Ajax-loader

Ruzsiczky Éva könyvei a rukkolán


O. Nagy Gábor - Ruzsiczky Éva - Magyar ​szinonimaszótár 3 az egyben!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ruzsiczky Éva - Csak ​egy kicsit más - Szinonimák a kicsinyeknek
Első ​ízben készült a a legfiatalabb korosztálynak szinonimszótár. A gazdagon illusztrált kötet a a kis iskolások számára nyújt segítséget a szókincs bővítéséshez, a szinonim szavak megkülömböztetéséhez, a helyes szóválasztáshoz - mindezt játékos formában, a gyerekek által ismert dalok, versek, mesék felhasználásával.

Ruzsiczky Éva - Szinonimaszótár ​diákoknak
Kötet ​mindazoknak a kis-és középiskolásoknak készült, akik gondolataikat minél pontosabban , világosabban akarják kifejezni, változatos, színes, vonzó előadásmódra törekednek, írásban és szóban a legtalálóbb kifejezéseket keresik. Használata során mindenki jobban megismerheti anyanyelvét, megtanulhat szebben fogalmazni, beszélni, közelebb kerülhet nyelvünk régebbi vagy tájnyelvi szókincséhez, s így a kötelező olvasmányok megértéséhez és megszeretéséhez is hasznos segítséget nyújthat.

O. Nagy Gábor - Ruzsiczky Éva - Magyar ​szinonimaszótár
A ​Magyar szinonimaszótár mindazoknak készült, akik gondolataik pontos kifejezésére, mondanivalójuk szabatos, stílusos formába öntésére törekszenek, és fogalmazás közben a helyzethez pontosan illő, a lehető legtalálóbb kifejezést keresik. A szótár 30 ezernél több rokon értelmű lexikai egységet tartalmaz, 12 és fél ezernyi címszó köré csoportosítva. A címszóként föl nem vett szinonimákat a szótárhoz csatolt Szómutató segítségével lehet kikeresni. A szótár a szókészlet elemei között fennálló jelentéstani összefüggéseket is feltárja, amelyeket így a jelentéstan művelői is felhasználhatnak forrásanyagul elméleti kérdéseik tisztázáshoz. A kötet elején található Bevezetés a szótár keletkezésének történetét vázolja. A rövidítések és jelek magyarázata a szótár használatához ad útbaigazítást.

Kollekciók