Ajax-loader

Anne Millard könyvei a rukkolán


Anne Millard - Utcák ​régen és most
Lapozd ​át 12000 év történelmét, és nézd meg, milyenek voltak az utcák régen és most! Vágj bele egy szédítő időutazásba, kövesd nyomon, hogyan változott meg az utcák képe a nomád gyűjtögető törzsek táborhelyétől napjainkig. Az aprólékos részletességgel kidolgozott rajzok vezérfonalként kalauzolnak végig a történelmi korszakok útvesztőin, és bemutatják, hogyan éltek, dolgoztak, játszottak vagy éppen háborúztak elődeink. Újra meg újra visszalapozva mindig újabb és újabb részletet fedezhetsz fel a bájos, humoros képeken.

Jane Chisholm - Anne Millard - Az ​ókori világ
Az ​ókori világ részletesen ismerteti a világ legősibb kultúráit és civilizációit. A Közel-Kelet első földművelő közösségeivel kezdve a könyv Egyiptom és Mezopotámia legkorábbi civilizációira, valamint a klasszikus görög és római világra összpontosít. Röviden áttekinti India, Kína és Kis-Ázsia legősibb kultúráit is. A hétköznapi élet és a művészet, valamint a technika vívmányait bemutató leírások a történelmi környezetbe ágyazódnak. A könyv telis-teli van színes képekkel, térképekkel és ábrákkal; gyors és könnyű eligazodást tesz lehetővé.

Susan Peach - Anne Millard - A ​görögök
A ​görögök alapos részletességgel tárja elénk a görög civilizációt, a krétaiaktól Nagy Sándorig. Bemutatja az ókori görögök mindennapi életét, és jól érthetően vezet végig a kor történelmén. A megértését segítik a színes képek, térképek és rajzok, a könnyű eligazodást pedig az időrendi táblázatok. A görögök az Usborne Képes Világtörténelem című izgalmas történelmi kézikönyvsorozat része. A sorozat további kötetei Az ókori Kelet és A rómaiak.

Anne Millard - Nagy ​civilizációk
Hogyan ​halt meg a világszép Kleopátra királynő, és kinek a seregében harcoltak az elefántok? Miként készítették a papirusztekercseket, és miért csaltak már az ókori olimpiákon is? Ki táplálta Róma alapítóit, ahogyan esett szét, majd hogyan élet tovább a világhódító birodalom: ezekre a kérdésekre és még ezer másikra felel ez a kötet, amely az ókori mediterrán világba kalauzolja el olvasóit. Legközelebb pedig Kína, Japán s az aztékok és inkák civilizációjával ismerkedhet meg a fiatal és idősebb érdeklődő egyaránt.

Anne Millard - Az ​ókori világ atlasza
Könyvünk ​ötezer év történelmét öleli fel. A történet Kr.e. 3500-ban a Közel-Kelet sumer városaiban kezdődik, és Kr.u. 1500-ban az Andok-hegységben, az inka birodalom bukásával végződik.

Anne Millard - Jane Crisholm - Az ​ókori Kelet
Krisztus ​születése előtt úgy háromezer évvel gazdag civilizáció született Egyiptom földjén s a Tigris és Eufrátesz folyó közében: Mezopotámiában. Öntözéses földművelés virult, paloták, városok épültek, ügyes kézművestárgyak tették kényelmessé a mindennapi életet, bölcs törvények igazgatták a közösségek életét. _Az ókori Kelet_ időutazásra hív a római hódításig, a Kr. e. 30-ig fennállt keleti civilizációk világába. A kötet sok színes rajza, térképe, áttekinthető táblázata, világos magyarázata jóvoltából az olvasó úgy érezheti: szemtanúja egy piramis építésének, megmerül egy Indus-völgyi fürdőben, jár a babiloni függőkertben, sivatagi karavánúton vagy épp Ehnaton fáraó szent városában. Az _Usborne Képes Világtörténelem_ című izgalmas sorozat új kötetének, _Az ókori Kelet_nek két párja: _A görögök_ és _A rómaiak_.

Anne Millard - Patricia Vanags - Az ​emberiség története gyermekeknek
Könyvünk ​a világ történelmét tekinti át az első civilizációk kialakulásától a XX. század kezdetéig. Mai, egymásrautaltságon alapuló világunkban nagyon fontos, hogy az emberek minél többet tudjanak más népek történelméről, kultúrájáról, de lehetetlen átfogó képet kialakítani a világról megfelelő alapok elsajátítása nélkül. Ez a könyv rövid, áttekinthető fejezetek formájában ismerteti a történelem fontosabb állomásait. Természetesen rendkívül nehéz feladat történelemkönyvet készíteni, különösen gyerekek számára. A könyv elkészítésekor nem azt tartottuk elsődleges szempontnak, hogy az ismeretanyagot minél nagyobb részletességgel tárjuk az olvasók elé, vagy az évszámok halmazát zúdítsuk rájuk. E mű célja, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a történelem tanulmányozása iránt, és ehhez megfelelő alapismereteket biztosítson.

Kollekciók