Ajax-loader

Hódi Gyuláné könyvei a rukkolán


Somos Béla - Hódi Gyuláné - 10. ​évfolyam tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Somos Béla - Hódi Gyuláné - Irodalom ​9.
A ​tankönyvcsalád kötetei egyszerre tesznek eleget az ismeretközlés és a kompetenciafejlesztés feladatának. A szerzői ismeretközlő szövegek mellett áttekinthető táblázatok, igényes képanyag segíti a megtanulandó ismeretek befogadását, elmélyítését, továbbgondolását. Az egyes témák feldolgozását problémaközpontú, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az elemző- és vitakészség fejlesztését előtérbe helyező feladatok segítik. A rendszerezés, összefoglalás minden esetben vázlat, illetőleg táblázatok segítségével történik. A tankönyvekhez - évfolyamonként - bőséges szemelvényanyagot tartalmazó szöveggyűjtemények készültek.

Antalné Szabó Ágnes - Hódi Gyuláné - Raátz Judit - Magyar ​nyelv és irodalom - érettségi feladatgyűjtemény
A ​kétszintű érettségi bevezetése új irányt adott a középiskolák munkájának. A régi jelszó: "differenciálás" most megkerülhetetlen kényszerré vált, hiszen a diákok egy része középszintű, míg más csoportja emelt szintű képzést kell, hogy kapjon a jövőben. A tételes ismeretanyag mellett előtérbe kerültek a tevékenységek és kompetenciák, a vizsgák a tudásanyag mellett az ismeretek alkalmazását és használatát is mérik. Kiadványunk ebben az új típusú munkában kíván támogatást adni a vizsgára készülőknek. Feladatsorai érdemi segítséget nyújthatnak a diákoknak és a felkészítő tanároknak egyaránt. A különböző évfolyamok tanayagából semmi sem szorul háttérbe, s mindez a szerzők gördülékeny, szakszerű és mégis természetes stílusban tárják a felhasználók elé.

Somos Béla - Hódi Gyuláné - 9. ​évfolyam tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók