Ajax-loader

Pearl S. Buck könyvei a rukkolán


Pearl S. Buck - The ​Good Earth
This ​tells the poignant tale of a Chinese farmer and his family in old agrarian China. The humble Wang Lung glories in the soil he works, nurturing the land as it nurtures him and his family. Nearby, the nobles of the House of Hwang consider themselves above the land and its workers; but they will soon meet their own downfall. Hard times come upon Wang Lung and his family when flood and drought force them to seek work in the city. The working people riot, breaking into the homes of the rich and forcing them to flee. When Wang Lung shows mercy to one noble and is rewarded, he begins to rise in the world, even as the House of Hwang falls.

Pearl S. Buck - Kinfolk
A ​warm, vigorous portrait of love, passion and brutality, communism and freedom in China. Kinfolk, her longest and most modern novel. Set in New York and China, Kinfolk is packed with unforgettable people and the tang of life. It is a sweeping, panoramic story that reveals the mighty upheaval now taking place among the Chinese people. (Pocket Books INC., New York, 1957)

Pearl S. Buck - Das ​geteilte Haus
Einer ​der großen und berühmten China-Romane von Pearl S. Buck Wang Yuan, der Sohn Wangs, des Tigers, wächst in ein China hinein, das sich mitten im Aufbruch befindet: Überall ist die Auseinandersetzung zwischen der Tradition und dem Fortschritt im Gange. Der Zwiespalt teilt das Land und trennt die Menschen. Auch Wang Yuan trotzt seinem Vater; er geht in die große Stadt, um an der Schule die Kennnisse zu erwerben, nach denen er sich sehnt. Doch seine Entwicklung führt den Suchenden noch weiter: Amerika mit seinen starken Einflüssen prägt den jungen Chinesen sechs Jahre lang. Dann kehrt er heim in das Land seiner Väter und reift heran zu Yuan, dem Lehrer, der seinen Schülern die Erde als das Umwandelbare und Ewige nahebringen kann. Und er findet auch endlich die Frau, die ihm Glück und Frieden schenkt; die Frau, zu der er vertrauensvoll sagen kann: "Wir beide brauchen vor nichts mehr Furcht zu haben."

Pearl S. Buck - Imperial ​Woman
The ​story of Tzu Hsi is the story of the last Empress in China. In the novel Nobel Prize winner Pearl S. Buck recreates the life of one of the most intriguing rulers during a time of intense turbulence. Tzu Hsi was born into one of the lowly ranks of the Imperial dynasty. According to custom, she moved to the Forbidden City at the age of seventeen to become one of hundreds of concubines. But her singular beauty and powers of manipulation quickly moved her into the position of Second Consort. Tzu Hsi was feared and hated by many in the court, but adored by the people. The Empress's rise to power (even during her husband's life) parallels the story of China's transition from the ancient to the modern way. Pearl S. Buck's knowledge of and fascination with the Empress's life are contagious. She reveals the essence of this self-involved and infamous last Empress, at the same time she takes the reader through China's struggle for freedom and democracy.

Pearl S. Buck - Come, ​My Beloved
Livy ​was a missionary's daughter, forbidden to marry her native lover. This is the story of men in search of God. It began when David MacArd, an American millionaire, founded a theological school in India because he wished to change India – on his own terms and in his own image. His son went to India to work at the school. His grandson pursued God by becoming a missionary and living in a tiny village. To his great-granddaugther came the final conflict of East and West. Brought up from birth in Indian customs, she fell in love with a native doctor and wanted to marry him. “No!” said her father. “I cannot allow it.” What then of the very human needs of two young people in love? (Pocket Books INC., New York, 1957)

Pearl S. Buck - A ​széthulló család
Széthullt ​a Wang-család, megoszlott a nagy ház, ám az ifjú Yuanban – akinek lelkében a nép, s az anyaföld iránti szeretet nyugati műveltséggel, friss modern szellemmel párosult – megújul a családfa. Yuan mégsem lesz Nyugat rabszolgája, nem ejti meg az idegen varázs, amely pedig egy fehér leány képében is megkísérti. (Palladis Rt. kiadó)

Pearl S. Buck - Az ​én édesanyám
A ​sok-sok, egymást sebesen váltogató kép közül, melyek elsuhannak emlékezetemben, egyet választok ki. Ez a legjellemzőbb. Ez ő, igazán. Ott áll kis amerikai kertjében, melyet egy ősi kinai város sötét szívében varázsolt elő a földből, a Yangce partján. Nem egészen fiatal már, de nem is öregszik, most van ereje teljében. Egészséges, izmos, egyenestartású asszony. Könnyed, szabad, büszke a mozgása. A forró nyári nap szabadon ömlik le rá. Nem nagyon magas, de nem kicsi és erősen megáll a lábán. Kezében kurtanyelű ásó: a kertjében dolgozott. Becsületes, izmos, jó kéz ez: barna kéz, amire nem vigyáztak túlságosan, hogy hófehér maradjon s meglátszik rajta a munka nyoma. De finomvonalú és szép. Ujjainak vége elkeskenyedik. Igen, a trópusi nap szinte zuhog reá az égből. De ő emelt fejjel áll. Nem fél tőle. A szemét sem hunyja be. Tiszta, őzbarna szeme van, apró aranyszín foltocskák villannak fel benne. Szemöldöke sötét. Tekintete egyenes és nyugodt. Pillája kurta, de sűrű és fekete. Ha valaki ránéz, most már nem arra gondol, szép-e vagy nem. Inkább az erő és a lélek ragadja meg első pillanatban a rátekintő figyelmét, ami róla sugárzik. Arca nem túlságosan kicsiny, két szeme közt a hely elég széles.

Pearl S. Buck - Büszke ​szív
Csodálatos ​lelki regény, amelyet minden férfinak el kell olvasnia, hogy megismerje az asszonyokat és minden asszonynak, hogy erőt és vígasztalást merítsen belőle. (Palladis Rt. kiadó)

Pearl S. Buck - Sárkányok ​ivadéka
A ​szinte folyamatosan fennmaradt ókori és középkori kínai történelemben a 20. századi váltás sokkal gyötrelmesebb volt, mint a kevésbé mozdulatlan társadalmak életében. Az, hogy a nők abbahagyták lábaik miniatürizálását, hogy elkezdtek megtanulni olvasni, hogy "szembeszálltak" férjeikkel, hogy a fiatalok elkezdték kevésbé tisztelni az öregeket, a családfőket, hogy új foglalkozások jelentek meg, hogy különös, külföldi, fehér emberektől látott szokások harapóztak el, alapvető témájává vált számos, ún. realista, Kínáról szóló regénynek. Buck híres, először 1941-ben megjelent műve is ezt a témát dolgozza fel, ám különösen művészien. A változásokat egyetlen család életében mutatja be. Ling Tan, a családfő még a patriarchális életmód megtestesítője. Felnőtt, házas fiaival alkot nagycsaládot, velük együtt műveli rizsföldjeit, és ő is, felesége is úgy vélik, nemcsak beleszólhatnak, de kötelességük is beleszólni fiaik, menyeik életébe, terveibe. A legkisebb fiú, Lao Er is természetesnek tartja ezt, és ha anyja azt javasolja, verje meg feleségét, a szépséges Jáspist, nem hiszi, hogy ne lenne igaza, ám megverni mégsem tudja, mégsem meri a fiatalasszonyt. Még akkor sem szánja rá magát, amikor az asszony egyedül a városba megy, hogy könyvet vásárolhasson, vagy amikor levágatja szép hosszú haját. Nem érti ugyan Jáspist, de érzi, sejti, hogy egészen úgy, ahogy apja és anyja éltek, ő már nem élhet. Persze Jáspis sem "forradalmár", lázadó alkat. Ő is teli van bizonytalansággal, sejtelemmel, megfoghatatlan vágyakkal és "furcsaságokkal". A regény művészisége éppen abban áll, hogy igazi epikus lassúsággal, szinte észrevétlen fordulatokkal mutat be egyetlen család néhány éves történetében világtörténelmi jelentőségű és súlyú változásokat. Kitűnő, bár korántsem sodró lendületű regény. - Minden igazi olvasónak ajánlható.

Pearl S. Buck - Az ​édes anyaföld
"Ez ​volt az évad legjobb regénye!" - kiált föl Harry Hansen, aki a legnagyobb amerikai lapok kritikáját tolmácsolja ezzel a megállapítással. "A közönség és a kritikusok valószínűleg eldöntik majd - írja Laurence Stallings -, hogy Pearl S. Buck könyve volt a könyvpiac legjobb regénye: a "New York Times" pedig kijelenti, hogy Az édes anyaföld fényesen beváltott minden ígéretet, amit a legoptimistább várakozás fűzött a könyvhöz. Van stílusa, ereje, átütő összefüggése és megvan benne a drámai valóság meggyőző hatalma. Mélyenszántó bonyodalma nem annyira a kínai élet külső formáit fitogtatja, mint inkább az általános, emberi élet jelentőségét és tragédiáját vetíti elénk, amit a földkerekség minden részében és minden idejében átélt és átél még ma is az emberiség."

