Ajax-loader

Herman Melville könyvei a rukkolán


Herman Melville - Moby ​Dick (ELI readers)
Ismael, ​a young sailor, tells this classic American tale of the gigantic white whale and his obsessed hunter, Captain Ahab. Start your journey across the seas in famous whaling town of New Bedford, Massechusetts, and sail to unknown lands on the whaling ship Pequod. Meet Queequeg, the strange cannibal who teaches Ismael what a true friend is; First Mate Starbuck, who shows us the meaning of loyalty and hardwork, and all of the ship’s incredible sailing crew.

Herman Melville - Benito ​Cereno
"What ​has cast such a shadow upon you?" "The Negro." With its intense mix of mystery, adventure, and a surprise ending, "Benito Cereno" at first seems merely a provocative example from the genre Herman Melville created with his early best-selling novels of the sea. However, most Melville scholars consider it his most sophisticated work, and many, such as novelist Ralph Ellison, have hailed it as the most piercing look at slavery in all of American literature. Based on a real life incident--the character names remain unchanged--"Benito Cereno" tells what happens when an American merchant ship comes upon a mysterious Spanish ship where the nearly all-black crew and their white captain are starving and yet hostile to offers of help. Melville's most focused political work, it is rife with allusions (a ship named after Santo Domingo, site of the slave revolt led by Toussaint L'Ouverture), analogies (does the good-hearted yet obtuse American captain refer to the American character itself?), and mirroring images that deepen our reflections on human oppression and its resultant depravities. It is, in short, a multi-layered masterpiece that rewards repeated readings, and deepens our appreciation of Melville's genius. The Art of The Novella Series Too short to be a novel, too long to be a short story, the novella is generally unrecognized by academics and publishers. Nonetheless, it is a form beloved and practiced by literature's greatest writers. In the Art Of The Novella series, Melville House celebrates this renegade art form and its practitioners with titles that are, in many instances, presented in book form for the first time.

Herman Melville - Bartleby, ​the Scrivener / Bartleby, az írnok
A ​Bartleby, az írnok sarkos ellentétben áll Melville regényeinek szokásos környezetével, a hatalmas óceánok és távoli, egzotikus tájak világával. Az elbeszélő egy New York-i ügyvéd, aki a Wall Streeten lévő irodájába három írnoka mellé felvesz negyedikként egy Bartleby nevű másolót, és nem is gyanítja, mi vár majd rá. Bartleby feddhetetlen, szorgalmas, visszafogott ember, ám egyszer, amikor az ügyvéd új feladattal bízza meg, udvariasan, de visszavonhatatlanul azt feleli: - Inkább nem tenném. Ettől kezdve Bartleby nem hajlandó semmit sem lemásolni, de ebben nincs semmiféle lázadás vagy nagyképűség. Ott álldogál az iroda egyik ablaka előtt, és állandóan a szemközti tűzfalat nézi, rendíthetetlenül, zavartalanul, távolságtartó módon. Ugyanezekkel a szavakkal felel, amikor a munkaadója arra szólítja fel, hogy távozzon az időközben lakásává is lett irodából. Az ügyvéd megmagyarázhatatlanul együtt érez különös alkalmazottjával, addig védelmezi, ameddig csak bírja, egészen a drámai végkifejletig, amelyet nem kerülhetnek el. Bartleby maga a tiszta másság, az abszolút ártatlanság, nem ismer sem szabályokat, sem bűnöket, ő a társadalom áldozata, és egyidejűleg ő a társadalom legfelsőbb, legkönyörtelenebb bírája is.

