Ajax-loader

Sövényházy Edit könyvei a rukkolán


Sövényházy Edit - Kászony Rózsa - 15 ​próbanyelvvizsga német nyelvből
Könyvünk ​15 középfokú államilag elismert ("Origo") nyelvvizsgára felkészítő teljes írásbeli feladatsort tartalmaz. A gyakorlókönw összeállításakor arra törekedtünk, hogy a feladatok ne csak pusztán a vizsgázók nvelvtani ismereteinek ellenőrzését szolgálják, hanem megoldásukkal általános ismereteiket is bővíthessék. A fordítandó szövegekkel igyekeztünk olyan témákat kiválasztani, melyek fordításakor napjaink aktuális témaköreiben lexikai ismereteiket is gazdagíthatják könyvünk segítségével a középfokú nyelvvizsgára készülők. A tesztek mindegyikéhez, ezen kívül pedig minden feladattípus 5-5 gyakorlatához a könyv végén találhatnak megoldást is. A fordítási feladatok esetében a megoldás csak egy a lehetséges sok helyes közül. Ezekkel be szeretnénk mutatni, mire számíthatnak a vizsgázók, milyen stílusértékű megoldást várnak tőlük a vizsgán. A következő oldalakon néhány tippet adunk ahhoz, hogyan tökéletesíthetik a technikájukat, hogy sikeres írásbeli nyelvvizsgát tegyenek. A felkészüléshez sok sikert kívánunk: a szerzők.

Gratzer Gábor - Szabó Henrik - Sövényházy Edit - Bűnmegelőzési ​jó tanácsok
A ​könyv nem jogszabálygyűjtemény! Élvezetes stílusban, hétköznapi nyelven tárgyalja a rendőrségi bűnmegelőzés területeit. Különös hangsúlyt kapnak: család-, gyermek- és ifjúságvédelem, drogprevenció, jogos önvédelem és fegyverhasználat, emberkereskedelem és prostitúció, az otthon védelme, gazdasági bűnözés, iskolai és munkahelyi bűnözés, a tömegközlekedésben és gépkocsival elkövetett bűntettek, a nyaralás és szórakozás veszélyei, az áldozattá válás szempontjai és megelőzései valamint a kárenyhítés és áldozatsegítés. Egyaránt ajánljuk gyerekeknek - különös tekintettel az iskoláknak az osztályfőnöki órák témájaként és felnőtteknek! A könyvhöz dr. Szabó Máté ombudsman írt előszót.

Sövényházy Edit - Talpainé Kremser Anna - Kérdések ​és válaszok német nyelvből
Könyvünk ​fő célja, hogy segítséget nyújtson mind az egynyelvű, mind a kétnyelvű nyelvvizsgák szóbeli részére készülőknek, és természetesen az érettségizőknek, valamint a felvételizőknek is. A kiadványt haszonnal forgathatják a vizsgákra felkészítő tanárok és azok is, akik szeretnék felfrissíteni és bővíteni szókincsüket a kor igényeinek megfelelően. Igyekeztünk olyan felkészítő anyagot összeállítani, amely nemcsak hasznos, hanem élvezetes is. Összegyűjtöttük a nyelvvizsgákon előforduló huszonöt leggyakoribb témakört, az egészen általánostól a kicsit specifikusabbig, és kérdés-felelet formájában dolgoztuk fel őket. A fejezetek mintaszöveggel kezdődnek, melyek azt hivatottak bemutatni, hogy egy-egy témakört milyen mélységben ajánlatos elsajátítani. Minden fejezetet egy olyan szószedet zár, mely az adott témával kapcsolatos alapvető, de legfrissebb és leggyakrabban használt szavakat és kifejezéseket is tartalmazza. Az utolsó fejezetet kiegészítettük a német kultúra iránt érdeklődők számára egy bővebb anyaggal irodalomról, zenéről stb. Ezt jól hasznosíthatják az esetlegesen germanisztikát tanulni vágyók is. A fejezetek tetszés szerinti sorrendben dolgozhatók fel. A kérdések igen változatosak, meglehetősen egyszerűek és elgondolkodtatóbbak egyaránt megtalálhatók közöttük, így a könyv valamennyi vizsgaszinten (alap-, közép- és felsőfokon egyaránt) megfelelő segítséget nyújt az alapos és eredményes felkészüléshez. Mintaválaszainkban a beszélt nyelvre jellemző kifejezésmódot próbáltuk szemléltetni.

Sövényházy Edit - Kompakt ​útiszótár - Német
A ​Kompakt útiszótár minden lényeges helyzetben segít eligazodni használójának az idegen nyelvi közegben. A fejezetek áttekinthetően egy-egy beszédhelyzetre épülnek. A kötet elején, bevezetésként, megtalálható a száz legfontosabb szó és mondat. Ezeket követik a témaközpontú fejezetek, mint például: Egymás közt - Utazás és közlekedés - Étkezés és italfogyasztás - Vásárlás és szolgáltatások - Bank és posta - Szórakozás és szabadidő - Egészség és vészhelyzetek - Adatok és számok. Nemzetközi fonetikai jelölések a helyes kiejtést, egy-egy szó megtalálását mindkét nyelven regiszteres szótárak segítik. Az információs blokkok számos országismereti, nyelvi információt és tippet nyújtanak.

Kispéter Andrea - Sövényházy Edit - Élménypedagógia
Az ​élménypedagógia abból a tapasztalatból indul ki, mely szerint az elrettentés nem megfelelő módszer a fiatalok nevelésében, akik alakuló személyiségük formálásához, megerősítéséhez kapaszkodókat és biztonságot keresnek. Azok a fiatalok, akik jól érzik magukat környezetükben, kevésbé veszélyeztetettek, magabiztosabbak, sikeresebbek. Arra kell tehát őket megtanítani, hogyan érezhetik jól magukat. Olyan kihívást jelentő szituációkat kell teremteni számukra, melyekkel folyamatosan próbára tehetik képességeiket. Az élmény a megfelelő eszköz, mely hozzásegít bennünket a szokatlan helyzetek átéléséhez és ezen keresztül hasznos tanulságok levonásához. Az élménypedagógia azt nyújtja a serdülőknek, amire ebben az életkorban szükségük van: rendhagyó helyzeteket, szokatlan, izgalmas kihívásokat. Lehetőséget ad arra, hogy a kamaszokra jellemző ingerkeresés biztonságos és szervezett körülmények között valósuljon meg. Kinek szól ez a könyv? Pedagógusoknak, osztályfőnököknek, bűnmegelőzési szakembereknek, szociális munkásoknak, szabadidő szervezőknek, családoknak és mindenkinek, aki szeret játszani, közösséget szeretne teremteni.

Kollekciók