Ajax-loader

Hézser Gábor könyvei a rukkolán


Hézser Gábor - Kötőjeles ​történetek
A ​rövid történetekre, melyek ebben a jókedvű és tanulságos világirodalmi válogatásban olvashatók, a kötet szerkesztője lelkigondozói, oktatói, prédikátori munkássága során talált rá. Jó szolgálatot tettek betegekkel és eligazodást kereső emberekkel folytatott beszélgetései során, mindannyiszor elgondolkodtatva a mesélőt és hallgatóját egyaránt és segítettek a szövevényes élethelyzetek jobb megértésében, átérzésében és újraértelmezésében. E kötet folytatásaként jelent meg Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek - mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című, szintén dr. Hézser Gábor által készített válogatáskötet.

Hézser Gábor - Miért? ​- Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat
Hézser ​Gábor a pszichoterápia rendszerszemléleti módszerével egy-egy részterületet vizsgál meg közelebbről. Nem esettanulmányokat tartalmaz a kötet, hanem perszonális és interperszonális folyamatok, ill. kötődések összefüggéseit láttatja a szerző, mindezt számos ábrával és táblázattal teszi szemléletessé.

Hézser Gábor - A ​pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve
Valójában ​ez a könyv nem szorul előszóra. Ám ha ennek megírására felkért a szerző, szívesen mondom el: amikor német nyelven írt doktori értekezését, majd e mű kéziratát elolvastam, azzal az örömös érzéssel tettem le: évek óta erre vártunk. Erre van szükségünk! Minden lelkigondozást végző lelkésznek (tartozzék bármely felekezethez), sőt "laikusnak" - akire csak néhány embert bízott az Isten - hogy a jó szolgálatot jól végezhesse vagy sokkal jobban, mint eddig. Végre akadt egy kiválóan képzett és jótollú pásztori pszichológus, aki a ma emberének korszerű lelkigondozásába kész bárkit bevezetni; vagy továbbvezetni azokat, akik valahol elakadtak vagy leragadtak. Hézser Gábor a pásztori pszichológia nagy mestereinek közvetlen közelében élve (Bielefeld-Bethel) a legtapasztaltabbaktól tanulhatott, s így több évtizedes lemaradásunkat segít áthidalni e mindent helyére tevő és átfogó művében.

Kollekciók