Ajax-loader

Rédei Károly könyvei a rukkolán


Osváth-Bujtás Zoltán - Rédei Károly - Akác ​fajtaismertető
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berényi Gyula - Csiha Imre - Rédei Károly - A ​közönséges dió ültetvényszerű termesztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rédei Károly - Az ​akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata
A ​fahiánnyal küszködô országokban, így hazánkban is a faanyagszükséglet mind nagyobb hányadának hazai forrásokból való kielégítését kínálja az ültetvényszeruen termeszthetô fafajok egyre nagyobb mérvu térnyerése. Magyarország e tekintetben kedvezô helyzeten van, mert ökológiai adottságai a gyorsan növô fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) számára nyújtanak viszonylag jó termesztési feltételeket. A kiadvány a legújabb kutatás-fejlesztési eredmények bemutatásával tárgyalja az akáctermesztés szerepét és jelentôségét, a fafaj szelekciós nemesítésének újabb eredményeit, az akácosok erdôsítési és erdônevelési technológiája újdonságait. Ismerteti az akácosok fatermési modelljeit, dendromassza táblázatait, s külön fejezet foglalkozik az akác energetikai faültetvények létesítésével és kezelésével. A könyv mindazokhoz szól, akik az akáctermesztés biológiai alapjával behatóbban kívánnak megismerkedni, s ezen ismereteket gyakorlati munkájuk során alkotó módon kívánják hasznosítani.

Rédei Károly - Őstörténetünk ​kérdései
Rédei ​Károly könyve áttekinti a török-magyar, sumer-magyar, maori-magyar stb. nyelvrokonság bizonygatóinak elméleteit, a különböző nyelveredeztetési és nyelvhasonlítási ötletek, kísérletek néha szinte fantasztikusnak vagy mulatságosnak tűnő produktumait. Rédei finnugrisztikai összefoglalása megbízható fogódzót ad az olvasónak az uráli és a finnugor őshaza és az alapnyelv problémáiról, a magyar nép kialakulásáról és a magyar nyelv helyéről a finnugor nyelvek között.

Kollekciók