Ajax-loader

Gustave Flaubert könyvei a rukkolán


Bovaryn%c3%a9
elérhető
30

Gustave Flaubert - Bovaryné
Flaubert ​első megjelent regényében, a Bovarynéban, Emma a főhős életének és szerelmi csalódásainak leírásával a romantikus illúziók kudarcáról fest ironikus, tragikus képet. Emma sorra kiábrándult férjéből és szeretőiből is, mert felismeri, hogy viselkedésük csak felvett póz, s nem hősök, hanem valójában kisszerű, közepes átlagemberek. Írói mestermunka, ahogy a szerző az érdektelen köznapi eseményeket ábrázolja, úgy, hogy egyúttal a kor jellemző vonásait is visszatükrözi. Flaubert-t első regénye, a Bovaryné teszi híres íróvá. Realista regény; tája a leghétköznapibb francia kisváros, emberei valamennyien átlagemberek; nem típusok, mint Balzac alakjai, hanem olyan még csak nem is tipikus emberek, akikkel az olvasó mindennap találkozik. A regény meséjét adó tragédia is mindennapi tragédia.

Gustave Flaubert - Három ​mese
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustave Flaubert - Madame ​Bovary
Abban ​az esztendőben, amikor nálunk még a Bach-korszak s a franciák fölött III. Napoleon császár uralkodott, egy évvel a krimi háború befejezése után és egy évvel a «kis Napoleon» ellen megkísérelt bombamerénylet előtt, szóval 1857-ben a párizsi büntetőtörvényszék előtt ült mint vádlott egy zsandármegjelenésű, de nőiesen lágyszívű, szélesvállú, lógó vörösbajszú, 36 éves úriember, akit a közerkölcsök ellen elkövetett bűnnel és vallásgyalázással vádoltak. Az úriember egy író, aki tizenegyedik éve él visszavonultan özvegy édesanyjával vidéken, Rouen mellett egy tanyán, ahol írással-olvasással «öli magát a dicsőségért, amelyben nem hisz». A neve Gustave Flaubert, s a bűn, amelyért a vádlottak padjára került - egy könyv, a Madame Bovary című híres regény. Ki ez a Flaubert? S miért híres regény a Madame Bovary?

Gustave Flaubert - Bouvard ​és Pécuchet
A ​Bouvard és Pécuchet Flaubert utolsó regénye, csak halála után jelent meg, 1881-ben. Ha a Bovaryné afféle hadjárat a romantika érzelmi, az Érzelmek iskolája pedig a romantika értelmi és társadalmi túlzásai és hóbortjai ellen, a Bouvard és Pécuchet a század tudományimádatát teszi kérdésessé. Két barát, két kishivatalnok vidékre vonul, hogy átélje és megeméssze a század minden gyakorlati s elméleti ismeretét, történelemben, filozófiában, irodalomban, pedagógiában, s közben minden tudományukat a gyakorlatban is érvényesítenék, filozofálgatnak, nevelnek, régészkednek, kertészkednek, de vagyonuk elúszik, mindenütt kurdarcot vallanak, és végül is visszatérnek egykori foglalkozásukhoz. Itt is, mint minden könyvében, Flaubert a kor illúziói ellen harcol.

Gustave Flaubert - Érzelmek ​iskolája
Mikor ​Frédéric Moreau az ifjú jogászhallgató megpillantja a karcsú, igéző tekintetű, nála jó pár évvel idősebb Madame Arnoux-t, élethosszig tartó rajongás veszi kezdetét. Frédéric összebarátkozik a nő férjével, a sikeres üzletemberrel, Jacques Arnaux-val, így Madame Arnaux és a fiatalember útjai az évek során újra meg újra keresztezik egymást. Anyagi problémákon, politikai káoszon és megszámlálhatatlanul sok viszonyon át is a nő marad életének központi figurája és egyetlen szerelme. Az Érzelmek iskolája - Gustave Flaubert önéletrajzi elemektől sem mentes műve - a tizenkilencedik század egyik legnagyszerűbb francia nyelven írt regénye. Az Athenaeum Kiadó 2021-ben útjára indított Érzelmes klasszikusok sorozatának célja, hogy - a tizenkilencedik és a huszadik század alkotásaival megszólítva a huszonegyedik század olvasóközönségét - korszakokon átívelő párbeszédet teremtsen olyan kérdések mentén, amelyeken az emberiség a kezdetek kezdete óta töpreng.

Gustave Flaubert - Flaubert ​in Egypt
At ​once a classic of travel literature and a penetrating portrait of a 'sensibility on tour', Flaubert in Egypt wonderfully captures the young writer's impressions during his 1849 voyages. Using diaries, letters, travel notes, and the evidence of Flaubert's travelling companion, Maxime Du Camp, Francis Steegmuller reconstructs his journey through the bazaars and brothels of Cairo and down the Nile to the Red Sea.