Pearl S. Buck - Omlik ​a Nagy Fal
Ritkán ​akad nagyterjedelmű regény, amely annyira hatalmába tudja az olvasót keríteni, mint Pearl Buck egy-egy elbeszélése. Kisebb munkáiban is dráma lüktet, még pedig nemcsak az egyének, hanem a fajok drámája. Ezekben az elbeszélésekben a sárga ember, a kínai életét, legbensőbb lelkivilágát teregeti ki, olyan hűséggel, annyi közvetlen meglátással, ahogy ez a Nobel-díjas írónőn kívül nem sikerült senkinek sem. A Kínában elemi erővel betörő modern szellem, különösen az amerikai hatás, ütközik meg az ősi hagyományokon, babonákon élő régi világgal, izgalmasan érdekes helyzetekbe sodorva embereket, akiknek vérző lelke, szerelme, vonaglása nagy győzelme az írónő lélekismerete révén felejthetetlenül mély nyomokat hagy az olvasó lelkében.

Pearl S. Buck - Kwei-Lan ​vergődése
Kelet ​és Nyugat világnézete csap össze ebben a regényben. Mélységes szenvedélyektől átfűtött miliőben pereg le a drámai fordulatokban gazdag történet.

Pearl S. Buck - Sárkányivadék
Pearl ​Buck-ot, a Nobel-díjas írónőt, igazán nem kell felfedezni a magyar olvasóközönség számára, de fel kell fedezni új regényét, a "Sárkányivadék"-ot, amely a nagy írónő nagyszerű irodalmának ragyogó eseménye. Monumentális regény, a most lezajlóban lévő világkatasztrófának egy darabja, amelynek örvénylése, gyötrelme és sikolya egyenesen a ma emberének szívébe hasít bele. Kína a színhelye a regénynek drámai alakjai, figurái és hősei a sárga emberek, akiknek lelkébe, érzésviláguk rejtett zúgába író még soha nem világított be úgy, mint ez a csodálatos asszony, aki most egy kis kínai falu életén keresztül, a japán-kínai háborút írja le szinte elemi erőt keverve színeibe, és a falu mimikri élete körül olyan széles horizontot kerítve, hogy az egész emberoség romboló viharára ismerünk benne. De a legkevésbé sem hadikrónika ez a könyv, hanem az igazi, a vérbeli író lebilincselően érdekes regénye, amelynek férfiai és asszonyai megelevenednek előttünk a betűsorokból, akár a föld szerelméről, a szent hagyományokról, a hitvesek bizalmas életéről, az együegyüek torzhitéről, a ravaszok agyafurtságáról, az ópiommámor kárhozatáról, az árulókról és a csodálatos hősökről van is szó. S amíg ennek az évezreden felépült világnak misztikumában felejtkezünk bele, a mi életünknek színeit látjuk kibontakozni az új világból ellenállhatatlanul betörő légáramlattal, amely új embertípusokat termel, forradalmi ifjúságot, a rádió éterhullámából sugárzó lázat, a rövidhajú írni-olvasni tudó nőket és új irányt vág a házasság útjának is. "Az édes anyaföld" szerzője világsikerének új állomásához érkezett ezzel a regényével.

Pearl S. Buck - A ​három fiú
Ebben ​a könyvében az írónő a földtől már eltávolodó második nemzedék, Wang-Luns s a paraszti sorból gőgös, önző urakká lett Wang-fiúk további sorsát írja meg ragyogó színekkel. (Palladis Rt. kiadó)

Pearl S. Buck - Liang ​asszony három lánya
Liang ​asszony elhagyja a férjét, miután a férfinak ágyasa lesz, és éttermet nyit Sanghajban. A vendéglő a nyugalom és az ínyencfalatok szigete egy olyan világban, ahol nyomorúság és szürkeség uralkodik. Liang asszony Amerikába, a szabadság hazájába küldi tanulni három lányát. A lányok közül az egyik letelepszik az Államokban, míg kettő visszatér Kínába. Ám a boldogság és előrejutás helyett megpróbáltatások sora vár rájuk. Liang asszony próbálja felnyitni a szemüket arra, hogy Kína már nem ugyanolyan, mint gyerekkorukban volt, s a változásokhoz alkalmazkodni kell. Csakhogy lehet-e alkalmazkodni egy zsarnokságra, hazugságra és erőszakra épült világhoz? A Nobel-díjas írónő utolsó és egyik legjobb regénye egy szép, bölcs, a hagyományos értékeket őrző asszony és három lányának sorsát követi nyomon a 60-as évek Kínájában, a kommunista uralom megerősödésének idején.