Herman Melville - Billy ​Budd
Vannak ​írók, akiknek életművében karöltve jár élmény és emlékezés, erkölcsi igény és szépségtudat, részletgazdagság és monumentalitás. Herman Melville ilyen író volt. Műveiben hatalmas erővel jut kifejezésre az az ószövetségi meggyőződés, hogy a világegyetem gonosz (ezt hirdették később a gnosztikusok) és irracionális (erre példa az egész világtörténelem). A nagy amerikai író fáradhatatlan találékonysággal kutatja a döntő összefüggéseket: erkölcs és törvény, sors és szabad akarat, részvét és közöny, kegyelem és ítélet törvényeit. Mintha azt kérdezné: mit ér cselekedni? Megsemmisíti-e a helyes cselekedetet a világi jog büntetése? Mi határozzuk-e meg saját mesterségünk törvényeit? Az emberi tettek miféle rendjében kerülhet összhangba a barbár bosszú és a bibliai méltányosság? Melville műveinek sugárzása ma is töretlen, lenyűgöző és talán örök. Kötetünk az író három nagyszerű elbeszélését adja közre, remekebbnél remekebb fordításban.

Herman Melville - The ​Confidence-Man and Billy Budd, Sailor
In ​the Confidence-Man, Melville's unnerving and hallucinatory satire on the American dream, a slippery trickster and master of disguise comes to swindle his fellow passengers - who themselves may also be con-men - aboard a Mississippi steamboat. Billy Budd, Sailor, published after Melville's death in 1891, is a gripping allegory of good and evil, as an innocent man, pressed into service on a British man-of-war, is falsely accused of mutiny. Both these late works are animated with the dark genius of the greatest of American writers.

Herman Melville - Lance Stahlberg - Moby ​Dick
Képregény-sorozatunk ​egyszerre szórakoztató és hasznos olvasmány. Az apáról fiúra szálló klasszikus regényekhez készült látványos, fantáziadús illusztrációk megragadják az ifjú olvasók képzeletét és kedvet csinálnak az olvasáshoz.

Herman Melville - Billy ​Budd, Foretopman
Billy ​Budd is a novella begun around 1886 by American author Herman Melville, left unfinished at his death in 1891 and not published until 1924. The work has been central to Melville scholarship since it was discovered in manuscript form among Melville's papers in 1924 and published the same year. It has an ignominious editorial history, as poor transcription and misinterpretation of Melville's notes on the manuscript marred the first published editions of the text. For example, early versions gave the book's title as Billy Budd, Foretopman, while it now seems clear Melville intended Billy Budd, Sailor: (An Inside Narrative); some versions wrongly included a chapter that Melville had excised as a preface (the correct text has no preface); some versions fail to correct the name of the ship to Bellipotent (from the Latin bella war and potens powerful), from Indomitable, as Melville called her in an earlier draft. The plot follows Billy Budd, a seaman impressed into service aboard the HMS Bellipotent in the year 1797, when the Royal Navy was reeling from two major mutinies and was threatened by the Revolutionary French Republic's military ambitions. Billy, an orphaned illegitimate child suffused with innocence, openness and natural charisma, is adored by the crew, but for unexplained reasons arouses the antagonism of the ship's Master-at-Arms, John Claggart, who falsely accuses Billy of conspiracy to mutiny.

Herman Melville - Typee
Typee ​is a fast-moving adventure tale, an autobiographical account of the author's Polynesian stay, an examination of the nature of good and evil, and a frank exploration of sensuality and exotic ritual. For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic literature in the English-speaking world. With more than 1,700 titles, Penguin Classics represents a global bookshelf of the best works throughout history and across genres and disciplines. Readers trust the series to provide authoritative texts enhanced by introductions and notes by distinguished scholars and contemporary authors, as well as up-to-date translations by award-winning translators.

Herman Melville - Omu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herman Melville - Moby ​Dick
Ahab ​kapitány az északi és déli óceánok ezernyi áramlatán át üldözi megszállott lélekkel ősi ellenfelét, a legendás Fehér Bálnát, Moby Dicket. Mindenfelé süllyedő szigonyosnaszádok, tört bálnázó csónakok, vízbe fúlt, mélybe rántott matrózok hullái jelzik a csapását, azt az irtást, melyet évek óta vágott vadászai között Moby Dick. Ahab életének átka ő: fiatal kapitánykora óta, mikor is első összecsapásuk alkalmával lemetszette fél lábát a bőszült fehér szörnyeteg, hajszolja hasztalanul és egyre megrögzöttebb tébollyal ez a bosszúért sóvárgó híres hajós Moby Dicket. Ahab életének értelme és célja ennek a veszélyességében hírhedett fenevadnak az elejtése, de hiába mind a legkörültekintőbb üldözés, a legszilajabb hajsza, hiába törnek a szigonyok a bálna oldalába, akárhányan vetik is nyomába magukat a legveszekedettebb, halálmegvető bátorsággal, minden küzdelemből győztesen kerül ki a sátáni értelmű és erejű óriási Moby Dick. Ahab elpusztul ugyan, de törhetetlen akarata, gigászi erőfeszítésének hősiessége mégis az ember diadalát jelenti a természet erői felett, melynek megszemélyesítője a bálna: Moby Dick. Szász Imre mesteri átültetésében kapja kézhez az olvasó a klasszikus amerikai irodalomnak ezt a több mint százéves remekművét.

Herman Melville - Bartleby ​/ Benito Cereno
Herman ​Melville towers among American writers not only for his powerful novels, but also for the stirring novellas and short stories that flowed from his pen. Two of the most admired of these -- Bartleby and Benito Cereno -- first appeared as magazine pieces and were then published in 1856 as part of a collection of short stories entitled The Piazza Tales. Bartleby (also known as Bartleby the Scrivener) is an intriguing moral allegory set in the business world of mid-19th-century New York. A strange, enigmatic man employed as a clerk in a legal office, Bartleby forces his employer to come to grips with the most basic questions of human responsibility, and haunts the latter's conscience, even after Bartleby's dismissal. Benito Cereno, considered one of Melville's best short stories, deals with a bloody slave revolt on a Spanish vessel. A splendid parable of man's struggle against the forces of evil, the carefully developed and mysteriously guarded plot builds to a dramatic climax while revealing the horror and depravity of which man is capable.

Herman Melville - Billy ​Budd and Other Stories
Melville's ​short stories are masterpieces. The best are to be appreciated on more than one level and those presented here are rich with symbolism and spiritual depth. Set in 1797, Billy Budd, Foretopman exploits the tension of this period during the war between England and France to create a tale of satanic treachery, tragedy and great pathos that explores human relationships and the inherently ambiguous nature of man-made justice. Tales such as Bartleby, Benito Cereno, The Lightning Rod Man, The Tartarus of Maids or I and My Chimney, show the timeless poetic power of Melville's writing as he consciously uses the disguise of allegory in various ways and to various ends.

Herman Melville - The ​Maldive Shark
'No ​voice, no low, no howl is heard; the chief sound of life here is a hiss.' Stories and poems by Herman Melville drawn from his years at sea Introducing Little Black Classics: 80 books for Penguin's 80th birthday. Little Black Classics celebrate the huge range and diversity of Penguin Classics, with books from around the world and across many centuries. They take us from a balloon ride over Victorian London to a garden of blossom in Japan, from Tierra del Fuego to 16th century California and the Russian steppe. Here are stories lyrical and savage; poems epic and intimate; essays satirical and inspirational; and ideas that have shaped the lives of millions. Herman Melville (1819-1891). Melville's works available in Penguin Classics are Moby-Dick, Pierre, The Confidence-Man, Omoo, Redburn, Israel Potter and Billy Budd, Sailor and Other Stories.

Herman Melville - Kathleen Olmstead - Moby ​Dick
Ishmael ​tengerész és kalandor. Szerencsét akar próbálni a bálnavadászok között, így hát csatlakozik a _Pequod_ legénységéhez, melyet a sokat szenvedett, féllábú kapitány, Ahab vezet. Miután útra kelnek, Ahab kapitány egyre megszállottabban keresi Moby Dicket, a hatalmas bálnát, amely nyomorékká tette. A legénység borzongva hallgatja a veszélyes fehér óriásról szóló történeteket, és a kapitány gazdagságot, valamint hírnevet ígér nekik, ha sikerül kézre keríteniük a szörnyeteget. Ez az eseménydús történet azt meséli el, mi történik, ha valaki mindenáron bosszút akar állni ellenfelén. A _Klasszikusok könnyedén_ sorozat lehetővé teszi az ifjú olvasók számára, hogy már gyerekkorukban megtapasztalják az időtlen történetek varázsát. A könnyebb érthetőség kedvéért lerövidített és nagy gonddal átírt klasszikus regényekben ugyanazokat a fordulatokat és izgalmakat élhetik át, amelyek az eredeti történeteket közkedveltté tették.

Herman Melville - Bartleby, ​the Scrivener
By ​the American novelist, essayist and poet, widely esteemed as one of the most important figures in American literature and best remembered today for his masterpiece Moby-Dick (1851). His short story "Bartleby, the Scrivener" (1853) is among his most important pieces, and has been considered a precursor to Existentialist and Absurdist literature. It tells the story of a quiet, hardworking legal copyist who works in an office in the Wall Street area of New York City. One day Bartleby declines the assignment his employer gives him with the inscrutable "I would prefer not." The utterance of this remark sets off a confounding set of actions and behavior, making the unsettling character of Bartleby one of Melville's most enigmatic and unforgettable creations. _"I prefer not to," he respectfully and slowly said, and mildly disappeared._ Academics hail it as the beginning of modernism, but to readers around the world—even those daunted by Moby-Dick—Bartleby the Scrivener is simply one of the most absorbing and moving novellas ever. Set in the mid-19th century on New York City’s Wall Street, it was also, perhaps, Herman Melville's most prescient story: what if a young man caught up in the rat race of commerce finally just said, "I would prefer not to"? The tale is one of the final works of fiction published by Melville before, slipping into despair over the continuing critical dismissal of his work after Moby-Dick, he abandoned publishing fiction. The work is presented here exactly as it was originally published in Putnam's magazine—to, sadly, critical disdain.

Herman Melville - Moby ​Dick (Penguin Readers)
Moby ​Dick is the most dangerous whale in the oceans. Captain Ahab fought him and lost leg. Now he hates Moby Dick. He wants to kill him. But can Captain Ahab and his men find the great white whale! A young sailor, Ishmael, tells the story of their exciting and dangerous trip.

Herman Melville - Omoo
Melville’s ​continuing adventures in the South Seas Following the commercial and critical success of Typee, Herman Melville continued his series of South Sea adventure-romances with Omoo. Named after the Polynesian term for a rover, or someone who roams from island to island, Omoo chronicles the tumultuous events aboard a South Sea whaling vessel and is based on Melville’s personal experiences as a crew member on a ship sailing the Pacific. From recruiting among the natives for sailors to handling deserters and even mutiny, Melville gives a first-person account of life as a sailor during the nineteenth century filled with colorful characters and vivid descriptions of the far-flung locales of Polynesia.

Herman Melville - Moby ​Dick (angol)
Moby-Dick, ​written in 1851, recounts the adventures of the narrator Ishmael as he sails on the whaling ship Pequod under the command of Captain Ahab. Ishmael believes he has signed onto a routine commission aboard a normal whaling vessel, but he soon learns that Captain Ahab is not guiding the Pequod in the simple pursuit of commerce but is seeking one specific whale, Moby-Dick, a great while whale infamous for his giant proportions and his ability to destroy the whalers that seek him. Captain Ahab's wooden leg is the result of his first encounter with the whale, when he lost both leg and ship. But Captain Ahab is bent on revenge and he intends to get Moby-Dick. Ahab demonstrates erratic behavior from the very beginning and his eccentricities magnify as the voyage progresses. As the novel draws to a conclusion, the Pequod encounters the whaling ship Rachel. The Rachel's captain asks Ahab to help him in a search and rescue effort for his whaling-crew that went missing the day before - and the captain's son is among the missing. But when Ahab learns that the crew disappeared while tangling with Moby-Dick he refuses the call to aid in the rescue so that he may hunt Moby-Dick instead. The encounter with Moby-Dick brings a tragic end to the affair. Ishmael alone survives, using his friend Queequeg's coffin as a flotation device until he is ironically rescued by the Rachel, which has continued to search for its missing crew. The novel is not only a great American classic, but is also heralded as one of greatest novels in the English language.

Herman Melville - Ilka Wirdemann-Barthel - Moby ​Dick
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók