Ajax-loader

Molnár László könyvei a rukkolán


Molnár László - Biológia 2. - Felkészítő, teszt- és segédkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Alapismeretek mixerek számára
Alkalmi és profi mixerek számára egyaránt nélkülözhetetlen kézikönyv.

Molnár László - Az őrség kapuja
"Azzal a gondolattal ajánlom a könyvet a Kedves Olvasónak, hogy lapozgassa szorgalmasan, akár járt már az Őrségben, de akkor is, ha erre még nem nyílt lehetősége. Több szempontból fontos dolgokat tudhat meg e könyvből. Hasznosan forgathatják az iskolai csoportokat kísérő pedagógusok, gépkocsivezetők, gyakorló és kezdő idegenvezetők, továbbá mindazok, akik szeretnének többet megtudni az Őrségről. " Molnár László, aki ezidáig 500 túrát vezetett az Őrségben, tapasztalatait e könyv soraiban tárja az olvasó elé. Érdemes vele egy képzeletbeli kiránduláson részt venni...

Molnár László - Fazekasság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Herendi ​porcelán edények
A ​Bakony hegység szélén alapított herendi porcelánmanufaktúra első nyilvános szereplése az 1842-ben rendezett iparegyesületi kiállításon volt, ahol mint a honi műipar nagyszerű újabb eredményét üdvözölték a magyar porcelánt. A pesti tárlaton feltűnést keltő számos iparművészeti termék között a hófehéren csillogó, gazdagon festett edények és tárgyak Kossuth Lajos figyelmét is felkeltették.

Molnár László - Herendi ​porcelán díszmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Tyúktartás ​a háztájon
Nagyon ​kevés olyan vidéki udvar van, ahol nem tartanak tyúkokat. Egyesek csak önellátásra, mások árutermelésre. Sokan a hagyományos udvaros tartást részesítik előnyben, számosan azonban a korszerű, zárt tartást. Bármilyen legyen is a tartási mód és cél, mindenki gazdaságosan, minél kisebb ráfordítással, minél többet akar termelni. Ehhez kíván segítséget nyújtani a szerző, aki figyelembe vette a Hibridtyúk a háztájon c. könyvével szerzett tapasztalatokat. Így a zártan tartott tojó- és húshibridek tartási tudnivalói mellett ismerteti a kifutós tartásra alkalmas fajtákat és az e tartásmóddal szemben támasztott követelményeket. Az elhelyezés, takarmányozás, ápolás, gondozás ismeretei mellett kiemelten foglalkozik az állategészségügyi kérdésekkel, melyek a gazdaságos termelést alapvetően meghatározzák.

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária - Természetismeret ​az 5. évfolyam számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Természetismeret ​- Fizika a szakiskolák 10. évfolyama számára
Kompetenciaalapú ​természetismeret

Kállai Csaba Dezső - Molnár László - Rideg László Attila - Próbaérettségi ​feladatsorok ‒ Történelem, középszint
A ​középszintű történelem írásbeli érettségi vizsgára felkészítő kötet 12 teljes feladatsort tartalmaz. A komplex kiadvány újszerűségét többek között az adja, hogy minden feladathoz magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatót ad. A feladatgyűjtemény fontosabb jellemzői: - szerkezete áttekinthető, felépítése logikus, jól követhető; - tartalma módszertanilag megalapozott; - változatos, az érettségi vizsgán rendszeresen előforduló feladattípusokat tartalmaz; - minden lehetséges eszközzel támogatja az önálló tanulást; teljes mértékben megfelel az érvényben lévő előírásoknak. (A kiadványban egyedi kód található, amelyet a mozaweb.hu oldalon aktiválva INGYENES hozzáférést adunk a kiadvány digitális változatához.)

Molnár László - Szenderek ​és medvelepkék a Kárpát-medencében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Népművészet ​a lakásban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benza Béla - Molnár László - Radoszláv Miklós - Mikus Gyula - Janda - Barta György - És ​az állam gondoskodik...
A ​kötet főszereplőinek közös jellemzője, hogy valamikor az állam vette őket gondoskodó szárnyai alá. S ami még közös bennük: mindnyájan megismételhetetlen, egyedi, élő, érző emberek. Akik itt élnek közöttünk, s akik mellett nap mint nap...

Molnár László - Iparművészeti ​törekvések a reformkori Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Regényes ​park
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Történelem ​5. munkafüzet
Az ​új szemléletű, a tantervi előírásokhoz teljes mértékben igazodó kiadvány valójában egy teljes értékű munkafüzet, amely kalandos felfedezésekre, időutazásra csábítja a tanulókat. Egy motiváló kiadvány, amely interaktív digitális tartalmakkal megkönnyíti a felső tagozatba lépő diákoknak a "tanulós" történelem tantárgy feldolgozását.