Pearl S. Buck - Die ​Mutter
Pearl ​S. Buck, die als erste Amerikanerin 1938 den Literaturnobelpreis erhielt, ist aus dem Kanon der großen epischen Literatur nicht mehr wegzudenken. In ihrem berühmten Roman »Die Mutter« setzte sie, die selbst vierzig Jahre in China lebte, mit der Geschichte einer chinesischen Bäuerin der Mutterliebe ein Denkmal.

Pearl S. Buck - Sons
Pearl ​S. Buck’s immortal classic The Good Earth tells the story of the Chinese farmer Wang Lung. In its sequel, Sons, Pearl S. Buck turns to a character no less a part of the epic of China, the warlord. It is Wang’s own son, grown contemptuous of his father’s way of life, who takes the name of Wang the Tiger and leads his brothers and brother’s sons in a bold and heartless plan of conquest in the name of the House of Wang. Pocket Books INC., New York, 1975

Pearl S. Buck - Keleti ​szél, nyugati szél
Az ​édes anyaföld Nobel-díjas irónőjének ez a regénye is Kínában játszódik. Az előkelő családból származó Kuj-lant a keleti szokásoknak megfelelően szülei már csecsemőkorában eljegyezték. Esküvőjén, tizenhét esztendős korában látja meg először férjét. Ekkor még nem sejti, hogy a felvilágosodott, modern szellemű, Nyugaton tanult orvostól világok választják el. A szép, törékeny fiatalasszony azonban nagyon szereti férjét, s van ereje hozzá, hogy legyőzze szigorúan hagyományos neveltetését, megtartsa férjét, s ezzel együtt utat nyisson lelkébe és életmódjába egyaránt a modern világ merész kihívásainak.

Pearl S. Buck - A ​kínai rabszolgalány
A ​népszerű írónő regénye, amely most olvasható először magyarul, egy fiatal kínai lány élettörténetét beszéli el, akit egy gazdag családnak adnak el szolgálólánynak.

Pearl S. Buck - Az ​ősi föld hazahív
A ​kínai köztársaság tizenötödik évében - a nyugati időszámítás szerint 1926-ban - élt Shanghaiban egy gazdag bankár, akit Wu-nak hívtak s akinek két fia volt. A nemzedékek óta dúsgazdag családnak különösen három tagja jutott jelentős szerephez a város életében, bár mindegyik a maga módján. Mr. Wu, a család jelenlegi feje, a Nagy Kínai Bank vezetője volt, melynek fiók-intézetei behálózták egész Közép- és Dél-Kínát. Mint fiatalember bejárta Japánt és Európát, tanulmányozta a bankokat, s visszatérése után megalapította ezt a bankot, amely hatalmassá év virágzóvá fejlődött az új köztársaság idején. De atyjának, az öreg Wu tábornoknak nem sok köze volt a bankhoz. Talán mégis annyi, hogy háború idején, - bár harcban sohasem vett részt, - mint képzett katona nagy reményeket fűzött működésükhöz. Wu tábornokot fiatal korában, a Manchu-dinasztia uralkodása idején külföldre küldték. Nem a szülei, mert őket borzalommal töltötte el ez a parancs. Úgyannyira, hogy édesanyja visszautasított minden ennivalót, amíg csak külön császári rendelettel nem engedték fiának az utazás elhalasztását, hogy ideje legyen szüleit unokával megajándékozni. Csupán, amikor a csöppnyi vörös, síró fiúcskát, a mostani Mr. Wu-t, a bankárt a nagymama öreg karjaiba helyezték, akkor engedte meg Wu tábornoknak, aki akkor még tizennyolc éves törekvő, csinos fickó volt, hogy külföldre menjen.

