Ajax-loader

Várkonyi István könyvei a rukkolán


Várkonyi István - Sammy ​Davis, Jr.
Ifjabb ​Sammy Davis negyvenhét éves; a világ egyik legnépszerűbb előadóművésze, színész, kiváló énekes, táncos és zongorista: 44 éve dolgozik a pódiumon. Amerika és Európa nagy színpadain mutatta be műsorait; fellépett a legnagyobb szórakozóhelyeken; a Broadway ünnepelte; a legnagyobb sikerét a Mr. Wanderful című zenés darabban aratta; C. Oddets az Aranyifjú című drámájának musical változatában is kiemelkedőt nyújtott; televíziós társaságok versenyeznek érte, csillagászati összegeket keres, lemezei milliós példányszámban kelnek el, s néhány filmsikere is volt.

Várkonyi István - Madárlátta ​kenyér
A ​Csongrádon élő, 1938 óta több-kevesebb rendszerességgel verselő autodidakta költő - a népi írók örökségeként - számon tartható Várkonyi István válogatott, egyben bemutatkozó kötete a magyar líra hagyományos gondolati-erkölcsi alapértékeinek tükre. A költő a lét és a magyarság "örök" kérdéseivel foglalkozva tradicionális toposzokat, motívumokat szólaltat meg: láttatja a búzamezőket és az új lisztből sült kenyeret (Ünnep a perc, hogy megszegem), az ősök iránti tiszteletet és a szülők iránti szeretetet (Akikből vétettem), a szülőtájhoz való töretlen ragaszkodást (Szülőföld-bölcső), a lét végső kérdéseit (Létem örök), a szerelem tiszta érzését (Bennem élsz, egészen), a hitben való fölemelkedést (A szeretet evangéliuma), a természet szépségeinek átélését (Természet Isten kertje) és az egyszerű emberek iránt érzett szolidaritást (Úgye szent hely ez?). ; Várkonyi István nem hoz újat a magyar költészetbe, verselése semmilyen tekintetben sem jelent fordulatot vagy mérföldkő jelentőségű állomást költészetünkben, sőt inkább visszatérést a múlt század utolsó harmadának népnemzeti lírájához, annak valamiféle plebejus-vallomásos fölújítását nyújtva. Átlátható motívumai, tiszta-szép hasonlatai, követhető gondolatai, áttetszően egyértelmű képei, egyszerű poétikája egy talpig becsületes, nyílt szívű ember kifinomult érzéseit, nemes gondolkodását, hagyományokhoz való ragaszkodását, tiszteletre méltó szándékait tükrözik, valahogy úgy, ahogyan kenyérről szóló vallomásában írja: "Nem lehettem szép, nagy kenyér, / csak kis cipó, de az fehér" (Ennyi vagyok). - A hagyományos költészet kedvelőinek, az idősebb versolvasóknak ajánlható.

Kollekciók