Ajax-loader

Tringli István könyvei a rukkolán


Tringli István - Szokás ​és szabadság
Boszorkányokkal ​szemben követett eljárások, vadászat, malomépítés, vidéki utazó bíróságok szokásai, vásári és a városi szabadságok - néhány példa a középkori jog világából, melyek e kötet hasábjain megelevenednek. A könyv először mutatja be annak a két intézménynek a rendszerét, amelyek a középkori ember világát vezérelték: a szokásokét és a kiváltságokét. Az első mindenkire vagy sokakra kiterjedő, általános rend volt, míg az utóbbi az egyéneket vagy a közösségeket emelte ki a szokások kötelezettségei alól. A tanulmányokból sok példa részletes elemzésén keresztül tudhatjuk meg, hogyan maradtak fenn és hogyan változtak a jogszokások és a kiváltságok öt évszázadon át a szóbeli és az írott emlékezetben, mely művek voltak a magyar szokásokat először összefoglaló Hármaskönyv külföldi kortársai. A szerző különös hangsúlyt fektetett arra, hogy megmagyarázza a középkori fogalmak mára már feledésbe merült jelentéseit, így a szabadság, a szokás, a reform vagy a nyilvánosság maitól gyökeresen különböző értelmét.

Tringli István - Mohács ​felé (1490-1526)
Mátyás ​halála után kemény harc indult a magyar trónért. A harcból a cseh uralkodó, Ulászló került ki győztesen. A kötet bemutatja a cseh–magyar Jagelló-ág uralkodását s európai politikáját. Majd az 1514-ben kirobbant, Dózsa által vezetett parasztfelkelés eseményeit, illetve II. Lajos uralkodását s a törökök 1526-os hadjáratát, mely a mohácsi csatamezőn a magyarok vereségével ért véget.

Tringli István - Az ​újkor hajnala
Az ​1440 és 1541 közti jó száz esztendő polgárháborúval kezdődött és azzal is végződött. Ebben a korszakban számos olyan folyamat indult el, ami évszázadokra meghatározta az ország életét: kialakult a rendi kormányzat, elkezdődött az újkori állam kiépítése, a Magyar Királyság a Habsburg-birodalom része lett, 1526-tól területének egy része oszmán fennhatóság alá került. Ez az időszak egyszerre tekinthető a középkor végének és az újkor kezdetének. A könyv írója különös súlyt fektetett arra, hogy bemutassa a Magyarországon uralkodó dinasztiák birodalomépítő törekvéseit, az egyes országok egymáshoz való viszonyát, a középkor végének változásait, és eloszlasson néhány közkeletű tévedést.

Kollekciók