Pearl S. Buck - Sárga ​emberek
Elérkezett ​a nap, amikor Li, a teakereskedő, hazavárta egyetlen fiát idegen országokból. Hét teljes esztendeig járt messze földön a fiú, most pedig végre örülhetett az érkezésének apja, anyja, felesége, fia és leánya. Hogy pontosan mikor jön, nem tudhatták, mert a város, ahol laktak, nem feküdt a tengerparton, sem olyan hely közelében nem volt, ahol vonat járt. Kicsi, csöndes városka volt széles síkság közepén, ahol a lassú és sekély folyó vize mellett sűrűn sorakoztak' a tanyák. A síkság két oldalán magas hegylánc emelkedett s a hegyek lábánál termelték a teát, amiről ez a vidék hírét kapta. Telenkint nagyon leapadt a folyó s ilyenkor aztán el voltak vágva a világtól. Éppen csak lóháton, vagy kétkerekű szekéren lehetett közlekedni a göröngyös országútakon. De most a nyár végefelé járt az idő, bőséges eső esett és a folyó elég magasan állt ahhoz, hogy kisebb dzsunkák idáig jöhessenek a száz mérföldnyire fekvő torkolattól. Ilyen bárkán várta haza az öreg teakereskedő a fiát. így sem tudhatták az órát, mert az a szelek járásától és a folyó alsó részébe nyomuló dagály erejétől függött. Úgy számították, hogy talán délutánra, vagy estefelé megérkezik. Igen, de hátha erősebb szél jön, vagy gyorsabb az utazás, mint ahogyan gondolják? Éppen ezért már korán reggel díszbe öltözködtek és órákon át várakoztak. Ott ült a főhelyen a szelidarcú öreg, aki őseitől örökölte a jó, termékeny főidet délfelé, ahol a legjobb tea terem, meg a kereskedést, ahol több száz év óta álltak a polcokon a nagy teástartók, mindenikben másfajta teával...

Pearl S. Buck - Nők ​pagodája
Pearl ​S. Buck nemzedékeken átívelő családregényében a múlt századi Kínába viszi el az olvasót. Negyvenedik születésnapján egy gyönyörű asszony úgy dönt, hogy visszavonul a házasélettől, és ezentúl önmagának szenteli az idejét, férje mellé pedig ágyast keres. Több mint húsz évig erős kézzel irányította a fényes udvarház működését, intézte a hagyományos kínai család hétköznapjait, ahol nem sok minden változott az elmúlt sok-sok generáció során. Az asszony döntése felbolygatja az egész birtok életét, és a látszólagos nyugalom fátyla mögül előbukkannak a fájdalmas érzések, a düh és vágy. Az ágyas sorsa tragédiába torkollik, a férj pedig egy örömlány oldalán találja meg boldogságát. Az asszony életébe egy olasz misszionárius pap hoz gyökeres változást és szerelmet. A Nobel-díjas írónő érzékletes képet fest Kína mindennapjairól, a különös hagyományokról, amelyekbe, mint selyembe a díszes hímzés, simulnak bele a női sorsok.

Pearl S. Buck - Az ​ígéret
A ​kötet egyszerre háborús és szerelmes regény, amely a II. világháború elején játszódik. Egy elit kínai alakulat sorsát követhetjük nyomon, amely a brit-amerikai szakasz megsegítésére érkezik Burmába, miközben a japánok Kínát is megtámadták. Folynak az elkeseredett harcok, melyek során a kínai harcosoknak nemcsak a japán ellenséggel kell megküzdeniük, hanem brit szövetségeseik megvetésével is. A feszültség egyre nő, s a kínaiak nehéz döntés elé kerülnek: folytatják öngyilkos missziójukat vagy elmenekülnek. S miközben dúlnak a harcok, egy szerelmi történet bontakozik ki egy jó családba született lány és a kínai alakulatot vezető, paraszt származású fiú között. A lány Nyugaton tanult, és becsüli függetlenségét. A fiú írástudatlan, eddigi életét a falujában töltötte, modora sem nevezhető kifinomultnak. Mégis szerelem szövődik közöttük. Pearl S. Buck 1943-ban megjelent kötete magyarul ezúttal olvasható először.

