Ajax-loader

Molnár Imre könyvei a rukkolán


Molnár Imre - Népszerűbb ​Jézus Krisztusnál?!
A ​zseniális gitáros-énekes, zeneszerző és szövegíró, a Beatles megalapítója, a tehetséges író és rajzoló, a világszerte ismert békeharcos fantasztikus életét és tragikus halálát mutatja be ez a regény, amely a XX. század egyik tipikus hősét állítja az olvasó elé. A kiváló tehetségű, de műveletlen, örökkön éhes szeretetvágyát agresszív pökhendiséggel leplező, egész életen át, minden szerelmében az elveszített anyai gyöngédséget kereső művész szándékai, szenvedései és kudarcai csakúgy megjelennek a kötet lapjain, mint a világhódító sikerek színe - és fonákja. Ez a negyven évet élt, szörnyűséges kábítószer- és alkoholkalandok mélyeit is megjáró, fékezhetetlenül szabados "vezér" - csodálatos zenei gazdagságú dalok tucatjait szülte világra, s hagyta örökbe utókorának. John Lennon olyan bálvánnyá vált az ifjúság, az apák nemzedékével mindig szembefordulni kész fiatalság szemében, aki még hosszú ideig megmozgatja majd a kamaszok és ifjú emberek képzeletvilágát. Róla szól ez a könyv, John Lennon-ról, aki 50 éve született, s akit 10 éve ölt meg egy őrült gyilkos merénylete. A kettős évforduló ad különös aktualitást a kötetnek, amelyet számos - ritkán látható - fénykép illusztrál.

Molnár Imre - Szigetvári ​kis helytörténet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Szigetvár ​- Vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Varga Kálmán - Hazahúzott ​a szülőföld...
A ​háború után bűntettet követtek el a kárpáti és a szudétanémetek ellen, akiket a mi gestapizmusunk űzött el innen. Erőszakot követtek el a magyarokkal szemben is. Követelem, hogy érvénytelenítsük azokat az elnöki rendeleteket ebből az időszakból, amelyek mindennek törvényes alapot adtak, s mindezt lehetővé tették. Ilyen tehertétellel nem mehetünk Európába... (Ján Mlynárik szlovák történész felszólalása a Szövetségi Gyűlés 4. együttes ülésén, közli: ÚJ SZÓ, 1990. július 19.) "Tisztelt Varga Úr! Arra kérem, hogy a nevemet ne említse semmiféle munkájában. Azokat az időket már elfelejtettük és nem akarom, hogy valamikor még meghurcoljanak az ilyen elbeszélésekért. Én már olyan sokat szenvedtem, többet már aligha bírnék ki. Remélem megért. Üdvözlettel: - " (A kötetben szereplő egyik visszaemlékező levele Varga Kálmánnak, kelt 1991. március 12- én) Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a kötet megszületését sorsuk föltárásával segítették vagy munkánkat támogatták. Molnár Imre - Varga Kálmán

Gál Béla - Molnár Imre - Szigetvár ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - A ​Szigeti veszedelem elemzése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - A ​Szigeti veszedelem és költője
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Az ​információkezelés fogalomrendszere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Deáki
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Esterházy ​János élete és mártírhalála
„Esterházy ​hős volt? Nem inkább vértanú? Hős az a vértanú, aki a mártíriumot önként vállalja valakiért, valakikért. Esterházy Jánosnak lett volna lehetősége kompromisszumokat kötni, vagy visszavonulni a harctól, de nem tette. Megmaradt népe mellett, és szembenézett azzal, ami ezzel járt. [...] ...valójában csak féligazság azt mondani, hogy az ő életének, így közéleti cselekvésének is a forrása egy szilárd értékrend. A teljes igazság az, hogy a forrás végső soron a Teremtőhöz fűződő személyes kapcsolat. Talán nem mindegyik életszakaszban tudatosan, de mindegyik életszakaszban valóságosan. Ez határozta meg az ő teljes viszonyulását a magyarság sorskérdéseihez. És ez határozta meg viszonyulását ahhoz a néphez is, amelynek a nevében a felvidéki magyarokat kisebbségi sorsba kényszerítették, ám amelyet ő egész életében következetesen és kitartóan testvérnépnek tartott és szeretett. Az Esterházy János életét bemutató monográfia ugyan formálisan történelmi tények összesítése és bemutatása, de ezáltal tanúságtétel is arról, hogy lehetséges - a legkritikusabb pillanatokban is - a Trianonból örökölt élethelyzetre a közéletben a Teremtőhöz fűződő személyes kapcsolat forrása alapján reagálni. Szeretném hinni, hogy ez nemcsak történelmi emlék, hanem közéleti iránytű is a számunkra."

Molnár Imre - Az ​igazság szabaddá tesz
Mivel ​érdemelte ki ezt a szörnyű bűntényt Jerzy atya? Talán bűnöző, gyilkos vagy terrorista volt? Sz sincs ilyesmiről. Popieluszko atya pusztán a katolikus egyház hűséges papja volt, aki Krisztus szolgájaként a saját és mindazok méltóságát védte, akik vele együtt elnyomást és megaláztatást szenvedtek. Mert a hit, az Evangélium az emberi méltóság és a szabadság fogalma nem egyeztethető össze a marxista ideológia lényegével. Ezért zúdult reá Isten ellenségének, az emberiséget leigázó "nagy hazugnak" pusztító haragja, aki gyűlöli az igazságot és a hazugságot terjeszti a világban. Miként a történelemben időnként megesik, ezekben az években Európa nagy részén az emberek elméjének világosságát elhomályosította a sötétség és a jót rosszal helyettesítette. Így ez a szeretett lengyel föld is a terror, a szolgaság és az álnokság országa lett. Krisztus evangéliumát, az élet és a szentség szavát felváltotta a gyűlölet és a halál perverz tanítása. Hazátokra a gonoszság cunamija csapott le. ... Jerzy atya nem engedett a csábításnak, s nem törődött bele, hogy ilyen haláltáborban éljen. Pusztán az igazság, az igazságosság és a szeretet fegyverével próbálta visszakövetelni az állampolgári és papi lelkiismereti szabadságot. De a rontást hozó ideológia nem bírta elviselni az igazság és az igazságosság fényét. Ezért üldözte, tartóztatta le majd brutálisan megkínozta ezt a védtelen káplánt, akit végső gyalázatként összekötözve vízbe vetett, bár az még életben volt. Elrablói, akik az életet a legkisebb mértékben sem tisztelték, büszkén vállalták fel halálát. Magára hagyták, miként némelyek az állat tetemét dobják el. Testét csak 10 nap múlva találták meg... E fiatal papnak az áldozata azért nem jelent vereséget, mert az elkövetők az Igazságot nem voltak képesek megölni. Vértanúnk tragikus halála ezért az emberi szívek Evangéliumhoz való megtérésének folyamatát indította el. A vértanúk halálából mindig a keresztény élet vetése fakad. Ma Popieluszko boldoggá avatása az egész nemzet számára az örvendezés emlékezetes napja. Popieluszkót megdicsőülten helyezik az Anyaszentegyház karjai közé. A politikai rendszerek oly gyorsan múlnak el, mint a nyári viharok. Nem marad utánuk más csak a pusztítás nyoma. Az egyház azonban saját fiain keresztül itt marad, hogy az emberiséget a határtalan szeretet ajándékához segítse. Mert a keresztény ember a föld sója.

Molnár Imre - A ​fővezér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Szigetvár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Molnár ​Imre válogatott írásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Jakab Éva - Római ​jog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Szigetvár ​- Török kori műemlékek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár Imre - Szigetvár ​és környéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lajtha László - Molnár Imre - Játékország
Nektek ​ajánljuk e játékoskönyvet magyar fiúk, magyar lányok szívetek vidulására, lelketek gyönyörűségére, testetek erősítésére.

Molnár Imre - Molnár Gábor - Halhatatlan ​Beatles
A ​világhódító négy "gombafejű": a Beatles együttes történetét tartja kezében a kedves Olvasó. A példátlan sztori, a szinte hihetetlen ívű karrier már magában véve is lebilincselő; mindez azonban ezúttal csupán mozgalmas kerete az immár örökéletű zenének, amely e lírai monográfia középpontjában áll. A nem fakuló népszerűségű dalok zenéjének és szövegének részletes bemutatásán, elemzésén túl a kötet olvasója közelebbről is megismerkedhet a Beatles-birodalom hat legkiemelkedőbb alakjával: egy-egy szépirodalmi hangütésű portrévázlat villantja fel John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr arcélét, de emberközelbe kerül a legendás menedzser: Brian Epstein és a zenei "varázsló": George Martin is. E kötet lapjait forgatva, a kedves Olvasó szinte a szerzőkkel együtt hallgathatja végig az együttes teljes daltermését, az Életművet. A részletesebb adatok híveinek pedig külön Adattár áll rendelkezésére, amely az együttes és tagjai legkülönbözőbb tevékenységeinek, sajátosságainak gazdag ismeretanyagát tartalmazza - könnyen áttekinthető, akár személyi számítógépen is kezelhető szerkezetben. Különösen részletes adatok mutatják be a Beatles dalait, lemezeit, koncertkörútjait, rádió- és tv-szerepléseit. Bizonnyal elválaszthatatlan társa lesz e könyv a Beatles minden ismerőjének, rajongójának, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Molnár Imre - A ​citeráról mindenkinek
Régóta ​várt és majdnem elkésett művet tart kezében az olvasó, amikor lapozni kezdi Molnár Imre: A CITERÁRÓL MINDENKINEK című könyvét. Talán furcsa, de az a tény, hogy ez a rendkívüli terjedelmű és átfogó erejű könyv napvilágot látott, egyszerre örömteli és elszomorító gondolatokat ébreszt. Öröm, hogy van, s hogy ilyen: a citera vonatkozásában mindenre kiterjedő, alapos munka, ami felöleli - a készítésen és a játéktechnikán át - az ősi kezdet és a távoli jövőbe vetett remény szinte minden részletét. Elszomorító ugyanakkor, hogy Molnár Imre könyve - az Antológia Kiadó jóvoltából - csak most jelenhetett meg! Pedig már az ötvenes-hatvanas évek végén-elején a már-már kihalófélben lévő magyar citera olyan rohamos újjáéledésnek indult, amiről eleink álmodni sem mertek, és Kodály ma aligha nevezhetné „a szegények hangszerének”. Azóta bármelyik hangszerrel egyenértékű hangversenyhangszerré nőtte ki magát a magyar citera, nemzetközi hírű-rangú művészei vannak! Ezért is tekinthetjük rendkívül értékesnek Molnár Imre bámulatra méltóan nagy, évtizedekre visszanyúló kutatói és írói vállalkozását. Voltak persze korábban is szerény, jó szándékú kezdeményezések, de Molnár Imre munkájával összemérhető mű sehol a világon eddig még nem jelent meg. Ilyen értelemben (is) úttörő jelentőségű könyvet tart kezében a Tisztelt Olvasó. Ajánlom jó szívvel ezt a kiváló és a legapróbb részletekre is kiterjedő könyvet mindazoknak, akiknek számít valamit nemzeti zenei kincsünk egy szeletkéje - a magyar citera. Ajánlom az érdeklődőknek, a készítőknek, a forgalmazóknak, a kezdő és világszínvonalon muzsikáló játékosoknak egyaránt. Pribojszky Mátyás író, citeraművész

Kollekciók