Ajax-loader

Hegedüs Géza könyvei a rukkolán


Hegedüs Géza - A ​néző művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedüs Géza - Zálogosdi ​bécsi módra
"Csaknem ​minden ügyfél magyarországi volt. Az Új Szerzemények Bizottságában ugyanis a magyarországi földbirtokok ügyeit intézték; itt könyvelték el, milyen birtokokat koboztak el a megbízhatatlan és folyvást rebellióra kész uraktól, itt tartották nyilván, hogy az elmúlt két évtized folyamán miféle földeket vének vissza a törököktől, itt döntötték el, hogy az arra érdemesnek tartott kérelmezők birtokadományokban részesüljenek-e. Azt is in jegyezték fel titkos jegyzékekre, hogy Magyarországon kik tartanak kapcsolatot a bujdosó kurucokkal, kik vallanak felforgató eszméket, és kik imádkoznak valamelyik protestáns hitfelekezet templomában."

Hegedüs Géza - A ​halhatatlan hamisjátékos
Hosszú ​időn át hétről hétre örvendeztették meg a Népszabadság Magazin olvasóit a közelmúltban elhunyt Hegedüs Géza színes, érdekes művelődéstörténeti írásai. Ezekből az ismeretgazdagodást és szórakozást egyszerre kínáló művekből nyújtunk át ebben a kis kötetben egy csokornyit.

Hegedüs Géza - Európa ​közepén I.
Az ​Európa közepén hatalmas arányú regényciklus,mely két évtizedes munkával teljesedett a megrendült régi világ és a felszabadulás utáni élet epikus tükörképévé.A négy kötetre tervezett sorozat első része,mely három regényből és egy novellából áll, a harmincas évektől 1945-ig vezet, vagyis szoros értelemben a felszabadulás krónikája.Az Útvesztő a fasizmusba és a háborúba rohanó országot mutatja be két testvér sorsában.Az egyik testvérben polgári vágyakozások élnek,a másik megtalálja az utat a munkásmozgalomhoz és a vészek között kibontakozó jövőhöz.De már itt feltűnik Káldi Kristóf,a ciklus egyik újra meg újra visszatérő alakja,a későbbi közéleti férfi.A Dermesztő hidegben pillanatkép a háborúból, hőse Boltos Béla,a későbbi történetek egyik középponti szereplője.A sötétség utolsó órái a megaláztatást követő felszabadulás regénye.Internáltak, elítéltek,haláltáborba hurcolt emberek története és a szabadulás pillanataié. Itt kezdődik el az új élet,a mi életünk.A Bojár Bálint egy jó házasság megrendülésének története 1945-ben, a koalíciós korszak első heteiben. Lélektani regény is,korkép is, jellegzetes helyzetekkel,jellegzetes alakokkal.

Hegedüs Géza - Pukánszkyné Kádár Jolán - Staud Géza - A ​színfalak között
Kit ​ne érdekelne a színfalak világa? Ki ne akarta volna már tudni, hogy miféle varázslatok keltik életre a papírról a színpadi hősöket, a drámairodalom minden rangos és kevésbé rangos alakját? Ezekre a kérdésekre ad érdekfeszítő és részletes választ Hegedűs Géza, Pukánszkyné Kádár Jolán és Staud Géza könyve. Megismertetnek a színművészet évezredes múltjának, fejlődésének történetével, bevezetnek a színpad műhelytitkaiba. A színjátszás törvényeinek követelményei és változásai mellett a nagy művészek életútját is nyomon követjük és felidézzük a drámairodalom legszebb lapjait. Szemléletes, izgalmas könyv, amelyet sok fénykép-illusztráció tesz a tartalmi gazdagság mellett rendkívül vonzóvá.

Hegedüs Géza - Kónya Judit - A ​magyar dráma útja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedüs Géza - Korona ​és kard
A ​könyv az Árpádok korának históriája. Prológusa novellisztikus helyzetképben széles keresztmetszetben mutatja be Géza fejedelem és a "sokszoknyájú" nemzettségfők között feszülő ellentéteket, a korabeli nyelvet, szokásokat, viszonyokat. A további két fejezetben a szerző beszél Szent István király országépítő munkájáról, a trónviszályokról, Szent László és Könyves Kálmán koráról, a bizánci befolyásról és az Árpádok alkonyáról. Hegedüs Géza a jelentős személyiségek mellett a kevésbé kiemelt történelmi szereplőket is egyéníti, s a hazai történetet mindig összekapcsolja az európaival. Anyagát fölényes biztonsággal úgy rendezte, hogy a fiatalság számára könnyű és érthető, megjegyezhető, ugyanakkor érdekes olvasmányt adjon. Az összhatás színes, harmonikus, vonzó.

Kollekciók