Gustave Flaubert - Két ​barát
Egy ​húszéves fiatalember első regényét tartja kezében az olvasó, akit Gustave Flaubert-nak hívnak. Egy Henry nevű vonzó, fiatal csábító érzelmeinek iskoláját beszéli el, aki tanárának feleségét New Yorkba szökteti, majd egy miniszter unokahúgát veszi feleségül. Ám az igazi főszereplő Jules, a nem egészen húszesztendős vidéki költő, aki az előbbihez hasonló karrierről álmodozik, de szükségképpen magasabb rendű igazságok birtokába jut. Ő az érzelmek iskolája mellett kijárja az irodalom iskoláját is. A fiatal Flaubert önarcképe ő. Egy híres francia irodalomtörténész szerint e regény lapjain Flaubert romantikus költészetével találjuk szemben magunkat. Flaubert soha nem adta ki ezt a nagyregényt. Tévedett. De a gondjainkra bízta: fedezzük fel mi, ismerjük meg jobban ifjúságát, fiatalkori művészetét, életét. A gyönyörűen komponált szerelmi történeten túl Gustave Flaubert íróvá érlelődésének is tanúi lehetünk e könyv ismeretében.

Gustave Flaubert - Aszkéta ​művészet, aszkéta szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustave Flaubert - November ​- Stílusgyakorlat töredék
Gustave ​Flaubert-t elsősorban a halhatatlan Bovaryné mestereként ismeri a világirodalom közönsége. Ez érett kori mű. De Flaubert is volt fiatal, és ifjúkori remekművek egész sorát hagyta ránk – kiadatlanul. A November is ilyen, még romantikus prózaköltemény, amelyet húsz éves korában írt. A kötet lapjain a fiatal Flaubert és első szerelme lép elénk, élethű megformálásban. Maga Baudelaire szintén – mint Flaubert sok barátja – nagyra értékelte e kéziratot. A szerző egyszer így nyilatkozott: „Az igazi irodalmi műben az író úgy van jelen, mint Isten a teremtésben. Sehol sem látni, de mindenütt érezni őt.” A Novemberben Flaubert még „látható”, mert az írás számos önéletrajzi elemet tartalmaz, de már – legalábbis szándékát tekintve – igyekszik meghaladni az önéletrajziságot az igazi flaubert-i szenvtelenség esztétikájának útján, a művészi objektivitás irányában. Mert valóban ilyen íróvá lett, és e programot egyik levelében ekképp fogalmazta meg: „Egy regényírónak szerintem nincs joga elmondania véleményét e világ dolgairól. Alkotásában Isten teremtését kell utánoznia, azaz alkotni és hallgatni.” A November és a Bovaryné két állócsillag. Közöttük fényévnyi a távolság. Flaubert minden egyes remekműve külön világ. Már e meggondolás önmagában is elég ahhoz, hogy minden írását kitüntető, feszült figyelemmel olvassuk.

Gustave Flaubert - Flaubert ​művei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustave Flaubert - Madame ​Bovary (angol)
Emma ​Bovary is beautiful and bored, trapped in her marriage to a mediocre doctor and stifled by the banality of provincial life. An ardent reader of sentimental novels, she longs for passion and seeks escape in fantasies of high romance, in voracious spending and, eventually, in adultery. But even her affairs bring her disappointment and the consequences are devastating. Flaubert's erotically charged and psychologically acute portrayal of Emma Bovary caused a moral outcry on its publication in 1857. It was deemed so lifelike that many women claimed they were the model for his heroine; but Flaubert insisted: 'Madame Bovary, c'est moi'.

Gustave Flaubert - L'Éducation ​sentimentale
De ​1840 à 1867, la vie fait _L'Éducation sentimentale_ de Frédéric Moreau et de toute une jeunesse idéaliste qui a préparé dans la fièvre la révolution de 1848. Le roman s'ouvre sur des rêves exaltés et s'achève sur la médiocrité des uns et des autres. Entre temps, la vie s'est écoulée autour de Frédéric, qui semble n'avoir pas plus participé aux mutations de son temps qu'à l'édifice de sa propre destinée potentielle. Au cours de cette existence, Madame Arnoux, dont les apparitions sont autant de surgissements mystiques, tient lieu au jeune homme d'absolu insaisissable. Lui qui rêvait de terres lointaines et d'ouvrages romantiques déchirants dont il se voyait l'auteur génial, se retrouve, en guise de destination exotique, à Nogent, la ville de son enfance. Au terme de son parcours, que peut-il faire d'autre que ponctuer sa conversation avec Deslauriers, le pragmatique non moins malheureux, de "te souviens-tu" ? Flaubert éclaire ses personnages d'une lumière tantôt ironique, tantôt sympathique, et s'il adopte parfois une vision panoramique des choses, c'est semble-t-il pour mieux se couler dans l'esprit de son héros afin de faire vivre au lecteur les velléités de son caractère.

Gustave Flaubert - Egyiptomi ​utazás
Az _Egyiptomi ​utazás_ több, mint egyszerű útinapló.Fontos állomás Flaubert íróvá érésében. Nem publikálásra szánta, ezért nem "stilizálta", mégis itt teremtette meg azt a sajátos, "kántáló" stílust, amely a modern regény megújításához volt szükséges. Rendkívüli erejűek, látomás-szerűek a természetleírások, ott pedig, ahol szokásokról, erkölcsről ír, éppen az érzelmek és kommentárok hiánya teszi mellbevágóvá szűkszavú beszámolóit. 1853-ban fejezte be Flaubert az _Egyiptomi utazás_-t, de csaknem másfél évszázadnak kellett eltelnie, hogy előkerüljön a kézirat, s a mű eredeti formájában jusson el az olvasóhoz. A jogtulajdonos ugyanis, Flaubert unokahúga, kiirtott minden olyan részletet, amely árthatott volna nagybátyja jóhírének: a betegségére vonatkozó legkisebb utalásokat (máig vita tárgya, hová sorolhatók Flaubert "idegrohamai"), és mindenekelőtt az egyiptomi táncosnőkkel való erotikus kalandjait. "De ne legyünk igazságtalanok Caroline-hoz – írja a híres Flaubert-kutató, Marc Pierre de Biasi a mű keletkezési körülményeiről szóló bevezető tanulmányában. – A mű megjelenésének évében, 1910-ben, nem akadt volna kiadó, aki az illetlenségekkel és formai furcsaságokkal teli Flaubert-kéziratot hajlandó lett volna a maga eredeti állapotában megjeleníteni. Ma Gustave "hard" vallomásai és a "kócos" formai megoldás nem jelent akadályt, sőt, az irodalmi ínyencek számára épp ezért számíthat az _Utazás_ csemegének."

Gustave Flaubert - Trois ​contes
« ​Je me souviens d'avoir eu des battements de coeur, d'avoir ressenti un plaisir violent en contemplant un mur de l'Acropole, un mur tout nu (celui qui est à gauche quand on monte aux Propylées). Eh bien ! je me demande si un livre, indépendamment de ce qu'il dit, ne peut pas produire le même effet. Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le poli de la surface, l'harmonie de l'ensemble, n'y a-t-il pas une vertu intrinsèque, une espèce de force divine, quelque chose d'éternel comme un principe ? » Ce principe évoqué par Flaubert à l'adresse de son amie George Sand, c'est celui des Trois Contes qu'il publie en 1877, trois ans avant sa mort, et qui sont comme le testament littéraire où s'affirme son ultime conception de l'écriture. Récits éblouissants, limpides et cependant énigmatiques, Un coeur simple, La Légende de saint julien l'Hospitalier et Hérodias nous conduisent de l'Occident moderne à l'Orient des débuts de notre ère : entre mots et images, ils nous parlent de l'amour et de la folie, du quotidien et du sacré, et de notre inexorable besoin d'éternité.

Gustave Flaubert - Szalambó ​/ Elbeszélések
Karthágó ​elővárosában, Megarában, Hamilkar kertjeiben történt. A katonák, akiknek Szicíliában vezérük volt, nagy lakomát rendeztek az eryxi csata évfordulójának megünneplésére, s minthogy a ház ura távol volt, és ők sokan összegyűltek, nagy szabadosságban ettek-ittak. A bronz koturnust viselő kapitányok a középső úton telepedtek le, az istálló falától a palota első teraszáig nyúló aranyrojtos bíborsátor alatt, a közrendű katonák meg szanaszét a fák árnyékában, ahonnan több lapos tetejű épület is látszott: présházak, szerszámkamrák, raktárak, pékműhelyek és fegyvertárak, meg az elefántok karámja, a vadállatok vermei és a rabszolgák börtöne.

Gustave Flaubert - Salammbô
Gustave ​Flaubert (1821-1880) mit cinq ans à écrire _Salammbô_. Le roman connut dès sa parution un succcès considérable auprès du public. S'inspirant d'un épisode peu connu de l'histoire de Carthage – une révolte de mercenaires qui se double de la passion née entre Salammbô, une belle prêtresse fille du maître de la ville, et Mâtho, le chef des rebelles –. Flaubert se livre à une minutieuse et puissante reconstitution historique qui, au fur et à mesure du déroulement de l'intrigue, devient une vaste épopée chaleureuse, pittoresque, somptueuse. La richesse et la magnificence du style infuença les Parnassiens el les Symbolistes, et _Salammbô_ cef-d'oeuvre littéraire, fut prétexte à plusieurs opéras.

