Ajax-loader

Tamás Attila könyvei a rukkolán


Tamás Attila - Értékteremtők ​nyomában
A ​kötet első írása több mint harminc évvel ezelőtt jelent meg, az utolsó az anyag összeállításának heteiben. Sok minden történt közben: áramlatok jöttek és tűntek, életművek és társadalmi rendszerek értékelődtek át. Tudom-e most mindazt vállalni, ami a közreadásra szánt írásokban megfogalmazódott? - tevődhet föl a kérdés.

Tamás Attila - A ​költői műalkotás fő sajátságai
A ​költői műalkotás vizsgálata nem választható el egyrészt azoknak az igényeknek a vizsgálatától, amelyeket maga a műalkotás kielégít, másrészt a költői alkotások létrejöttének történeti elemzésétől. Ezért a szerző először is a legkülönbözőbb ősköltészeti típusokban kutatja fel a külvilággal való összehangolódás, az erőfelfokozás, a valóságmegismerés és az önmegváltoztatás mozzanatait, amelyek fontos szerepet játszanak minden kor költői alkotásaiban. A kialakuló ún. formai sajátságokat is e funkciók szempontjából vizsgálja. A primitív költészet teljes értékűvé fejlődésének döntő szakaszát megragadva arra mutat rá, hogy a korábban esetleges, járulékos "teljességmozzanat" a költői mű alapvető, új minőséget adó tényezőjévé válik. A tanulmány végül a teljes értékű, viszonylag zárt struktúrájú, szerves egészet képező költői műalkotást vizsgálja. Az elméleti részt néhány műelemzés egészíti ki.

Tamás Attila - Weöres ​Sándor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tamás Attila - Visszatekintés ​- életrajzi jegyzetek
Leírás: Tamás ​Attila irodalomtörténész professzor, Debrecen díszpolgára idén ünnepelte 80. születésnapját. Ez alkalom tiszteletére többek között a Debreceni Egyetem támogatásával megjelentették önéletrajzi művét, melyet most tarthat a kezében az olvasó. Tamás Attila mint ismeretes "új fénybe helyezte a XX. század magyar líráját, megerősítette a kánonban Weöres Sándor és Illyés Gyula helyzetét". A világháborút, forradalmat, politikai viharokat megélt tudós kitartásának egyik eredménye, hogy tanítványai, tisztelői és munkáinak ismerői még a legnehezebb politikai légkörben sem felejtették el, hogy az irodalom nem eszköz, nem a társadalom érzéseinek tükre, hanem önmagáért és a szépségért létező jelenség. Kalandos, visszafogott ellenállással teli életpályájára tekint vissza ebben a könyvében, melyet élvezettel olvashat minden felnőtt, akiket foglalkoztat a XX. századi magyar történelem és az egyén viszonya.

Tamás Attila - Líra ​a XX. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tamás Attila - Töprengések ​az irodalmi értékről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók