Ajax-loader

William C. Davis könyvei a rukkolán


William C. Davis - A ​Vadnyugat hőskora 1800 - 1899
William ​C. Davis az Újvilág történetének egy meghatározott korszakát, az amerikai határvidék őslakóinak, az első betelepülőknek, a Nyugat felfedezőinek és meghódítóinak históriáját dolgozza fel sok-sok dokumentumfelvétel reprodukciója és rövid magyarázó szöveg segítségével az 1800–1899 közötti időszakban. ; Az első fejezetek a kezdeti lépéseket mutatják be. A korai felfedezők mellett számos szerencsevadász generáció, őslakos indián nép rövid jellemzése is itt olvasható. Az amerikai polgárháború és a határvidéki politika kérdéseit, hadtörténeti vonatkozásait, fehérek és indiánok összecsapásait izgalmas, az eseményeket értékelő, a politikai motivációkat hitelesen feltáró kommentár idézi fel. A korabeli nyugati társadalom csaknem teljes rajzát megismerheti az olvasó, a farmerektől a banditákig, a szabad legelők marhapásztoraitól az arany után kutató csavargókig. A kötet egyik legvonzóbb, legérdekesebb fejezete a törvények megsértőit, a nagy revolverhősöket – és hősnőket – bemutató rész. A Vadnyugat sajátos atmoszférájú világának ismertetése a terület benépesedésével, a törvény és rend megszilárdulásával, a kalandos korszakra való visszatekintéssel zárul. ; Az Észak-Amerika földjét és népeit bemutató kiadvány a Buffalo Bill Historical Center világhírű gyűjteményének darabjai mellett színes tablókkal, valamint 260 archív fényképpel idézi fel a civilizáció határvidéke korabeli hangulatát; életmódját, jellegzetes figuráit és tárgyi környezetét. Az olvasmányos, érdekfeszítő szöveget kiegészítő ismertetések kísérik, melyek egy-egy társadalmi csoport, indián nép fegyver- és eszköztárát, kultúráját, a Vadnyugat jellegzetes életformáit mutatják be. Fejezetenként jegyzetanyag segíti a további tájékozódást, valamint név- és tárgymutató, az indián népnevek angol, illetve magyar megnevezése. ; Az Újvilág, a St. Louisnál kezdődő „lehetőségek Nyugata” legendáiban és dicsőségében is hitelesen, de továbbra is érdekes világként mutatkozik meg. – A történelem és kultúrtörténet iránt érdeklődő fiatalabb és felnőtt olvasók bizonyosan szívesen lapozgatják majd e kötetet.

Kollekciók