Ajax-loader

Miguel Ángel Asturias könyvei a rukkolán


Miguel Ángel Asturias - A ​Kincses úrfi
Valóság ​és képzelet szüntelen kölcsönhatásának költői játáka. A valóság maga gerjeszti a képzeletet: az izzó trópusi levegő, a fényvisszaverődés, a hegyek-völgyek rejtelmei, a felhők és a lombok alakzatai. Elég egy ódon kúria egyetlen falmaradványa, egy "kölyökfolyosó", hogy egy különösen érzékeny gyermeklélekben a képzettársítások egész bonyolult rendszerét hozza létre. Az olvasó belefeledkezik ebbe az álom-valóság játékba, elringatózik azon a végtelen tengeren, ahol a Kincses úrfi meg Bernardo ifjúúr és Joper ifjúúr a furcsa, süket plébánossal kergetik a kísérteties kalózhajót.

Miguel Ángel Asturias - Forgószél
A ​Forgószél című regény (1949), mely Asturias prózai főművének, a Banántrilógiá-nak indító - de önmagában is befejezett - kötete, a prózába oltott költészet - vagy a költészetté párolt próza? - utánozhatatlanul eredeti asturiasi művészetével jeleníti meg egy nemes-idealisztikus üzleti-politikai vállalkozás csődjét, amely századunk harmincas éveiben, a banán áldott-átkozott földjén - paradox módon - nemcsak a chicagói felhőkarcolókban székelő biznisz-potentátokkal, hanem a népi ellenállás legkezdetlegesebb, misztikus-babonás tudatrétegét képviselő guatemalai parasztokkal is szembefordítja a mű két rokonszenves hősének jó szándékú messianizmusát.

Miguel Ángel Asturias - A ​zöld pápa
A ​Nobel-díjas Asturias így fogalmazta meg hazája művészetének lényegét: „Közép-Amerika földjét tűzből, vízből és álomból gyúrt irodalom járja át. Egyfajta vulkáni láva, értékes ásvány, szent kőolaj. A Föld méhének visszhangja az emberi hangban. Az örök érzés, az örök dimenzió, az örök kapcsolat, az örök révület. Szó, mely a trillától eljut az ige fényességéig, a káosztól a tavaszok varázslatáig, a lerajzolt, lefestett, színes költeménytől az ábécéig, Európa nagy fegyverzetéig, melyet az új világ dalnokai nem összezúzni, hanem Amerika minden nedveivel meglágyítani törekszenek.” Asturias művészete ugyanezt a természetből, legendából, látomásból, akaratból szőtt varázslatot árasztja, amikor sokezer éves mítoszok világába ágyazza a biznisz martalócainak kényére-kedvére kiszolgáltatott Közép-Amerika mai életét, és korunk küzdelmes karibi nyomorúságát behálózza az indián mondakincs máig indázó hajszálereivel. A hatalmas amerikai tőkésvállalat, a Zöld Pápa, az üzletember-zsoldosvezér és az elesett, meghajszolt guatemalai zsellérek harca így valamiképpen az álom és a gyakorlatias valóság küzdelmévé lesz, de ebben a küzdelemben az álom – és ez Asturias írásművészetének nagy üzenete – nem mákony, hanem egy jobb valóság szövetségese.

Miguel Ángel Asturias - Az ​a félvér nőszemély
A ​Nobel-díjjal kitüntetett guatemalai Asturiast sokan Latin-Amerika legnagyobb írójának tartják, fő művének pedig ezt a könyvét, melyre elsősorban a népkultúra és szürrealizmus sajátos összefonódása jellemző: misztikum és álomszerűség, játékosság és jelképiség, szorongás és népi derű, gyermetegség és erotika. Hőse az ördöggel való szövetségben próbál a számára kiszámíthatatlan természeti erők fölibe kerekedni, ezért még szeretett feleségét is áruba bocsájtja, azaz elcseréli a démoni mulatt nőre, viszont ezáltal másféle vak erők játékszerévé válik, elsősorban a nemiségé. Később aztán újra megtalálja asszonyát s véle belső békéjét, csakhogy "az ördög nem alszik", ezért Celestino Yumí ellátogat a pokoli hatalmak fővárosába, hogy boszorkánymesterré legyen... Személye és a félvér nő körül összecsap az ősi maya kultusz és a spanyolok hozta új vallás százféle démona.

Miguel Ángel Asturias - Pablo Neruda - Comiendo ​en Hungría
Antes ​de ser galardonados con el premio Nobel, los dos ilustres escritores latinoamericanos ensalzaron las excelencias culinarias de Hungría, describiendo con todo lujo de detalles los secretos de su cocina, con unos relatos aderezados de humor y “salero”. Corría el año 1965, en plena Guerra Fría, en un escenario internacional dominado por ideologías en pugna en el que abundaban paradójicas alianzas; y el resultado de esta colaboración artística, vital e ideológica fue un libro para sibaritas, publicado ese mismo año simultáneamente en cinco idiomas, que describe las vivencias de ambos poetas entre amigos y comensales; disfrutando de la camaradería proletaria popular que salpimentaba las opíparas mesas de los restaurantes, tabernas y comedores de Budapest y de sus pintorescos alrededores.

Miguel Ángel Asturias - Pablo Neruda - Megkóstoltuk ​Magyarországot
Amikor ​Miguel Angel Asturias és Pablo Neruda Magyarországon járt, a táj, a történelem s a fehér asztal tradíciói együtt váratlan benyomást tettek a két nagy latin-amerikai vendégre. Ennek a különös felfedező útnak élményeit nyújtja át az olvasónak ez a könyv. Miguel Angel Asturias, az 1967-ben Nobel-díjjal kitüntetett guatemelai és Pablo Neruda, az 1953-ban Lenin-békedíjjal és 1971-ben Nobel-díjjal kitüntetett chilei költő nemcsak a világ költőnagyságai közt, hanem az emberiség ügyéért síkra szálló személyiségek körében is kiemelkedik.

Miguel Ángel Asturias - Leyendas ​de Guatemala
El ​interes de Miguel angel Asturias encuentra su transposicion literaria en LEYENDAS de GUATEMALA cronica de prodigios fantasticos en la que las leyendas miticas del pueblo maya-quiche se funden con las tradiciones del pasado colonial guatemalteco y las ciudades indigenas de Tikal y Copan se aunan con Santiago y Antigua, fundadas por los espanoles. La batalla entre los espiritus de la tierra y los espiritus divinos es narrada por la prosa evocadora y exuberante del Premio Nobel de Literatura de 1967, colmada de imagenes deslumbrantes. Otras obras de Miguel angel Asturias en esta coleccion: El Senor Presidente.

Miguel Ángel Asturias - Elbeszélések
A ​Nobel-díjas guatemalai Asturias életműve egyetlen hatalmas prózavers. Ezekben a novellákban – akárcsak regényeiben – szintén együtt van jelen a rokon végleteket, a mágikus indián népiesség és a modern, franciás szürrealizmus látomását egyesítő költő és a korunk történelmi-társadalmi tapasztalatain edződött elbeszélő. Víkend Guatemalában című gyűjteményét a keserűség íratta vele. Kemény, indulatos történetek panaszolják el benne, hogyan fojtották meg idegen hatalmi érdekek 1954-ben a szabad Guatemalát. Ezeket a dacos és fájdalmas írásokat szerencsésen egészítik ki a nemrégiben keletkezett Lida Sal tükre mitikus hangulattal átszőtt, szép indián legendái, prózai balladái, és együttesen költik újjá a nagy Asturias-regények bűvös világegyetemét.

Miguel Ángel Asturias - Elnök ​úr
Hogyan ​tiporja népét egy könyörtelen közép-amerikai zsarnokocska, az Elnök úr? Hogyan teremt pokoli borzalmakat egy paradicsomi szépségű kis országban? Ezt írja meg a mai spanyol nyelvű próza egyik legkiválóbb képviselője, a Nobel-díjas guatemalai Asturias. Könyvében harmatcsepp rezeg a mocsok felett, nagy költészet virágpora hinti az epikus kínokat, tort ül a gonoszság, tobzódik az elnyomás, keresztutat jár az ártatlanság, s a keményveretű, költői regény az önkényuralom egyetemes bírálatává magasztosul.

Kollekciók