Ajax-loader

Julier Ferenc könyvei a rukkolán


Julier Ferenc - Magyar ​hadvezérek
Könyvünk ​szerzője, Julier Ferenc (1878–1944) katonai pályafutását a Monarchia hadseregében kezdte. Az I. világháború idején alezredesi rangban vezérkari tisztként szolgált, majd részt vett a Tanácsköztársaság hadműveleteinek irányításában. A két világháború között ismert és elismert hadtudományi szakíróként és hadtörténészként tevékenykedett, kutatásairól több könyvet publikált. Legismertebb műve a Magyar hadvezérek c. könyve, amelyben a honfoglalás korától az 1848–49-es szabadságharc legfontosabb ütközeteiig bezárólag tekinti át a magyar hadművészetet, részletesen elemezve legkiválóbb hadvezéreink (Bulcsu, Szent László, Hunyadi János és Mátyás, a két Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Pálffy János, Hadik András, Görgey Artúr, Klapka György, Damjanich János stb.) csatáit, rendkívül olvasmányos, élvezetes stílusban, számos térképvázlattal illusztrálva.

Julier Ferenc - A ​búvárnaszád háború
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Julier Ferenc - A ​hadvezetés művészete
Művészi ​hadvezetés alatt általában az állam haderejének az ellenséggel szemben történő oly mesteri alkalmazását kell értenünk, mely a haderő számára az ellenséggel való mérkőzés pillanatában a küzdelem megnyerhetésére az elképzelhető legkedvezőbb előfeltételeket biztosítja. A győzelem kivívása aztán a csapatok dolga. Az alább következő tanulmányban a haderő ily mesteri alkalmazásának csak vázlatát nyújthatjuk. Meg kell elégednünk azzal, hogy egyszerű megállapítások kapcsán a hadvezetés elméletének lényegét ismertessük, és egyben reámutassunk a hadvezérnek és a vezérkarnak munkájára a hadműveletek tervezése és végrehajtása körül s e munka nehézségeire. Mindenekelőtt jöjjünk tisztába a haderő lényegével és feladatával.

Ajtay Endre - Csapody Csaba - Asztalos Miklós - Clauser Mihály - Erdélyi Gyula - Julier Ferenc - Kratochvil Károly - Kubinyi Gyula - Markó Árpád - Nyáry Iván - Rédvay István - Berkó István - Péczely László - Németh Lajos - A ​magyar gyalogság
Nehéz ​összefoglalni. A 30-as évek végén kiadott, az 1. nagy háborúban aktívan részt vett katona tisztek és tudósok munkája. Bemutatják az ősi magyarok harci eszközeit. Különböző rendű és rangú beosztásokat. Itt találtam rá pl. arra, hogy milyen szerepkört töltött be a hadnagy, őrnagy, várnagy. Leír több, népünk számára fontos hadjáratot a honfoglalás és a világháború között. A világháború magyar vonatkozásával részletesen foglalkozik. Illusztrációként számtalan korabeli fotót, ábrát, vázlatot és statisztikát tartalmaz. Ami számomra érdekes és fontos! A kiadás költségét abból fedezték, hogy hirdetésen keresztül megkeresték az egykori katonákat/hozzátartozóikat "előfizetőket gyűjtve". Lehetőséget biztosítva számukra hogy néhány sorban személyes adatokkal, fotóval, az átélt események, érdemek publikálásával szerepeljenek a könyvben. Ami fontos, több különböző verzióval találkoztam. Ami a veterán katonákat tartalmazó oldalakra vonatkozik!

Julier Ferenc - 1914–1918
A ​magyar nemzet ezeréves történetének legvéresebb küzdelmét az 1914-18. évi világháború képviseli. Ezt az öt éven át húzódó óriási harcot az osztrák-magyar monarchia keretében elhelyezkedett Magyarország katonái a monarchia hadszervezetében rejlő okoknál fogva túlnyomó részben osztrák hadvezérek parancsai alatt és az „osztrák” jelző alá foglalt nép fajok harcosaival közösségben vívták meg. A harc célja a monarchia megmentése és egyben Magyarország területi épségének megóvása volt. Ezen az igazságon nem változtat az a tény, hogy ennek a hosszabb időre kétségtelenül elkerülhetetlen, de esetleg bizonyos ideig még 1914 után való időre elodázható önvédelmi harcnak éppen 1914-ben való megkezdését a monarchia külpolitikájának intézői akarták, felhasználva ürügyül a monarchia trónörökösének Szarajevóban történt meggyilkoltatását. Akarták azért, mert az általános külpolitikai helyzet alapján ezt az időpontot és alkalmat kedvezőnek találták az említett gyilkosságban részességgel gyanúsított Szerbiával való leszámolásra, noha számolni kellett azzal, hogy a leszámolás kapcsán esetleg a monarchia minden ellenségével meg kell mérkőzni. Csupán Magyarország miniszterelnöke, Tisza István gróf foglalt határozottan állást a háború kirobbantása ellen, még pedig azért, mert ellentétben a monarchia többi külpolitikai vezetőivel a mérkőzésre való időpontot a pillanatnyi erőviszonyok alapján kedvezőtlennek ítélte. A sors úgy akarta, hogy Tisza ettől az álláspontjától később eltérjen. A háború kitört. A monarchia minden ellensége fegyvert fogott. A küzdelemben Magyarországnak közel másfél millió katonája hullatta vérét. Ennek a rettenetes vérontásnak hadvezetési hátterét kívánjuk ebben a könyvben ismertetni.

Kollekciók