Ajax-loader

Szentiványi Jenő könyvei a rukkolán


Szentiványi Jenő - A ​kőbaltás ember
Sok ​ezer évvel ezelőtt - amikor még hazánk területén is mamutok éltek, és barlangi medve vívta rettentő harcát a kardfogú tigrissel - kicsiny emberhorda vándorolt végig a Tisza menti mocsárvilágon a Kárpátok vidékétől a Mátra aljáig. Közülük kerülnek ki regényünk magányos, vad hősei, akik az emberi fejlődés alsó fokán, kezdetleges kőfegyverekkel és szerszámokkal próbálnak úrrá lenni a természeten. Örökös életveszedelemben, lélegzetelállító kalandok közepette élnek, és csak tettrekészségük és ötletességük menti meg őket a pusztulástól. Róluk szól, hajdani őseinkről Szentiványi Jenőnek ez a mindvégig izgalmas és érdekfeszítő regénye.

Szentiványi Jenő - A ​görög gálya titka
Minden ​kalandok ősi színhelye, a tenger a mai ember számára is sok meglepetést tartogat. Egyszer kihaltnak hitt ősvilági hal kerül elő a mélyből – élve; másszor meg hajdani hajókatasztrófák nyomait tárják föl a kutatók, rég letűnt kultúrák sértetlen maradványait emelik újra napvilágra... Esztendőkkel ezelőtt a marseille-i öbölben találtak rá a könnyűbúvárok – izgalmas körülmények között – egy kétezer esztendős görög gályára. Az elsüllyedt hajó rakományának nagy része sértetlen volt, ám a tudósoknak éppen ez adott alkalmat, hogy megoldják egy történelmi rejtély titkát.

Szentiványi Jenő - Tizenkét ​halálos perc
A ​kőbaltás ember méltán népszerű írója ezúttal is hitet tesz régi meggyőződése mellett: lélegzetelállítóan izgalmas, sodró lendületű mesét szó olyan probléma köré, amelyről azt hinnénk, csak tudósokat érdekelhet. Hogyan keletkezik a tájfun, mi van a félelmetes légtölcséren belül, mekkorák a tenger hullámai a vihar magjában? - minden kriminél izgalmasabb kérdések ezek! Miért? Mert a választ néhány bátor ember az élete kockáztatásával keresi! Egy kimustrált repülőgépen tizenkét perc alatt átrepülik a tájfun magját! De nemcsak az ő életük forog kockán, a véletlen úgy hozza, hogy ugyanannak a családnak minden tagját próbára teszi a vihar: kit a szárazföldön, kit a tengeren, kit a levegőben.

Szentiványi Jenő - A ​fehér csapat
Ez ​a regény arról szól, hogy vakációzott egy csapatra való remek, keménykötésű és aranyos kölyök hajdanán, de azért nem olyan nagyon régen, hanem mondjuk úgy hatvan esztendeje; egy lány akadt csak köztük, de az aztán túltesz bármelyik fiún. Ez a Fehér Csapat különös dolgokat mível; például lepedőkből készült, csuklyás lebernyegekben titokzatos gyűléseket tart a Templomhegy barlangfolyosóinak mélyén, rettenthetetlen hősiességgel veri vissza az ellenséges csapat, a Fekete Kéz támadásait és más effélék. Hanem a nyár legizgalmasabb kalandjára akkor kerül sor, amikor szerencsétlenül jár Ambró bácsi, a magános szőlősgazda. A gyerekek megmentik, orvost hívnak hozzá, ápolják, s az öregapó hálából beavatja őket a titkába; több száz éves iratokat őríz, amelyek kincsesbarlangról beszélnek. Mit találnak fiatal hőseink az ódon bánya mélyén, s milyen szörnyűségtől mentik meg foglyul esett pajtásukat?

Szentiványi Jenő - Lengyel ​sasfiókok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szentiványi Jenő - A ​fekete bocskor
A ​leeresztett ablakredőnyök keskeny lécrésein ingerkedően lopakodtak be az aranyló, kora tavaszi napsugarak, megcélozva a tágas fiúszoba hófehérre festett vaságyait. Az egyik, inkább feltúrt csacsifészekhez, mint hálóhelyhez hasonlító pihenőalkalmatosság üres volt. A szertedobált ágynemű, csomóba gyűrt lepedő fennen hirdette gazdája nyughatatlan természetét. Átellenben azonban, a másikon, boldog megelégedettséggel aludt valaki, állig húzva a könnyű gyapjútakarót. A napnyilak az arcát csiklandozták, az ágy melletti alacsony asztalkán is hiába ketyegett riasztóan az ébresztőóra, mindez nem zökkentette ki álmából. Még a felpattanó ajtó zörgése sem rezzentette életre. Az ajtószárny mögül matrózruhás gyerek bukkant elő. Diáksapkája huszárosan félrevágva díszelgett a fején, s fitos orrát előredugva, a szobába kandikált. A megtestesült csínytevés volt, amint a félhomályba fürkészett. Az alvó láttán a melléje furakodó borjúnagy, hófehér kuvaszra pillantott, s huncut mosolygásra derült pirospozsgás képe: - Bolyhos... ébreszd fel! - suttogta fojtottan a parancsot.

Szentiványi Jenő - Párbaj ​a levegőben
A ​422-10-es Phönix nyomjelző lövedékei fordulóban kapják el a közelebbit. Az angol vadász csupán egy villanásnyi időre tárja kokárdás hasát Kiss felé, de ez elég ahhoz, hogy a hosszú foszforos csíkok mohón belefúródjanak, és a lángok abban a másodpercben már felcsapnak a Sopwith oldalán. Még egy sorozat... A pilótaülés tájékán fekete füstgomba pöffen fel: égő benzintartály áruló nyoma. Az angol meginog, Kiss jobbra, bukófordulóba vágja a gépet, szeme sarkából látja, hogy a Sopwith már dugóhúzóba perdülve bucskázik lefelé, rá egyenesen a Caldonazzo-tó tükrére.

Szentiványi Jenő - Fegyverdörgés ​és tengerár
Régészcsoport ​kutat a Port Royal-öbölben az évszázadokkal azelőtt elsüllyet régi település maradványai után. A búvárok pipákat, tányérokat, órát hoznak fel a hajdani vendéglőből és a kormányzó palotájából, amelyet az 1692-es szökőár az egész virágzó településsel együtt megsemmisített. A tárgyak történetén keresztül feltárul Port Royal egykori élete is.

Szentiványi Jenő - A ​postának mennie kell
Ma ​már természetesnek tartjuk, hogy levélládánkba a postás naponta bedobja a levelet, hogy táviratozni tudunk távoli barátainknak. De mi volt a múlt? Hogyan járta meg útját a fontos, sürgős üzenet az ősi Egyiptomban. Rómában? Hogyan kaptak hírt távolban harcoló hadaikról a rettegett mongol kánok? Honnan származik a bélyeg? Milyen a mai posta, és milyen lesz a jövője? A kérdésekre választ kaphat az olvasó Szentiványi Jenő szórakoztató postatörténetéből.

Szentiványi Jenő - Az ​óceán világa
A ​tengerek, óceánok titokzatos, ezerarcú világáról mesél ez a könyv. Arról, hogyan ismerte és hódította meg az ember bárkáin, majd vitorlás hajóin a messzi tengereket, hogyan törte meg a vitorlások egyeduralmát a gép, s váltotta fel a kezdetleges búvárharangot napjaink atommeghajtású tengeralattjárója. Titokzatos tengerészhistóriák, tengeráramlat sodorta palackposták története elevenedik meg lapjain, de ízelítőt ad a kikötők életéből s a halászok gyakran életveszélyes munkájáról is. S mennyi érdekességet tudunk meg a mélységek lakóiról! Nemcsak a hatalmas bálna, a ragadozó polip és a cápa életéről és szokásairól, hanem arról a parányi kis növényről, az algáról is, mely idővel talán mindennapos szereplője lesz étlapunknak. Nyolc éven felülieknek

Szentiványi Jenő - Gépünk ​motorja lángol!
A ​három Phönix vonalba sorakozik egymás mellé. Kiss meglengeti gépét és - lecsap! A két szélső angol vadász felfedezi a veszedelmet és szembefordulva igyekszik elhárítani a támadást. Elkéstek! A 422-10-es Phönix nyomjelző lövedékei fordulóban kapják el a közelebbit. Az angol vadász csupán egy villanásnyi időre tárja kokárdás hasát Kiss felé, de ez elég ahhoz, hogy a hosszú foszforos csíkok mohón belefúródjanak, és a lángok abban a másodpercben már felcsapnak a Sopwith oldalán. Még egy sorozat... A pilótaülés tájékán fekete füstgomba pöffen fel: égő benzitartály áruló nyoma. Az angol meginog, Kiss jobbra, bukófordulóba vágja a gépet, szeme sarkából látja, hogy a Sopwith már dugóhúzóba perdülve bucskázik lefelé, rá egyenesen a Caldonazzo tó tükrére. Az ötvenes évek unalmasan sablonos "szocialista hőstörténetei" között üdítő színfoltot jelentenek Szentiványi Jenő történeti hűségű, mégis izgalmasan érdekes, kalandos elbeszélései. Belőlük nyújtunk át e könyvben egy "csokorral" az Olvasónak!

Kollekciók