Ajax-loader

Soóky László könyvei a rukkolán


Soóky László - D. ​I. vándorlása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soóky László - Pillanatfelvételek
Soóky ​László második verseskötetének mindegyik fejezete más-más hangot szólaltat meg, más-más nézőpontból láttatja a lírai hősnek - és környezetének - élethelyzeteit, az élet adott mozgástereit. Soóky előbb újkori krónikás éneket ír nemzetségéről, majd a közép-európai groteszk irodalom hagyományait idézve jellemzi költőnek és tágabb hazájának (az említett térségnek) egymásrautaltságát. Hol sodró erejű, vallomásos lírai naplójába pillanthat be az olvasó, hol pedig jelképekkel telített látomások erős színei és bonyolult összefüggései kötik le figyelmünket. Ezek után a kötet záró versciklusában a minden díszítéstől, fölösleges stilizálástól mentes, tiszta, a lényegre egyszerűsödő líra hangzik fel, még egyszer összefogva a fő motívumokat. A fiatal költő "pillanatfelvételeiből" olyan változatos képsor, olyan versgyűjtemény állt össze, amely nem csupán a szerző pályáján tekinthető komoly előrelépésnek, hanem egész irodalmunk értékeit is gyarapítja.

Kollekciók