Ajax-loader

Freud Róbert könyvei a rukkolán


Freud Róbert - Gyarmati Edit - Számelmélet
A ​könyv igen széles számelméleti anyagot ölel fel. Nagy hangsúlyt helyeznek a szerzők a számelméletnek a matematika más területeivel való kapcsolatára, az alkalmazásokra és lehetőség szerint a legújabb eredmények bemutatására is. A könyv felépítése és tárgyalásmódja a bevezető fejezeteknél minél kevesebb előismeretre támaszkodik, ugyanakkor a későbbi fejezetekben igen nehéz témakörök bemutatása is szerepel. Ennek megfelelően a könyv eredményesen használható lesz tankönyvként, példatárként és kézikönyvként egyaránt.

Freud Róbert - Lineáris ​algebra
A ​lineáris algebra szó hallatán sokakban unalmas és hatalmas mátrixszorzások (rém)képe merül fel, mások pedig valamilyen iszonyúan elvont és emészthetetlen elméletre gondolnak. A könyvben megpróbáljuk ezeket a tévhiteket eloszlatni azáltal, hogy a konkrétból kiindulva fokozatosan haladunk az általános felé, és már minimális tudással felvértezve is valódi és szórakoztató alkalmazásokat tárgyalunk. Ily módon jutunk el a determinánsok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek klasszikus fejezeteitől a vektorterek, lineáris leképezések, euklideszi terek általános felépítésén keresztül a modern kombinatorikai és kódelméleti vonatkozások bemutatásáig. Az elmélet feldolgozását minden egyes pont végén, ahhoz szorosan kapcsolódva, bőséges és változatos feladatanyag segíti elő. A feladatokhoz eredményt, illetve útmutatást, egyes esetekben pedig részletes megoldást is adunk. A könyvet matematika tanárszakos, matematikus, alkalmazott matematikus, programozó matematikus és informatika szakos hallgatóknak ajánljuk, valamint mindazoknak, akik a lineáris algebrát felhasználják, érdeklődnek iránta, illetve önállóan akarnak megismerkedni vele.

Kollekciók