Ajax-loader

Rohály Gábor könyvei a rukkolán


Rohály Gábor - Mészáros Gabriella - Borkalauz 2004
A "nagy egalizálások" évtizedeit a borok származásának, az eredetvédelmének figyelmen kívül hagyása jellemezte. Ezek elmúltával, jó tíz év alatt, csúcsborászatunk a termelők szemléletének és anyagi lehetőségeinek fejl&iése révén, nemzetközi mércével mérve is magas szintet ért el. Ily módon az 1999-es és 2000-es (és késo"bbi) kiváló évjáratokban, megszülettek azok a borok, amelyek biztos viszonyítási alapokat jelentenek a Borkalauz kísérletéhez, azaz évtizednyi bortermésünk egészének értékeléséhez.Ha az említett nagy évjáratok legjobb borait (Tiffán: Grande Selection, Gere A.: Kopár 2000, Solus 2000, Takler: Regnum, Szepsy és Árvay aszúi 1999-bóll, stb.) a nemzetközi borkínálatban pozícionálni tudjuk, azaz hozzájuk reális pontszámokat rendelünk, akkor ezekhez viszonyítva, tíz évre visszamenőleg be tudjuk sorolni a hazai nagyértékű borokat is, ha mód volt azok folyamatos figyelemmel kísérésére.A Borkollégium a 92-es, 93-as borok megítélésekor az akkori kínálatból merített. A csúcs borok akkor megérdemelték a leirt pontszámot. Mára nem az ítélkezés rendszere, csak a rajtunk kívül álló viszonyílási pont („origo") változott. A kilencvenes évek derekán termelt borok értékeléséhez, a 2003-ra kialakult értékrendben, a „pályája csúcsán elért pontértéket" vesszük alapul. Ez azt jelenti, hogy feljegyzések és újrakóstolások alapján, a régebbi borokhoz a 2000-es rendszerben érvényes viszonyítási alap szerint adunk pontszámot.A Borkalauz elmúlt tíz éve egy furcsa anomáliára is felhívta a figyelmet. Példán bemutatva: egy 2001-es bor, a 2002-es kóstolások során csak a 3 csillag pontszám-tartományába került, így szerepel a 2003-as Borkalauzban. Ugyanez a bor 2003 májusában biztos négycsillagos értéket mutatott. Hol itt a megbízható tájékoztatás? A hiba nem a borban, de nem is a kóstolókban van. Az ilyen fékeértések kiküszöbölésére csak átfogóbb minősítési osztályok kialakításával van lehetőség. Ezt a 2005-ös Borkalauzban már alkalmazni fogjuk.

Rohály Gábor - Mészáros Gabriella - Nagymarosy András - Terra ​Benedicta
Először ​2003-ban jelent meg a Terra benedicta - Tokaj and beyond c. kötet angol nyelven. Huszonkét borvidék, a Kárpát-medence klímája és geológiája, történelmi áttekintés és némi gasztronómia is helyet kapott a könyvben. A kötet egyértelműen olyan, magyar nyelvet nem ismerő borkedvelőknek szól, akik érdeklődnek boraink iránt. Nem kíván útmutatást adni magához a bor kóstolásához, hiszen a külföldiek ezt rengeteg módon elsajátíthatják, éppen csak a hazai borkínálat sajátságai kerültek leírásra. Számos bortermelő szerepel a leírásokban, a Függelék részben hasznos listákkal kiegészítve. Terjedelmes rész foglalkozik a legnagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajtákkal is. A szerzőket nem kell bemutatni, hiszen Mészáros Gabriella, Rohály Gábor és a sajnos múlt évben távozott Nagymarosy András írásait már sok helyen olvashattuk. A kötet újbóli megjelentetését a szerkesztő és kiadó Mészáros Gabriella szerint az a rengeteg változás indokolta, ami az elmúlt tizenöt évben jellemezte a hazai bor-életet. Az 1990-es évek az útkeresés és alapozás időszakát jelentették, a minőség és egyediség csak jóval később tűnt fel, mint afféle hívószó a bortermelők és fogyasztók számára. Küllemét tekintve is változik valamelyest a könyv, de alapvető klasszikus arányai megmaradnak.

Rohály Gábor - Borok ​és asszonyok
Bacchus ​és Ámor kézen fogva járnak, olvasható az ókori mithologia leírásaiban. Ezt évezredes alapigazságként éljük meg, szinte naponta. Könnyű volna ennek magyarázataként a fantázia felszabadítására vagy éppen a gátlások oldására hivatkozni. Ezek a pragmatika névnapi világában valóban létező ok-okozati kapcsolatok. Csakhogy erről nem kell esszét írni, s főleg nem lehet gondolatébresztő képírás asszociációkat kínálni. A bor hatása ennél több és erről (is) szól ez a könyv.

Mészáros Gabriella - Rohály Gábor - Bortankönyv ​- A Kárpát-medence borai
A ​jubileumi, huszadik Pincefesztiválon debütál a Borkollégium tankönyvsorozatának második kötete, amelyben a Kárpát-medence borai kerülnek bemutatásra. Mészáros Gabriella, Nagymarosy András és Rohály Gábor jegyzik a kötetet, amely a Bortankönyv - a világ borai előzményének is tekinthető, hiszen a hazai borvidékek ismertetésén túl borokkal kapcsolatos alapismereteket is tartalmaz.

Mészáros Gabriella - Nagymarosy András - Rohály Gábor - Borkollégium ​bortankönyv 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagymarosy András - Rohály Gábor - Mészáros Gabriella - Terra ​Benedicta - Áldott föld
Kedves ​Hűséges Olvasónk! Harmadik, nagyformátumú könyvünket tartja kezében, amelyet a magyar borokról írtunk. Az első könyv: Magyar Borok Könyve nem várt sikert hozott. Értésünkre adta: van igény a jó borainkról szóló, alapossággal megírt, nagyobb lélegzetű könyvekre, akkor is, ha nem enciklopedikus (monográfiai) igénnyel írták őket. Második könyvünket mégsem a hazai olvasónak szántuk, hanem a nemzetközi szakirodalomba akartunk elhelyezni egy eddig még oda nem került könyvet. A Terra Benedicta - Áldott Föld angol fordításban jelent meg és nagyobb terjedelme ellenére csak azt tartalmazta, amit feltételezésünk szerint nem tudnak a magyar borról. Nem tudják sem a világ híres szakírói és az egyébként jól tájékozott borkedvelők sem. Ennek hasonló című magyar változata a harmadik könyvünk. Ez azonban az azonos cím és borító ellenére nem az idegen nyelvű kiadás magyar alapszövege." (Rohály Gábor, Mészáros Gabriella)

Kollekciók