Szentirmainé Brecsok Mária - Horváth Miklós - Molnár László - Természetismeret ​munkafüzet az 5. évfolyam számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angeli István - Barta József - Molnár László - A ​gyógyító csicsóka
A ​csicsóka az éghajlattal, talajjal szemben igénytelen, jól tűri a szárazságot, ellenálló, gumói átvészelik a telet a talajban, és ezzel szinte „gondoskodik" a következő évi termésről. Beltartalmi értékei miatt „gyógyító szer" elhízásra, cukorbajra, érrendszeri betegségre, egészségmegtartó hatása bizonyított. E méltánytalanul háttérbe szorult, értékes növény érdemeit ismertetik a szerzők: egy dietetikus orvos, egy agrármérnök és egy élelmiszerkutató. Az első fejezet kiemeli a csicsóka kedvező tulajdonságait, gyógyító hatását, humán alkalmazási módjait. A második részből a termesztéstechnológia, a talaj-előkészítés, az ültetés, a talajápolás, a betakarítás, a tárolás ismerhető meg. A harmadik fejezet tartalmazza a gumók beltartalmi összetevőinek vizsgálatát, a csicsókasűrítmény felhasználási lehetőségeit, jótékony élettani, egészségőrző hatásának értékelését.

Molnár László - Biológia ​1. - Felkészítő, teszt- és segédkönyv
A ​könyv nem pótolja a gimnáziumi tan- és segédkönyveket, hanem - megfelelő használat esetén - azok hasznos kiegészítője lehet az érettségi és felvételi vizsgákra való felkészülés folyamán. Sajátos szerkezete (a hagyományos feladatgyűjtemények és tankönyvek, oktatási segédletek ötvözete) is a hatékonyabb felkészülést kívánja elősegíteni. Az összeállításban a felvételi vizsgákon gyakrabban előforduló témaköröket nagyobb arányban szerepeltette a szerző, de az írásbeli dolgozatok megoldásánál látható, hogy a tananyag egészének ismerete elengedhetetlen az eredményes felkészüléshez.

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária - Természetismeret ​6.
"Kedves ​6. Osztályos tanuló! (...) A 6. Osztályban a természetismeret-órákon megismerkedhetsz a hazai tájak jellemző élőlényivel és környezetükkel; tanulni fogsz a testek tömegéről, térfogatáról és sűrűségéről, a Föld tengely körüli forgásáról és a Nap körüli keringéséről. Megtudhatod, hogy mik azok a szélességi és hosszúsági körök, és hogyan segítik a tájékozódást a Föld felszínén. Tankönyvünk bemutatja a hazai tájak természeti szépségeit és országunk gazdasági életét. Az egyes leckék lényegének megértését az segíti, hogy a legfontosabb ismereteket vastag betűkkel emeltük ki. Az összefoglaló kérdésekkel ellenőrizheted tudásodat. A kérdések megválaszolása után a tananyag lényegét összefüggően, saját szavaiddal is mondd el! (...) A tankönyvet a munkafüzet egészíti ki. Az ebben található feladatokat önállóan oldd meg! Így a munkafüzet segít a tanult ismeretek alkalmazásában és abban, hogy tudásod tartós legyen. A földrajzi ismeretek tanulásakor mindig legyen előtted a földrajzi atlasz! A tankönyvből megismert helyeket mindig keresd meg a térképen is! A hazai tájak élőlényinek bemutatásakor nem jelöltük meg sehol, hogy mely fajok védettek és melyek nem azok. Azt szeretnénk, ha minden élőlényt fontosnak tartanál, hiszen az életközösségekben valamennyire "szükség van": egyik sem élhet a másik nélkül!" (Az Apáczai Kiadó és a Szerzők)

Horváth Miklós - Molnár László - Szentirmainé Brecsok Mária - Természetismeret ​6. munkafüzet
A ​tankönyv tartalmazza a hatodik évfolyam kerettantervben rögzített témáit, annak megfelelően integrálja a biológia, földrajz és fizika tartalmait. Foglalkozik az erdők, a vizek és vízpartok, valamint a füves területek élővilágával, a testek fizikai tulajdonságaival, a Földdel, mint a Naprendszer bolygójával és annak éghajlatával. Számtalan lehetőséget biztosít a kulcskompetenciák fejlesztésére. Megfelel a legfontosabb tankönyv-választási szempontnak, a tanulhatóságnak. Külső megjelenésével, gyermekközeli ábrázolásával motiváló. Szépen kivitelezett, egyszerű, jól értelmezhető ábrák jellemzik. A lényegkiemelés pontos, áttekinthető, a minimum és többletkövetelmények jól elkülönülnek. Ez által alkalmas az egyéni, önálló tanulásra. Plusz információként több érdekesség és aktualitás is szerepel a könyvben, melyet a tanárok a csoportok összetételének és koncepciójuknak megfelelően kezelhetnek. A tankönyv mellett munkafüzet, témazáró feladatlap és tanári kézikönyv is segíti a tanári munkát.

Molnár László - Jövedelmező ​állattartás a háztájon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár László - Háztáji ​baromfiólak építése és berendezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hoffmann Istvánné - Molnár László - Marketing
A ​könyv részletesen tárgyalja a marketing kialakulásának történetét, elméletét és gyakorlatát. Piacok, piaci formák, eszközrendszer, marketing tervezés, marketing mix, marketing döntések megalapozása, piac szegmentálás, fogyasztói magatartás, termékpolitika, termékéletciklus, innováció, stb. Megemlítendő még, hogy a könyv részletesen tárgyalja a fedezeti számítás módszerét, valamint számos korabeli, közte színes kép és rajz illusztrációt tartalmaz a reklám és a védjegyek világából.

Kollekciók