Ajax-loader

Szűcs László könyvei a rukkolán


Szűcs László - Száguldó gépek száguldó emberek
Sorozatcím: Népsport kiskönyvtár Kiadó: Budapest . Sport, Kiadás éve: 1963 Kiadás helye: Budapest Nyomda: Egyetemi Nyomda Kötés típusa: ragasztott papír Terjedelem: 79 oldal Nyelv: magyar Méret: Szélesség: 11.00cm, Magasság: 19.00cm Súly: 0.10kg

Szűcs László - Receptklub Receptgyűjtemény 4.
Bizonyára sokukban felmerült már, de jó volna egyszer kedvenceik konyhájában megfordulni, felemelgetni a lábasok fedelét: vajon mi is fő bennük. Hiszen amit eszünk, azzá leszünk, s köztudomású, hogy a sztárok, ugye lettek valakivé... Most az 5. születénapját ünneplő Receptklub segít A(z) ReceptKLUB Receptgyűjtemény 4. SztárKonyha (Könyv) szerzője Szűcs László.

Major János - Nagy Béla - Szűcs László - Fradi Labdarúgó szakosztály története
Az FTC labdarúgó csapatának története 1899-1971

Szűcs László - Foto Natura Természetfotósok Egyesülete - 1000 Az ezerarcú természet
E könyvnek a fotói a fényképezőgép és a tzermészetfotós hódításai. De micsoda hódítások! Titkokat fewltáró, olykor mosolyogtató, máskor megható birtokbavétele Földönk gyönyörűségeinek. Melyeket ők úgy látnak és persze láttatnak, ahogy az egyszerű halandóó szinte soha. Ők az elkapott pillanatok művészei, akik még egy fagörcsben is a szépséget találják meg. Mi pedig örüljünk, hogy ezúttal is szemünk elé tárják, mily szép is a világ. A kiadvány a FOTÓ NATURA Természetfotósok Egyesülete fennáűllásának 10. évfordulója alkalmából készült 2002-ben.

Balogh Gábor - Szűcs László - Társadalom ​biztosítás nélkül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs László - Bolondok ​a parton
Áramszünetek, ​üzenetvivők és végleg elmenők, esőkabátos, szürke alakok lakják be Szűcs László verseit. Képek a túl gyorsan elfeledett, mert általában elfeledni kívánt nyolcvanas évekből. Szűcs versei hozzásegítenek ahhoz, hogy rálássunk a nyolcvanas évek Nagyváradjának különleges, értelmiségi nyugtalanságokkal teli, az ellenzéki mozgásokban fontos hálózati csomópontot jelentő világára. De a szerző nem nosztalgikus alkat: versei megteremtik a folytonosságot régebbi gyertyafényes esték és a mobiltelefonok kék fénye között. Újabb szövegei ugyanúgy képesek megmutatni az apró, köznapi történéseket, mint a nyolcvanas években íródottak. Szűcs nem kíván túlmenni az emberi méreteken, nem stilizál fölfelé, éppen ezért élik túl versei a korokat, amelyekben íródnak. (Balázs Imre József)

Csitári János - Kriszt György - Juhász László - Virág Ferenc - Szűcs László - Börzsönyi ​úttörővasút
Olyan ​könyvet tart a kezében az Olvasó, amely arra hivatott, hogy emléket állítson egy jelentős társadalmi összefogásnak. Az ÁEV Börzsönyi Úttörővasút átadásával sokunk reménye vált valóra - azoké, akik a megszüntetésre ítélt királyréti kisvasutat úttörővasútnak álmodták meg, azoké, akik az álom megvalósításában 1975 óta folyamatosan részt vettek. A KISZ Pest megyei Bizottsága az úttörővasút megvalósítására jelentkező állami, társadalmi szervek, szervezetek, ifjúsági közösségek, munkáskollektívák felajánlásait, vállalásait összehangolta, szervezte és irányította a jelentős társadalmi munkát egészen az átadási ünnepségig. Tevékenységünket a megvalósításba vetett hittel, lelkesedéssel igyekeztünk folytatni. Esetenként még a kellő szakértelem hiányán is az említettek segítettek át bennünket. Jelen sorok arra is hivatottak, hogy kifejezzék elismerésünket. Köszönet a társadalmi méretű összefogás minden részesének, tisztelet a munkát végzőknek.

Peterdi Pál - Szűcs László - Sport ​mindentudó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Julianna - Szabó Éva - Szűcs László - Zalai Katalin - Pártközi ​értekezletek 1944-1948
A ​második világháború befejeződését követő ún. koalíciós időszak egyik legjellemzőbb politikai intézménye volt a pártközi értekezlet. Ezeken az értekezleteken a demokratikus koalícióhoz tartozó pártok, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt vezetői vettek részt. A történetírás mindig is kiemelt figyelmet fordított az itt zajló eseményekre, a pártok érdekérvényesítési erejére, ám mindeddig nem állt rendelkezésre olyan dokumentumkötet, amely ülésről ülésre bemutatta volna a pártközi értekezletek működését. Jelen kötet e hézagpótló feladatra vállalkozott, amikor a teljes terjedelmükben rendelkezésre álló jegyzőkönyvek mellé állította azokat az egyéb forrásokat, amelyek segítségével rekonstruálhatóvá válhat a pártvezetők részvételével megtartott valamennyi pártközi értekezlet 1944. december 2-től 1948. szeptember 10-ig, tehát az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásától a többpártrendszer megszűnését előrevetítő Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásáig. E források nélkül a politikai élet alakulása aligha lenne értelmezhető. A pártközi egyeztetések az ország és a pártokat érintő legfontosabb kérdésekben a demokratikus többpártrendszer fontos érdekegyeztető mechanizmusai közé tartozott. A tanácskozások híven tükrözik Magyarország akkori legégetőbb gondjait, mint a háború befejezése, a békekötés, a közellátás, a közigazgatás megszervezése, az ország gazdasági életének beindítása, a vesztes háborút követő retorziók kérdése. Az értekezleteken nyomon követhető politikai viták, ellentétek, az azok megoldására születő javaslatok, a konszenzus avagy konfrontáció keresése - ezek a koalíciós időszak legégetőbb kérdései. Megválaszolásuk elősegítésére született e kötet.

Szűcs László - Égre ​írott történelem
A ​csillagászat és az asztrológia segítségével, világirodalmi alátámasztással bemutatja az eddig még ismeretlen földtörténeti korszakokat - az emberi lélek formálódásával egyetemben -, s választ ad történelmünkre, sorsunkra, feladatunkra, múltunkra, jelenünkre és jövőnkre.

Major János - Nagy Béla - Szűcs László - Fradi ​labdarugó-szakosztály története
71 ​év legfontosabb eseményeiről és az alcímben szereplő 444-es számról, illetve a könyv tartalmáról az előszóban Harót János így írt: „A Ferencvárosi Torna Club labdarúgó szakosztályának történetét kapja a következő oldalakon az olvasó. Könyvünk korlátozott terjedelme miatt a szerzők természetesen nem törekedhettek teljességre. Csak a legérdekesebb, legjellemzőbb epizódok elevenednek meg, az alakulás óráitól napjainkig. A könyv második részében több mint félszáz emlékezetes mérkőzés, bajnoki-, vagy kupatalálkozó, esetleg más nemzetközi viadal legizgalmasabb percei, legérdekesebb momentumai idézik a múltat. Az úgynevezett történelmi arcképcsarnokban az egyesület sokszoros válogatott játékosairól festenek rövid portrét a szerzők. Végül a számok birodalmában bizonyára érdeklődéssel böngészik majd a szurkolók a Ferencvárost és a játékosokat ismertető statisztikai összeállítás adatait. Szeretném hinni, hogy a ferencvárosi zöld-fehér színek népes és lelkes táborának tagjai szeretettel olvassák majd a könyvet. Olyan szeretettel, amilyennel a szerzők gyűjtötték össze és írták meg az anyagot. (Harót János a Ferencvárosi Torna Club ügyvezető elnöke)”

Granek István - Kutas István - Lakatos György - Nagy Jenőné - Peterdi Pál - Sákovits József - Székely Éva - Szűcs László - Csépe Imre - Sír József - A ​Képes Sport jelenti Mexico-ból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodorné Sz. Éva - Szűcs László - Idegenforgalmi ​ügyintézői és referensi ismeretek
Az ​idegenforgalmi ügyintézők, technikusok, menedzserek és a felsőfokú idegenforgalmi szakképzésben részt vevők számára készült tankönyv az utazásszervezés céljának, jelentőségének ismertetésén túl bemutatja: - az utazásszervező és -értékesítő vállalkozás beindításához és működéséhez szükséges feltételeket, - a ki- és beutaztatás, a belföldi utazásszervezés munkafolyamatait, - a kiegészítő utazási irodai tevékenységeket, - a szakmára vonatkozó legfontosabb jogszabályokat. Az ismeretek elsajátítását segítik a kötetben található iratminták és az idegenforgalmi szótár.

Szinai Miklós - Szűcs László - Horthy ​Miklós titkos iratai
Magyarország ​legújabb kori történetéből 25 év Horthy Miklós nevével kapcsolódik össze, mégis nagyon keveset tudunk az ellenforradalom vezetőjének politikai tevékenységéről. A különböző, újabban megjelent történelmi feldolgozásokban Horthyval kapcsolatban leggyakrabban saját, külföldön megjelent visszaemlékezéseire szoktak hivatkozni. Emlékirataiban azonban a lehető legkedvezőbb színben tünteti fel saját tevékenységét. A történelmi tények eltorzítására, a tények szándékos megváltoztatására annál könnyebben vállalkozhatott, mert abban a biztos tudatban élt, hogy iratai megsemmisültek. Maga írta könyvének előszavában, hogy "azokat a hivatalos iratokat és magánfeljegyzéseimet...", melyeket páncélszekrényemben őriztem, 1944 októberében történt elfogatásomkor részben megsemmisíteni, részben a budai Várpalotában visszahagyni kényszerültem". A Várpalota kiégésekor azonban nem pusztultak el ezek az iratok, mint ahogy azt Horthy joggal hihette. Németországba hurcolták ezeket, ahol vasúti kocsiba rakva, más iratokkal összekeveredve talált rájuk a szovjet hadsereg egyik alakulata. A nagy mennyiségű iratanyagot néhány évvel ezelőtt a Szovjetunió átadta a Magyar Népköztársaságnak. Az iratanyagban az ellenforradalmi rendszer vezetőinek, elsősorban Horthynak, és különböző külföldi jobboldali vezető politikusoknak rendkívül értékes és érdekes levelei, feljegyzései találhatók. Így többek között előkerültek a német és magyar ellenforradalmi, szélsőjobboldali körök 1920-as évekre visszanyúló szoros kapcsolatának jelentős dokumentumai, a szomszédos államok ellen szervezett akciók tervei, a Szovjetunió elleni nemzetközi összefogásban Horthy részvételét megvilágító levelek, Magyarországnak a második világháborúba való belépését és részvételét részletező levélváltások Horthy és Hitler között stb. Az előkerült belpolitikai vonatkozású iratok jelentősége semmivel sem marad el az előbbiek mögött. Rendkívül értékes anyag tárul elő az uralkodó osztályok különböző csoportjai közötti hatalmi villongásokra, Horthy dinasztia-alapítási terveire, a nyilas szervezkedés erősödésére, a"kiugrási" tervek előkészítésére stb. vonatkozóan. Ez az iratcsomó új megvilágításba helyezi Horthynak a rendszer irányításában betöltött tényleges szerepét. s a rendszer egészének néhány jelentős kérdését.

Kollekciók