Ajax-loader

Szűcs Lajos könyvei a rukkolán


Szűcs Lajos - Növények ​a lakásban
Az ​emberek többsége szereti a természetet. Ennek egyik megnyilvánulási formája, hogy környezetét: otthonát és munkahelyét növényekkel díszíti. Természetesen nem minden növény tartható lakásban. Ezért az ember, az idők folyamán számos növényt tenyésztett ki, amelyek eltűrik a mesterséges környezetet, sőt egyre újabb és újabb növény kerül a lakásokba. Amilyen szép a jól ápolt növény a lakásban, olyan sivár, ha kellő gondozás híján elsatnyul vagy elpusztul. Ezért nem elég a növényt megvenni vagy elültetni, hanem ápolni is kell. Ez utóbbit pedig már a vásárlásnál, illetve a magvetésnél kell elkezdeni. Csakhogy ahány növényfaj, annyiféle az igénye! A növény is élőlény, s életben maradásához, szaporodásához sajátos feltételeket igényel. Aki nem ismeri a növény életfeltételeit, bármennyire is szereti azt, hosszabb ideig nem tudja életben tartani, főként pedig szaporítani. Ezekben a kérdésekben nyújt segítséget a növénykedvelőknek Szűcs Lajos könyve. E könyvecske 2. kiadása azt bizonyítja, hogy megfelelt a növénykedvelők kívánalmainak. Szerzője a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Botanikus kertjének munkatársa, s gazdag tapasztalattal rendelkezik a szobanövények mesterséges tartása és szaporítása terén. Könyve első részében a magvetés, az ültetés, az öntözés, a talaj megválasztása, illetve elkészítése, a szaporítás, a kártevők elleni védekezés stb. kérdéseit taglalja, mindenki számára érthetően. Az egyes munkafolyamatokat fotók és rajzok teszik szemléletesebbé. A könyv második, nagyobbik részében a szerző ismerteti az egyes növényfajokat és azok sajátos életbentartási és szaporítási igényeit, valamint a felismerést megkönnyítő bélyegeit. Itt elsősorban a hazánkban legelterjedtebb s éghajlati viszonyaink közt leginkább eltartható növények kerülnek tárgyalásra, a tipikus fajokat bemutató gazdag és szép képanyaggal. Nem feledkezik meg a szerző a növénykedvelők igen különböző igényeiről sem. Könyvében megtalálhatók az egyszerű vágott virágok eltartásának követelményei éppúgy, mint a modern fűthető szobai üvegházak létesítése. A növények gondozásán túl megemlékezik azok évszakonkénti, valamint díszítéstechnikai elhelyezéséről is. Egyszóval: a könyv a szobanövénykedvelők igen hasznos segítője.

Szűcs Lajos - Galambjaink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs Lajos - A ​növényvilág csodái
A ​"Növények a lakásban" és a "Kaktuszok, pozsgás növények" szerzője ezúttal a növényvilág rejtelmei közé kalauzolja olvasóit. Mik is azok a növénycsodák? - Megszoktuk, hogy a növény a talajon él, abba gyökeret ereszt, és ezeken keresztül veszi fel a talajból az élete fenntartásához nélkülözhetetlen ásványi anyagokat és a rengeteg vizet, amelynek nagy részét azután el is párologtatja. Joggal tartjuk hát csodálatosnak azt a növényt, amely magas fákon él, s a talajt nem is érintő léggyökereivel a levegő páratartalmából fedezi vízszükségletének számottevő részét. Még meghökkentőbb, amikor a növény kovaanyagból valóságos nagyítólencséket épít fel levelének felületén, s azzal "gyűjti" magába a napfényt, amelynek energiája nélkülözhetetlen a táplálékának előállításához. Más növények rovarokat fognak, s ezeket az állatokéhoz igen hasonlító emésztőnedveikkel emésztik meg. Ismét mások 1-2 nap alatt szívják fel több hónapi vagy akár egész évi vízszükségletük nagy részét, s szinte "beosztva" gazdálkodnak vele, akárcsak az a _Dischidia_ faj, amely levélből módosult élő tömlőjében vízpárát tartalékol a vízszegényebb időkre. Folytathatnánk még a felsorolást az orchideákkal, az "élő drágaköveknek" ismert növényekkel, amelyek egyedülálló virágaikkal tűnnek ki, az érintésre leveleit összecsukó mimózával, az elevenszülő növényekkel stb., amelyek sajátságos felépítésükkel vagy életmegnyilvánulásukkal kiütköznek a növényvilágból. Egy kisebb különleges növényvilág bontakozik ki előttünk, amelyet a szerző nemcsak ismertet, hanem megadja a csoda magyarázatát is, kivéve azt a néhány esetet, amelyet a tudomány még nem oldott meg. A másfélszáznyi fekete-fehér és színes fotó - a szerző felvétele - nemcsak dísze a könyvnek, hanem a magyarázatok szerves tartozéka is.

Szűcs Lajos - Kaktuszok, ​pozsgás növények
A ​"Növények a lakásban" című, négy kiadásban megjelent mű szerzője újabb könyvvel gazdagítja a szobanövény-kedvelők könyvespolcát. A szobanövény a lakás legszebb dísze. Gondozása, életben tartása, szaporítása azonban hozzáértést igényel, különösen a szárazságtűrő - pozsgás - növények esetében. Hiszen a lakás merőben új környezetet jelent az egyébként Amerika és Afrika száraz vidékein honos kaktuszoknak, illetve más pozsgás növényeknek. A növénygondozó feladata éppen az, hogy a növény kialakulása során állandósult környezeti tényezőket a lehető legjobban helyettesítse. A szerző szakszerűen, mégis mindenki számára érthetően ismerteti a pozsgás növények kialakulását, elterjedését, természetes környezeti viszonyait, majd - az előbbieket figyelembe véve - e növények ápolását, szaporítását, téli-nyári elhelyezését és egyéb gondozási munkálatait. Minthogy a kaktuszok többségének magyar neve nincs, sőt éppen az utóbbi időben tudományos nevük is sokat változott, ezért a szerző foglalkozik e növények rendszertanával, elnevezésével is. A további fejezetekben a szobanövényként leginkább bevált kaktuszokkal és egyéb pozsgás növényekkel ismerkedhetünk meg. A gondozási és szaporítási tennivalókat sok ábra, a kaktuszok és általában a pozsgás növények megismerését fényképmellékletek (a szerző eredeti felvételei) könnyítik meg.

Szűcs Lajos - Kedvelt ​kaktuszok, pozsgások
Napjainkban ​kulturált lakás alig képzelhető el dísznövény nélkül. Ahol nemrég megelégedtek vágott virággal vagy egy-két cserepes növénnyel, ott ma már a lakószoba egy részét (falát vagy sarkát) növénnyel telepítik be. Ez az elhelyezés szinte kínálja a lehetőséget a kisebb növénygyűjteményeknek, mindenekelőtt kaktuszokból, amelyekből kis helyen is többet és így többfélét lehet tartani. A pozsgások azonban a növénygondozás magasabb iskoláját igényik: nem is annyira ismeretekben (abban is), mint figyelmességben, körültekintésben. Jobban kell ismerni a növény eredeti élőhelyét (sivatag, fennsík, esősebb hegyoldal stb.), mert hasonló feltételeket kell biztosítani számára, mint amelyhez kialakulása során alkalmazkodott. Mindenekelőtt a napfény és öntözés létfontosságú, amelyre a szerző már a bevezetésben felhívja a figyelmet. Ezért a kapott vagy beszerzett pozsgásnak a tartási viszonyait is igyekezzünk megtudni, hogy a könyvekben megtaláljuk a rá vonatkozó tudnivalókat. Aki pozsgás növényt tart, sohase elégedjen meg a fajról leírt ismeretekkel: lapozzon vissza a nemzetségnévhez, és olvassa figyelmesen az ott leírtakat. De legalább ilyen fontosak a bevezető fejezetek, amelyek a származási helyről, az elhelyezésről, a talaj megválasztásáról és elkészítéséről, a gondozásról, különösen pedig az öntözésről és a teleltetésről tájékoztatnak, amely utóbbiak pl. előfeltételei a virágzásnak, vagyis annak, hogy a növény a természetes életét élhesse lakásunkban is.

Szűcs Lajos - A ​növénykedvelő kislexikona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Szécsényi István - Szűcs Lajos - Galambtenyésztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs Lajos - Galambok ​a ház körül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók