Ajax-loader

Dobos Zoltánné könyvei a rukkolán


Dobos Zoltánné - Hogyan ​készül a kenyér?
Új, ​óvodáskorú és kisiskolás gyermekeknek szóló sorozatunkkal a szülőknek és a pedagógusoknak szeretnénk segíteni és egyben kellemes időtöltést nyújtani, hiszen ezekben a kis könyvecskékben olyan témákkal foglalkozunk, amelyek óhatatlanul előkerülnek a gyermekek mindennapi életében, melyekre kíváncsiak a gyerekek, és többnyire nem elégednek meg egy-két szavas magyarázattal. Ebben a korban rendkívül fontos a képi megjelenítés, a szöveg képpel való társítása, hiszen így játékossá, földolgozhatóvá válik az adott téma, jelenség, fogalom. Az első kötet a kenyér és egyéb péksütemények készítését szemlélteti, a második pedig a házépítés körüli munkálatokat mutatja be.

Dobos Zoltánné - Napközis ​foglalkozások tervezése - Általános iskola 1-2. osztály
A ​szerző - többéves eredményes napközis nevelői és szakvezetői munka után - olyan kézikönyvet nyújt át a kollégáknak, amelyet a gyakorló napközis nevelők éppoly haszonnal forgathatnak, mint a főiskolák tanító szakos hallgatói. A szerző lényeregtörően vázolja azokat a pedagógiai ismereteket, szempontokat, amelyek figyelembevétele a szabadidős foglalkozások tervezésénél és irányításánál elengedhetetlenül fontos. Az 1-2 osztályos napközis csoportoknak összeállított éves tematikus foglalkozási terv csak az egyik hasznos, ötletgazdag részét képezi a könyvnek. A hónapokra lebontott, választható témák között a napköziben szervezett különböző jellegű kulturális, manuális játékfoglalkozások és séták egyaránt fellelhetők, jól tükrözve az itt folyó munka összetettségét. A kézikönyv része a tizenkét szabadidős foglalkoztatási tervezetet tartalmazó fejezet is.Ez a komplexitás a foglalkozási tervek felépítésében is fellelhető, mely színessé, változatosság, hangulatossá teszi a napköziben töltött időt, hiszen az közvetlenül befolyásolja a gyermekek szabadidő-kultúráját, közvetve pedig a sokoldalú személyiség fejlesztését.

Dobos Zoltánné - Hogyan ​készül a ház?
Új, ​óvodáskorú és kisiskolás gyermekeknek szóló sorozatunkkal a szülőknek és a pedagógusoknak szeretnénk segíteni és egyben kellemes időtöltést nyújtani, hiszen ezekben a kis könyvecskékben olyan témákkal foglalkozunk, amelyek óhatatlanul előkerülnek a gyermekek mindennapi életében, melyekre kíváncsiak a gyerekek, és többnyire nem elégednek meg egy-két szavas magyarázattal. Ebben a korban rendkívül fontos a képi megjelenítés, a szöveg képpel való társítása, hiszen így játékossá, földolgozhatóvá válik az adott téma, jelenség, fogalom. Az első kötet a kenyér és egyéb péksütemények készítését szemlélteti, a második pedig a házépítés körüli munkálatokat mutatja be.

Kollekciók