Ajax-loader

Sziklai László könyvei a rukkolán


Sziklai László - Proletárforradalom ​után
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sziklai László - Lukács ​és a fasizmus kora
"A ​marxista Lukács filozófiai és esztétikai elméletének hajtóereje a szocialista forradalom. Esztétikája kommunista esztétika. Ha genezisét, léttörvényeit és ellentmondásait a kommunista mozgalom gyakorlatában értelmezzük és értékeljük, nem külsőleges, tőle idegen, afilozofikus politikai vagy historikus mércét "alkalmazunk". Lukács teoretikus azonosulása a mozgalommal több, mint biográfiai adalék. Messze túlmutat egy kiemelkedő személyiség pártállásában bekövetkező változás empirikus tényén, a sorsmeghatározó csatlakozás mélyen átélt és átgondolt szubjektív gesztusán." "A nem klasszikus, politikai természetű szocialista fejlődésnek központi problémája az, hogy mi legyen a viszony ebben az átmeneti időszakban az egyszerűen az elmaradottság behozását célzó gazdasági gyakorlat és a már közvetlenül a szocialista demokráciára irányuló tettek és intézkedések között (Lukács György). A fasizmus, a világháború, az egy országban épülő szocializmus korában, amikor a Szovjetunió létéért, az elemi emberi szabadságért, egyenlőségért, a nemzeti függetlenségért folyt a harc, az átmenetnek ez a problémája (mind külső, mint pedig belső okok miatt) nem oldódott meg. Az elmaradottság felszámolása és a szocialista demokrácia viszonya - jelenünk dilemmája. Új ellentmondások forrása. Lukács György kommunista publicisztikája ezért nem vált esztétikatörténetté."

Sziklai László - A ​KZ regénye
Hároméves ​voltam, amikor 1944. december elején nagyanyám a csillagos házból a budapesti "nagy gettóba" költöztetett (anyámat ekkor már Dachauba deportálták, munkaszolgálatos apámat is elvitték), ahol kétoldali vesegyulladást kaptam. Nagyanyám kiszökött a gettóból, és rémtörténetbe illő módon, az előtte többnyire bezáruló ajtók ellenére sikerült gyógyszert és az orvos rendelte tápláló élelmet szereznie nekem. Túléltem. ___ Hat évtizeddel később -- túlélőként és teoretikusként -- _Auschwitz képe_ című monográfiámban megkíséreltem választ keresni a történelem láthatóságának problémájára, az emlékezet vizuális esztétikájának feltárására. Ezt az _Auschwitz Album_ magyarországi megjelenése ihlette és tette lehetővé. ___ A KZ regénye a holokauszt prózájáról, a lágerirodalomról szól. A KZ (Konzentrationslager) Giorgio Agamben szerint a modernség paradigmája. A náci haláltábor valósága, a lágerélet és lágerhalál egyedülálló világtörténelmi tapasztalata, megszenvedett átélése és elbeszélése remekművek születését eredményezte, amely művek különössége sajátos esztétikai minőségek megjelölését és feltárását is lehetővé teszi. Erre tettem kísérletet ebben a könyvben. ___ ___ ___ Sziklai László

Sziklai László - Heidegger ​és az ínség kora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sziklai László - Történelmi ​lecke - haladóknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sziklai László - Sztálinizmus ​és fasizmus
Ez ​a könyv az elmúló, ám ugyanakkor még nagyon is jelenlévő huszadik évszázadról, annak tragikus történetéről szól, melynek lényege egyetlen szóval megjelölhető: népirtás. A népirtások kora a sztálinizmus és a fasizmus története. Ahhoz, hogy a nemzetiszocializmus és a sztálinista pártállam hozzáfogjon egy totalitárius diktatúra megvalósításához - Zymunt Baumann szerint - "kellő vakmerőségre" is szükség volt, arra, "hogy elgondoljanak egy a létezőnél jobb, ésszerűbb és racionálisabb társadalmi rendet - mondjuk egy fajilag homogén vagy egy osztályok nélküli társadalmat -, és mindenekelőtt az ennek kiterveléséhez szükséges képességre és eltökéltségre a terv valóra váltásához." Elengedhetetlen része volt az irtóhadjárat történetének az azt szolgáló ideológia is. Fontos volt, "hogy ez az állam ideologikusan kidolgozza és propagandaeszközökkel elterjessze az irtóhadjárathoz alapul szolgáló elveket." (Ormos Mária)Ez a könyv a népirtásokról szól, de mindenekelőtt a népirtásokról szóló könyveket, eszméket és ideológiákat elemzi, melyek támaszt nyújthatnak, akár kritikájukon keresztül, új fogalmak alkotásához, s régiek korszerűbb értelmezéséhez. A fogalomtisztázáshoz remélhetően hozzájárul annak kimondása, hogy a 20. században megszületett a gonosz etikája, melynek alaptétele a holokauszt kategorikus imperatívusza. A zsidókérdés végleges megoldásának felelős szakembere, Adolf Eichmann számára nem létezhetett más irányt mutató alaptörvény, mint hogy legyél emberfeletti módon embertelen! Az egyetlen vigasztaló szó csupán a tagadás lehet!

Sziklai László - Auschwitz ​képe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók