Ajax-loader

Wilhelm Hünermann könyvei a rukkolán


Wilhelm Hünermann - Bátorság ​és irgalom
„Márton ​emléke túlélte az évszázadokat. Valahányszor a frank királyok hadba szálltak, mindig az ő köpenyét hordozták hadijelvényként. Ünnepének előestéjén a gyerekek manapság is sok országban énekelnek dalokat és gyújtanak fáklyákat Márton tiszteletére...” – írta ezt a szerző könyvének végén. Azóta közel fél évszázad pergett le az idő rokkáján. Úgy tűnik, hogy napjainkban, a harmadik évezred kezdetén, az 1700 éve, Savaria városában született Szent Márton szelleme Európa-szerte újraéled és éppen olyan időszerű, mint valaha volt. Számos országban sorra jelölik ki az ő emlékére épült templomok, emlékhelyek között a Szent Márton zarándokutakat, amelyek folyamatosan népesednek be. Nem kevesen járják végig a leghosszabbat, amely összeköti Szombathelyt és Tours-t, az ő születésének és püspökségének két városát. Személye az őt tisztelő keresztény és nem keresztény világ számára az érdeklődés homlokterébe került. Egyre többen írnak, olvasnak személyéről, konferenciákat rendeznek, mert szeretnének minél többet megtudni róla. Ehhez kíván hozzájárulni ez a könyv is.

Wilhelm Hünermann - Szerzetes ​a farkasok között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wilhelm Hünermann - A ​Rajna-parti Dóm
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wilhelm Hünermann - A ​vérpad árnyékában
Ez ​a fordulatos cselekményű ifjúsági regény – izgalmas epizódjai alapján bátran nevezhetjük kalandregénynek is – valójában igaz történetet, illetve történeteket dolgoz fel. Rendkívüli sikerére jellemző, hogy német eredetije több mint húsz kiadást ért meg. Hőse Pierre Coudrin, a nagynak mondott francia forradalom egyházüldöző rendelkezései ellenére titokban felszentelt fiatal pap, aki az életveszélyes kalandoktól sem riad vissza, hogy papi hivatását teljesíthesse. A vörös forradalmároktól és véreskezű jakobinusoktól – Marat-tól, Dantontól, Robespierre-től – irányított vallásüldöző hatalom állandóan a sarkában van, hogy elfogja és vérpadra küldje. Mert a szinte gyerekember pap – nem törődve a rá leselkedő veszélyekkel – felkeresi és lelki vigaszban részesíti a lelkész nélkül maradt falvak híveit, a forradalmi bizottság számára gyanús és ezért figyeltetett haldoklókat, sőt még a kivégzésre váró foglyok börtönébe is bemerészkedik. És kockázatos vállalkozásai közepette, a gyávák, árulók és gonoszok mellett mindenütt találkozik bátor és hűséges fiatalokkal és felnőttekkel, akik segítik és együttműködnek vele Isten ügyéért folytatott harcában. Különösen a nála csak alig fiatalabb kamaszok, Robert, Martin, Philippe és a többiek, Coudrin atya ifjú barátai tűnnek ki ebben az életre-halálra menő hajtóvadászatban. Bátorságuk, ötletességük és elszántságuk számtalan alkalommal menti ki a veszélyből a már-már vértanú sorsra jutó fiatal papot. E lebilincselő történetet keresztül bepillantást nyerünk az újkori egyháztörténelem egyik legmegrendítőbb – az üldözések közepette is hősöket termő – korszakába.

Wilhelm Hünermann - A ​világ plébánosa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wilhelm Hünermann - Lángoló ​tűz
X. ​Pius pápa, szegény és gazdag, szelíd és alázatos, a katolikus ügyes erős védelmezője, igyekezett mindent megújítani Krisztusban; jámboran elaludt az Úr 1914. évében augusztus 20-án.

Kollekciók