Ajax-loader

Végh János könyvei a rukkolán


Végh János - Fifteenth ​Century Netherlandish Painting
Az ​egykori Németalföld - a mai Belgium és Hollandia - kultúrájának hirtelen felvirágzása a XV. század fordulóján csaknem egy időbe esik az itáliai kora reneszánsz művészetével. Maga a jelenség azonban - legalábbis ami az alkotások szellemét és formai megjelenését illeti - inkább a középkorhoz kötődik. Ezt a sajátos fejlődést követi nyomon a könyv egészen a XVI. századig, az itáliai hatás kizárólagossá válásig. Az illusztrációk - 48 színes képtábla - a tárgyalt mesterek és a XV. századi németalföldi festészet fő művei, amelyeknek felvételt számos nagy múzeum bocsátotta rendelkezésre.

Végh János - XVI. ​századi német táblaképek
A ​XVI. század a német festészet legnagyobb korszaka. Ebben az időben működött Dürer, a német művészet legjelentősebb mestere, s ekkor virágzik a táblaképfestészet; a művészek önálló egyéniséggé fejlődnek, szignálják képeiket. A XVI. század átmenet a közép- és újkor között, s különböző elnevezései - "német reneszánsz", reformáció kora". "Dürer kora" - is azt bizonyítják, hogy igen sokszínű, érdekes időszak ez. Végh János művészettörténésznek, a korszak szakértőjének tanulmányában sok kiváló művész alakja rajzolódik ki az olvasó előtt. A többi közt Hans Baldung Grien, Albrecht Altdorfer, id. Lucas Cranach, Bernhard Strigel, id. Jörg Breu, Jakob Seisenegger művészegyéniségét és munkásságát ismerteti a magyarországi gyűjteményekben őrzött képeik - nemegyszer remekműveik - alapján. A könyv 48 színes, egészoldalas reprodukciót tartalmaz.

Végh János - XV. ​századi német és cseh táblaképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh János - Az ​alföldi festészet kérdései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh János - Németalföld ​festészete a XV. században
Az ​egykori Németalföld - a mai Belgium és Hollandia - kultúrájának hirtelen felvirágzása a XV. század fordulóján csaknem egy időbe esik az itáliai kora reneszánsz művészetével. Maga a jelenség azonban - legalábbis ami az alkotások szellemét és formai megjelenését illeti - inkább a középkorhoz kötődik. Ezt a sajátos fejlődést követi nyomon a könyv egészen a XVI. századig, az itáliai hatás kizárólagossá válásáig. A tanulmány a XIV. század végi viszonyok ismertetésével kezdődik, azzal a korral, amelyben a németalföldi és a francia festészet olyan szorosan összefonódott egymással, hogy a szakirodalom "franko-flamand" művészetként emlegeti. Az északi születésű Limbourg fivérek vagy a név szerint nem ismert Maréchal de Boucicaut hóráskönyvének Mestere fő műveiket a francia arisztokrácia szolgálatában alkották. A Van Eyck fivérek azonban a genti oltárt már egy gazdag flamand polgár megbízásából festették. Az északi országrész festői közül a könyv elsősorban Geertgen tot Sint Jans és Hieronymus Bosch munkásságát emeli ki. Az első kivételes kolorista képességeivel, az utóbbi vízióinak fantasztikus világával emelkedik ki kortársai közül. A szerző a történeti fejlődés felvázolásán túl arra törekedett, hogy feltárja a művek rejtett jelentését, azokat az utalásokat és gondolati tartalmakat, amelyek a mai néző számára már nehezen hozzáférhetőek. Az illusztrációk - 48 színes képtábla - a tárgyalt mesterek és a XV. századi németalföldi festészet fő művei, amelyeknek felvételeit számos nagy múzeum bocsátotta rendelkezésünkre: a Prado (Madrid), a Louvre (Párizs), a National Gallery (London), a Groeningemuseum (Brugge), a Musées Royaux des Beaux-Arts (Brüsszel), a Metropolitan Museum of Art (New York) stb.

Kollekciók