Ajax-loader

Szilágyi Gyula könyvei a rukkolán


Szilágyi Gyula - Az ​erjedés chemiájának kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Gyula - Nincs ​kilincs
Benedek ​István szerint az elmebetegek kettős ketrecben élnek: egyiket ők építik maguk köré, a másikba pedig a társadalom zárja őket. A társadalom által emelt rácsokat az utóbbi évtizedekben már kikezdte az enyészet, ez persze nem független attól, hogy a pszichiátria észrevétlenül beépült mindennapjainkba: alig akad olyan felnőtt, aki ne kapott volna be életében már egy-két alkalommal valamilyen altatót, vagy valamilyen nehezebb életszakaszban ne szedett volna hangulatjavítót, nyugtatót. Napjainkban a pszichénkre ható kemikáliák már éppúgy hozzátartoznak életünkhöz, mint a villanykapcsoló.

Szilágyi Gyula - Nagyvárosi ​Emanuelle
A ​szerző új könyve a Tiszántúli Emanuelle című kötete óta eltelt idő nagyvárosi szexuális szokásainak feltárását tűzte ki célul. A nagyvárosok szexualitásában a húsz évvel ezelőtt még szélsőséges túlzásnak tartott megoldások is elfogadottak ma már. De azért valami mást is feltár ez a szociográfia: korunk emberének hihetetlen elmagányosodását. Korkörkép.

Szilágyi Gyula - Melegfront
A ​jól tájékozott szabadelvű gondolkodók szerint a homoszexuális férfiak éppen olyanok, mint mi vagyunk, csak éppen ők mással csinálják és máshogyan. A szociológus azért nem fogalmaz ilyen lazán. A speciális szexuális orientáció speciális személyiségbeli, párválasztási és beilleszkedési gondokkal jár, s ezek megoldása nagyon sok esetben komoly konfliktusokhoz, különleges életviteli stratégiák kialakulásához vezet. A szűkebb és tágabb környezet pedig finoman fogalmazva is ellentmondásosan viszonyul a melegekhez. Erről szólnak az Élet és irodalomban közölt részletekkel kapcsolatos olvasói reagálások is. Az e témában folytatott diskurzusokban igen hamar megszólalnak a gépkarabélyok, és a becsapódó lövedékek pedig azonnal szétverik a társadalmi kommunikáció szabályaiból emelt homlokzatot.

Szilágyi Gyula - Megbukott ​az iskola?
Mindegyikünk ​emlékszik még gyerekkorából arra az érzésre, amikor a szülői értekezlet után felmenőink színük elé parancsoltak és keményen kérdőre vontak, mondván: baj van az iskolában! Ugye nem volt szívmelengető a helyzet? De azért túléltük valahogy. Most viszont komolyabb a gond: nem az iskolában, hanem az iskolával van baj. Nem is kicsi. Merthogy - nemzetközi felmérések szerint - a 16-65 év közötti magyar lakosság kétharmada funkcionális analfabéta, az iskoláskorú gyerekeknek meg több mint a fele képtelen arra, hogy "önálló olvasással, önállóan tanuljon". Az pedig már csak a hab a tortán, hogy - ugyanezen nemzetközi felmérések szerint - a hazai diplomások írás-olvasás teljesítménye pontosan olyan szintű, mint a svédországi általános iskolát végzetteké. Közben pedig az iskolabezárások miatt tanárok válnak munkanélkülivé, a pedagógusok fizetése - az egy főre jutó nemzeti össztermékhez viszonyítva - jobb esetben fele, rosszabb esetben harmada az EU-ban kapott béreknek. És bizony baj van gyermekeink neveltségi szintjével is: a 6-14 évesek által elkövetett bűntények száma ugyan csökken, de korántsem olyan ütemben, mint a korcsoport létszáma. Így alakult ki az a helyzet, hogy a bűnelkövetők között ugyan egyre kevesebb a gyermek, gyermekeink között viszont egyre több a bűnelkövető. Pedagógusokat, szülőket, újító szellemű és tradicionálisan gondolkodó iskolaigazgatókat, elméleti szakembereket és néha gyerekeket kérdezve kereste a szerző az okokat, amelyek e lejtmenethez vezettek. Csak annyit sikerült megállapítania, hogy a hanyatló tendenciát nem sikerült megfordítani. Nem látjuk még az alagút végét. Lehet, hogy megbukott az iskola?

Szilágyi Gyula - Júlia ​és Júlia
A ​nők homoszexualitását mindig is jobban tolerálta a társadalom, mint a férfiakét, mégsem mondható, hogy Szilágyi Gyula könyve nyitott kapukat dönget. A szociológus szerző előző könyveiben a heteroszexuális kapcsolatokkal foglalkozott. Ebben a munkájában a szakirodalom ismertetése mellett kutatásai eredményeit összegzi, valamint különböző típusú leszbikusokkal készült interjúk sorát közli. A megkérdezettek között szegény és hátrányos helyzetűek éppúgy vannak, mint diplomás értelmiségiek vagy üzletasszonyok. Mint mondja, a nők a"szex és lélek" típusú találkozásokat keresik, és ezeknek minden fázisát leírja és példákkal illusztrálja a megismerkedéstől fogva a szexuális technikáig és az orgazmusig. "Bármennyire is egyetértünk azzal az állásponttal, mely szerint egy embert - vagy emberek egy csoportját - kizárólag a szexuális preferenciák függvényében definiálni megbocsáthatatlan szimplifikáció... mégis el kell fogadnunk, hogy a nők e csoportját saját nemük iránti szexuális érdeklődésük okán tekintjük specifikusnak. Ez a csoport semmilyen egyéb szempontból nem egységes, tehát kerülni kell azt, hogy "leszbikusokra" vonatkozóan általános érvényű megállapításokat tegyünk" - írja a szerző az előszóban. Annyit mégis megállapít, hogy a szexuális magatartásban mutatkozó jellegzetességek alapján négy csoportra (férfias, nőies, kiiratkozó, kiránduló nők) osztható a leszbikus társadalom. Társadalomkutatóként érdekli a leszbikusok és a feminizmus közötti viszony, ami megítélése szerint a nyugat-európaitól, vagy amerikaitól erősen eltér. "Kétségtelen, hogy a leszbikus mozgalmak és közösségek számára jelentős részben a feminista gondolatkör biztosítja az ideológiai muníciót." A hazai leszbikus társadalom azonban híján van mindenféle harcos feminizmusnak, és militáns szellemnek. A Labrisz Leszbikus Egyesület célkitűzései kifejezetten békések: közösségszervezésre és a leszbikus és biszexuális nők láthatóságának növelésére törekednek. A Könyvklub nőkel és nőtársadalommal foglalkozó könyveinek sorában megjelenő könyvnek is csupán ennyi a célja: bemutatni és megismertetni, bármiféle ítélet nélkül.

Szilágyi Gyula - Tiszántúli ​Emanuelle
E ​könyv - műfaját tekintve - szociográfia, témája pedig a tiszántúli aprófalvak szexuális világa. Nem statisztikák összeállítására törekedtem (bár az adatok összegzéséről nem mondtam le), inkább a minőségre voltam kíváncsi, az élmények érdekeltek, az aktusig vezető rituálétól, a befejezést követő levezetésig. Érzéseket, élményeket, gondolatokat, vágyakat kutattam, a zsigeri működést meghaladó többletet kerestem, és néha nagyon szép, máskor nagyon szomorú történetekkel, intim élethelyzetekkel találkoztam, soha ki nem mondott, esetleg suttogva megvallott édes asszonyi álmokkal, és igen egyszerű, puritán férfiszexualitással. Közben persze meglepetéssel tapasztaltam, hogy az aprófalvak világában a legintimebb pillanatok is valamiképpen közösségi kontroll alatt állnak, s a (kölcsönös) örömszerzés kifinomultabb lehetőségeivel szemben milyen merev elutasítás nyilvánul meg - elsődlegesen a férfiak részéről. Azért tartom fontosnak ezt a témát, mert legmélyebben leginkább feltárulkozóan a szexualitásban fejezzük ki önmagunkat. E kétszemélyes happeningnek nincs előre megírt forgatókönyve, az "itt, most és vele" helyzet minden esetben a korábbi viselkedési programok felülírását teszi szükségessé, a tradicionális magatartási minták megújításának képtelensége ejakulatív rutinná silányítja az erotikát. Ez pedig senkinek sem öröm. Szilágyi Gyula

Kollekciók