Pearl S. Buck - Asszonyok ​háza
Pearl ​S. Buck nemzedékeken átívelő családregényében a múlt századi Kínába viszi el az olvasót. Negyvenedik születésnapján egy gyönyörű asszony úgy dönt, hogy visszavonul a házasélettől, és ezentúl önmagának szenteli az idejét, férje mellé pedig ágyast keres. Több mint húsz évig erős kézzel irányította a fényes udvarház működését, intézte a hagyományos kínai család hétköznapjait, ahol nem sok minden változott az elmúlt sok-sok generáció során. Az asszony döntése felbolygatja az egész birtok életét, és a látszólagos nyugalom fátyla mögül előbukkannak a fájdalmas érzések, a düh és vágy. Az ágyas sorsa tragédiába torkollik, a férj pedig egy örömlány oldalán találja meg boldogságát. Az asszony életébe egy olasz misszionárius pap hoz gyökeres változást és szerelmet. A Nobel-díjas írónő érzékletes képet fest Kína mindennapjairól, a különös hagyományokról, amelyekbe, mint selyembe a díszes hímzés, simulnak bele a női sorsok.

Pearl S. Buck - Egy ​házasság története
"Pennsylvania, ​június. Csupa festői kép mindenfelé. A fiatal William Barton, amint alacsony domb tetején állva, körülnézett a tájon a vén kőrisfa alól, nem tudott választani. Melyik részt fesse? Ott ült a fűben s két kezével átfogta a térdeit. Jobbra tőle ott kanyargott a Delaware folyó, ezüstösen csillogó víz, a zöld partok között. Balra völgy látszott s a lombok közt kis város rejtőzött, csak a templomtorony bukkant elő, meg néhány magas háztető orma. Előtte, lenn a domb alján, farm terült el. Tehénkék legeltek a réten, hullámzó vetés kezdett sárgulni a földeken. Vörösre volt festve az istálló s az ódon kőház falaira folyondár futott fel. A vörösbarna szántó egy csíkján most szántott a farmer. Körülnézett a gazdag, termékeny vidéken s azt kérdezte magában, talán túlságosan is sok itt a szín túlságosan bő minden, nem művészi képnek való? Nagyon is egyhangú ez a dús, termékeny föld... valami kell még ide, ami hangsúlyt adjon neki... S mintha csak a gondolataira lett volna válasz, a régi tanyaház kapuja megnyílt. Kékruhás, fehérkötényes fiatal leány lépett ki rajta az aranyszín napfénybe. Csengő volt a kezében. Teljes erejével többször egymásután megrázta. Tiszta, mély, zengő hang szállt fel a dombtetőre..."

Pearl S. Buck - A ​boldogság ára
A ​föld szimbolizálja az örök körforgást, a születést és a halált, ám aki elárulja azt, és hamis illúziókkal kecsegtető gazdagság alá rendeli az életét, menthetetlenül elvész. A szegény parasztember, Vang Lung élete tele van viszontagságokkal, kemény munkával keresi meg a mindennapi betevőjét, s bár sokat nélkülözik, mégis mindenekfelett szereti a földjét. Egy napon kincsre lel, s ez egy csapásra megváltoztatja az életét. A szegény emberből gazdag földbirtokos lesz. De vajon a gazdagsággal együtt jár a boldogság is? A regény betekintést nyújt a száz évvel ezelőtti Kína vidéki életébe és egy hanyatlásnak indult arisztokrata család végnapjaiba. Ám a könyv igazi ereje abban rejlik, hogy az emberi élet jelentőségét és tragédiáját vetíti elénk, amit a földkerekség minden részében és minden idejében átélt és át is él az emberiség. Pearl S. Buck e regénye 1938-ban irodalmi Nobel-díjat és Pulitzer-­díjat kapott. A kötet a 40-es években jelent meg először magyarul, "Az édes anyaföld" címmel. Ezúttal új fordításban, hiánytalan tartalommal élvezheti az olvasó.

Pearl S. Buck - Az ​utolsó kínai császárné
A ​lebilincselő regény hiteles portrét fest az utolsó kínai anyacsászárnéről. Az erőskezű és sokszor könyörtelen császárné, Ce-hszi Kína egyik legnyugtalanabb korszakában, a 19. század második felében irányította az országot. A császári udvarban sokan gyűlölték és rettegtek tőle, a nép azonban rajongott érte. A gyönyörű mandzsu lány tizenhét éves korában került a Tiltott Városba, a Császári Palotába, és az uralkodó kedvenc ágyasa lett. Ám sorsa másképp alakul, mint a többi császári ágyasé. Fiú örököst szült, így császárné lett belőle. Rendkívüli szépségének, éles eszének és kitartásának köszönhetően már huszonnyolc éves korában magához ragadta az ország irányítását, s azt haláláig nem engedte ki a kezéből.

Kollekciók