Gustave Flaubert - Szent ​Antal megkísértetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Sand - Gustave Flaubert - The ​George Sand-Gustave Flaubert Letters
The ​George Sand-Gustave Flaubert Letters is a compilation of personal correspondence between two great nineteenth century French writers and contemporaries. The letters reveal often divergent but always profound, effervescent, and fascinating views on art, literature, drama, philosophy, culture, and gossip of the period: an unparalleled window into history, and a rare interior glimpse into the creative psyche of two literary giants. Translated from the French by A.L. McKenzie (1921), with an introduction by Stuart Sherman.

Gustave Flaubert - Flaubert ​levelei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gustave Flaubert - Bouvard ​et Pécuchet
Bouvard ​et Pécuchet vivent dans une société qu'ils ne comprennent pas et qui ne les comprend pas. Commis retraités à la campagne, au regard peu amène sur leur propre vie, ils décident candidement d'embrasser l'étendue des connaissances humaines, d'attaquer l'apprentissage du savoir universel. Dans un désordre composé de recueils d'anecdotes, de catalogues de jardinage, des œuvres de Descartes et Spinoza, et d'ouvrages les plus divers d'auteurs dont l'histoire n'a même pas retenu le prénom, ils vont se confronter à bien des médiocrités humaines, la leur comprise. Ces deux cloportes - c'est ainsi que l'auteur lui-même les appelle - sont les "héros" d'un roman essentiel (et inachevé) de Flaubert, qui n'avait pas pour ses contemporains un regard d'une grande bienveillance et pratiquait allègrement la "chasse à la bêtise".

Gustave Flaubert - Szalambó
1862-ben ​jelent meg "Salambo" című regénye, mely óriási feltűnést keltett; a nem sokkal azelőtt tett keleti utazása alkalmával született Flaubert-ben az az eszme, hogy a szépséges Salambo történetét megírja. Igen nagy tanulmányokat kellett folytatnia, hogy a régmult időket teljes egészében érzékeltethesse az olvasóval. Egyébként is Flaubert minden művéhez a leggondosabb előtanulmányokat tette; valósággal kutatómunkát végzett. Nincs az a modern szerző, aki meghaladná tudásban, meseszövésben és stílusművészetben. Minden munkáját nagy gonddal készítette; ki ne ismerné még "Bováryné", "Szent Antal megkísértése", "Érzelmek iskolája" és sok kisebb remekművét? A legnagyobbak közés tartozik.

Gustave Flaubert - Madame ​Bovary (francia)
Lors ​d’une visite anodine du médecin Charles Bovary, ce dernier fait la rencontre d’une jeune femme du couvent, Emma Rouault, qui s’ennuyait de sa vie avec son père. Celle-ci veut découvrir une vie passionnante et lyrique et accepte de se marier avec Charles. Elle rêve alors d’une vie en adéquation avec ses aspirations naïves du mariage. Mais elle découvre que cet homme n’arrive pas à répondre à ses attentes, faisant sombrer leur couple dans une relation monotone. Un jour, Charles part pour Yonville en laissant sa femme enceinte, l’abandonnant complètement dans un état de désespoir. Durant cette absence, elle fait la connaissance de Léon, un clerc de notaire et tombe sous son charme. Pourtant, celui-ci part pour Rouen. Plus tard, elle fait la rencontre du riche propriétaire Rodolphe et se laisse entrainer par la mélodie de la séduction. Quand il quitte la ville, Madame Bovary tombe malade et revoit Léon pendant un spectacle. Elle vit une relation avec ce dernier et contracte ainsi plusieurs dettes auprès d’un préteur. Accablée d’arriérés qu’elle n’arrive pas à honorer, Emma se suicide en absorbant de l’arsenic. Charles découvrira plus tard les lettres de sa femme et de ses amants et meurt de chagrin, en lui ayant tout pardonné.

Gustave Flaubert - Trois ​Contes / Három mese
Utálta ​az első személyben való beszédet, szótárából kiirtotta az ''én'' szót, megvetette (...) az egyéni ömlengések és deklamációk irodalmát, a színes és híg mártást, mellyel a George Sand-ok kora tálalta az olvasók elé ösztövér regény-lakomáit, de önmagát mégsem küszöbölhette ki írásaiból. Aminthogy a teljes impassibilitás lehetetlen is: az a mű, mely ha szemérmes rejtőzködéssel is, nem hirdeti írója egyéniségét, vértelen, erőtlen és halandó.

Gustave Flaubert - Madame ​Bovary (Penguin Readers)
Emma ​Bovary is married to the reliable but uninteresting Charles. She is bored and finds passion in a series of affairs. This exciting life demands more money than Charles can give her. Soon Emma’s dream lead to her destruction.

Kollekciók