gondolkodó ember sokszor tehetetlennek érzi magát a bioszféra pusztulását tapasztalva és ki-ki vérmérséklete szerint harcol vagy apátiába süllyed, de mindenképpen állást foglal a környezetszennyezés ellen. A gond számunkra is túl közeli, túl személyes ahhoz, hogy tárgyilagosan, érzelmek nélkül vizsgálhassuk. Elfogultságunk a közgazdász elfogultsága. Álláspontunk szerint a környezet védelmét hatékonyan a környezetgazdálkodás keretében lehet megoldani. A környezetgazdaságtan ma még kialakulatlan, számos kérdésre nincs megnyugtató válasza, így érthető az ökológusok és a közgazdák több évtizedes vitája. Közgazdaként nyilván nem érthetünk egyet azokkal, akik a termelő vállalatokat a vádlottak padjára szeretnék ültetni környezetszennyező tevékenységük miatt, elfelejtve, hogy a termelő tevékenység anyagi alapját az emberi szükségletek teremtik meg. De azokkal sem vállalhatjuk a közösséget, akik lebecsülik a környezetvédelem jelentőségét, vagy időszerűtlennek tartják azt a jelenlegi helyzetben.

Kollekciók