Ajax-loader

Molnár András könyvei a rukkolán


Molnár András - Bona Gábor - Hermann Róbert - A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849.
A könyv 1992-ben jelent meg a Zalai Gyűjtemény sorozat 33. részeként. A nálam lévő példány használt, de ettől eltekintve jó állapotú, csak a borítóján van néhány - nem feltűnő - karcolás.

Deák Ágnes - Molnár András - Deák ​Ferenc
Deák ​Ferenc (1803-1876) a XIX. századi magyar politikai és jogi gondolkodás egyik legjelentősebb alakja. Nem véletlenül nevezték már kortársai a haza bölcsének: rokonszenves egyénisége szinte egyedülálló erkölcsi tisztasággal és kivételes politikai realitásérzékkel párosult. Deákról már halála évében megjelent az első biográfia és emlékalbum, majd az ő aktív közreműködésével létrejött dualista állam fennállása alatt további majd tucatnyi mű foglalkozott a haza bölcse híresen puritán életével. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása viszont mintha utólag kérdőjelezte volna meg a deáki tettet, a kiegyezést, s az azóta megjelent irodalom inkább csak politikájának következményeit elemezte, bírálta vagy dicsőítette, de kissé megfeledkezni látszott magáról az alkotóról. Most, születésének 200. évfordulóján, Deák Ferenc új életrajzát nyújtja át az olvasóknak a kiadó.

Molnár András - Revuczky Csaba - T. Rédei Györgyi - A ​családi asztal körül
Állandóan ​rohanunk valahonnan valahová, semmire sincs időnk. Pihenni, netán ünnepelni hovatovább már elfelejtünk. Az oly ritkán adódó ünnepnapjainkat meg kellene azzal is tisztelnünk, hogy megteremtjük maguknak azokat a körülményeket, amelyektől jól érezzük magunkat, s amelyekre később, esetleg évek múlva ugyanúgy nosztalgiával emlékezzünk, mint ahogyan nagyszüleink meséltek régi ünnepeinkről. Sohasem az étel jut majd eszünkbe, amit akkor ettünk, hanem az esemény által keltett hangulat. A jó étel és a szép környezet, a különféle tárgyak keltette esztétikai élmény csak aláfestője az ünnepnek, amelyet magunknak kell bensőnkben megteremtenünk. Ehhez talán némi segítséget ad e könyv.

Molnár András - Szabó Péter - Zalai ​honvédek a Donnál
A ​magyar királyi 2. honvéd hadsereg 9. könnyű hadosztályának alakulatai 1942 tavaszán az első csapattestek között érkeztek ki a keleti hadszíntérre. Az első vonalban harcoltak az 1942. június 28-án, Kurszktól keletre indított nagyszabású német offenzíva során, augusztusban pedig a Donnál vívtak véres hídfőcsatákat. 1943. január 27-én – mint a visszavonuló magyar és német csapatok utóvédje – utolsóként hagyták el a 2. hadsereg Don menti védőállásait. Veszteségeik mind a nyári hadművelet, mind a hídfőcsaták, mind pedig a visszavonulás során rendkívül súlyosak voltak. A nagykanizsai seregtest személyi állományának alig a negyede-ötöde érkezett csak haza 1943 tavaszán. E tragikus történelmi események egyes mozzanatait, helyszíneit és szereplőit a 9. könnyű hadosztály számos katonája örökítette meg amatőr fényképeken, majd évtizedeken át féltett családi ereklyeként őrizték és rejtegették a háborús fotókat. A leszármazottaik által rendelkezésünkre bocsátott harctéri fényképek közül a legjellemzőbb, legbeszédesebb, dokumentum értékű képeket válogattuk ki, hogy a doni tragédia 70. évfordulóján fotóalbum összeállításával állítsunk emléket a nagykanizsai seregtest Oroszországban hősi halált halt, eltűnt, vagy fogságba esett honvédjeinek.

Molnár András - Viam ​meam persequor
Batthyány ​Lajos gróf jelmondata - "Saját utamat járom" - rendkívüli büszkeséget, öntudatot és magabiztosságot tükrözött. Családi körülményei és egyéni képességei egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a tekintélyes és befolyásos főúr előbb a magyar liberális reformellenzék pártelnökévé, azután pedig az első felelős kormány miniszterelnökévé válhatott. Batthyány születésének 200. évfordulójára megjelenő könyvünk közel másfél évtized kutatásait összegzi. Elsősorban Batthyány Lajos a reformkorban címmel 1996-ban kiadott életrajzi kötetünkre, valamint Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai című, 1998-ban közzétett forrásgyűjteményünkre támaszkodva, azokat jelentősen átdolgozva és kibővítve, illetve a legújabb kutatási eredményekkel kiegészítve rajzolja meg Batthyány Lajos gróf pályafutását születésétől a miniszterelnöki bársonyszékig. Könyvünk egyszerre politikai életrajz és forrásgyűjtemény: Batthyány teljes reformkori életútját összefoglalva elsősorban 1839 és 1848 közötti közéleti (országgyűlési, egyesületi és pártelnöki) tevékenységével foglalkozik, miközben teljességre törekvően közzéteszi valamennyi eddig ismertté vált reformkori beszédét, levelét és írását is.

Molnár András - Deák ​Ferenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók