Ajax-loader

Weiner Sennyey Tibor könyvei a rukkolán


Weiner Sennyey Tibor - A ​nagy eretnek
A ​Nagy Eretnek nem más, mint maga a szerző, Weiner Sennyey Tibor, aki persze teljesen más, mint maga az elbeszélő. Mert a szerző igenis lopta ezeket az elbeszéléseket, sunyi narrátorai pedig ebből születnek, ez élteti mindnyájukat: a bűn gyermekei. Ellopta őket Báthory Erzsébettől, Baudelaire-től, Békássy Ferenctől, Borgestől, Czóbel Minkától, Danyi Zolitól, Kempelen Farkastól, Marco Polótól, Marcus Aureliustól, Poe-tól, Rilkétől meg persze az Ördögtől is. Tagadhatatlan bűnlajstrom. A Nagy Eretnek tehát a szerző, aki ki mer adni a kezei közül egy ilyen kötetet, ami korától teljesen idegen. Most mit tegyünk? Máglyán égessük el? – Boldog Zoltán

Weiner Sennyey Tibor - A ​vándorló királyság - Jáva és Bali
A ​költők magukat értelmezik jógiként. Jógájuk nem más, mint a költészet. A kalangwan, vagyis a szépség által verseikben a langö-állapot elérését kísérelték meg. A langö extázis. Ez azonban nem a mostani, nyugati világban ismert mámor, hanem a misztikusok extázisa, a szépség élményében feloldódó én öröme. A költők célja – s ez különösen Mpu Kanwa Ardzsúna esküvője című művéből ragyog felénk – eredetileg az volt, hogy a szépség révén és hatására létrejövő extázis, öröm, derű által minden szépre felhívják a figyelmet, és a végtelen szépség végül úgy szikrázzon a költemény befogadója felé, amilyen a valódi arca: Egyként. A közös, örök Egyként. A kawi költők költeményeinek legmélyén azt találjuk, hogy minden, ami szép: az Egy. Minden, ami van, az Abszolút végtelen alakjainak megnyilvánulása. Költő az, aki saját maga és hallgatói számára képes látni és láttatni ezt a világot úgy, hogy az ember és természet viszonya helyreáll a szépségben megjelenő örök és közös egy megtapasztalása által. A költészet a Kozmosszal való közösség feltárása. Ez a kawi. Ez az, amire emlékeznünk kell

Weiner Sennyey Tibor - Versek ​a kisházból
A ​zsennyei ismét szerepverseket ír. Önmagát játssza benne. Igen jól (teszi). Őszinte kitárulkozása, naplószerű versei, érzéseinek és gondolatainak labirintusai hívogatóan meggyőzőek. Meggyőzően hívogatóak. Élvezettel engedtem neki, s bolyongtam vele...

Weiner Sennyey Tibor - Pihik
Olyanok ​leszünk, pontosan olyanok. Ha valami rettenetest, valami iszonyatost. A pihi utolsó repüléséhez fogott. Utolsó sóhaj-rebbenés szárnysuhintás. Pihiőrült, pihivágy, pihifiú, pihilány, Pihiizélés, pihizgetés, pihibánat, Pihimagány, pihiélet, pihihalál.

Weiner Sennyey Tibor - Hamvas ​Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve
Ki ​volt valójában Hamvas Béla? Mit gondolt életről és irodalomról? Mi volt a véleménye a politikáról? Milyen volt a kapcsolata a nőkkel, a kortársaival, a zsidósággal? Milyen volt a barátsága Weöres Sándorral és Szepes Máriával? Milyen vitája volt Lukács Györggyel? Miről szóltak legfontosabb művei és milyen művei vesztek el? Hamvas Béla életéről és életművéről az elmúlt években számos előadást tartott és esszét közölt Weiner Sennyey Tibor. Ebben a könyvben összegyűjtöttük ezen esszék és előadások javát.

Weiner Sennyey Tibor - Az ​elveszett királyság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weiner Sennyey Tibor - Magyar ​gólem
A ​noir krimi műfajú elbeszélés irodalmi beszédmódját tekintve bravúrosan egyensúlyozik a korhangulatot idéző ’20-as évekbeli nyelv- és szóhasználat és a mai szépirodalom nyelvezete között – mindez látszatra egy bűnügyi sztori keretein belül. A történet Löw rabbi meghurcolásán keresztül a korabeli magyar társadalom belső feszültségeire és megosztottságára mutat rá. Hatalom, manipuláció, emberség és igazság kavarog a klasszikus tér-, idő- és cselekménykezelésű kisregényben. Weiner Sennyey jó érzékkel tapint rá a mű játszódásának idejében azokra a társadalmi ellentmondásokra, amelyek a mai olvasót is képesek megrázni és elgondolkodtatni.

Weiner Sennyey Tibor - A ​természettel való kapcsolat újragondolása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Weiner Sennyey Tibor - Gül ​baba
Gül ​Baba Budapest misztikus alakjainak egyik legjellegzetesebbje. A "Rózsák Atyjá"-ról olyan sok mindent leírtak már, hogy nyugodtan kijelenthetjük: nem tudunk róla semmi biztosat. Ki lehetett a "valódi" Gül Baba, milyen múltja és legendás utóélete volt? Annyi biztosnak tűnik, hogy Gül Baba bektasi dervis, azaz harcos szerzetes volt. A török sereggel érkezett 1541-ben Budára, és még abban az esztendőben, itt érte a halál. Díszes, nagyszabású temetést rendeztek számára, a szent ember koporsójának hordozói között ott volt maga Nagy Szulejmán szultán is. A sírja fölé emelt türbe azóta szent zarándokhely. Nem egyszer mentem fel Gül Baba türbéjébe. Üldögélni, eltűnődni, némán szemlélni a fővárost, kicsit magamban lenni. Tervezgettem, hogy írok valamit a "Rózsák Atyjá"-ról. Játszani, mesélni támadt kedvem, szőnyeget szőni a legendákkal teli türbe titkokat takaró szürke köveire...

Weiner Sennyey Tibor - A ​tengerszint feletti magasság meghatározása
A ​felnőtt férfi korba érve elindulunk az eleven erdőbe, hogy miután visszaemlékezvén az ifjúkor tombolására mégis elhelyezzük mérőeszközeink, s vállalva a lélek sötét éjszakájának beköszöntét – szembenézzünk saját magunkkal, s végre megmérjük szívünk tengerszint feletti magasságát. Megerősödve és felépülve tengernyi tisztásra jutunk, hol a kegyelem vár. A kötethez csatolt Adriatica, amolyan „úti-vers-napló”. A szerző személyes élményét meséli el, amely a verseskönyv létrehozásának ideje alatt zajlott vele és benne. A kötetet Szarka Fedor Guido illusztrálta.

Weiner Sennyey Tibor - Hamvas ​Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve
Ki ​volt valójában Hamvas Béla? Mit gondolt életről és irodalomról? Mi volt a véleménye a politikáról? Milyen volt a kapcsolata a nőkkel, a kortársaival, a zsidósággal? Milyen volt a barátsága Weöres Sándorral és Szepes Máriával? Milyen vitája volt Lukács Györggyel? Miről szóltak legfontosabb művei és milyen művei vesztek el? Hamvas Béla életéről és életművéről az elmúlt években számos előadást tartott és esszét közölt Weiner Sennyey Tibor. Ebben a könyvben összegyűjtöttük ezen esszék és előadások javát.

Weiner Sennyey Tibor - Az ​anakronista
Hogyan ​kertészkedjünk az űrben? Milyen a Fermi-paradicsom? Hogyan találta meg három magyar jezsuita atya az örök élet forrását az Amazonas mentén? Mit okozott a Tambora vulkán 1816-os kitörése világszerte? Mi volt Kempelen Farkas elfelejtett találmánya és hogyan került elő Edgar Allan Poe elveszett kofferéből? Mit csinált Magyarországon és mit hagyott hátra Pomázon Nikola Tesla? Milyen sci-fit írt Weöres Sándor? Milyen emberkísérleteket hajtottak végre a Miskatonic Egyetemen? Milyen lesz a világ a teleportálás feltalálása után? Mire képes egy kutya barátsága a harmadik világháború alatt? Mi lesz a magyarokkal 2056-ban? Mi van a világ végén és mi van a világ vége után?

Kollekciók