Ajax-loader

Keszeg Vilmos könyvei a rukkolán


Keszeg Vilmos - Mezőségi ​hiedelmek
Átfogó, ​tudományos jellegét tekintve igen értékes munka az erdélyi Mezőség hiedelemvilágáról; gazdag dokumentum-melléklettel.

Keszeg Vilmos - A ​történetmondás antropológiája
Az ​ismert erdélyi néprajzkutató, Keszeg Vilmos a történetmondás antropológiáját vizsgálja alapos elemzésében. Tisztázza a narratológia fogalmát, vizsgálja a történetek kontextusait, a népmese, a lokális ballada, az élettörténetek előadásának módját és kontextusait, a komikus műfajok társadalmi közegét, illetve a témához kapcsolódó irányzatokat, elméletek is vázolja.

Keszeg Vilmos - Homo ​narrans
A ​kötet néprajzi és antropológiai kutatások, terepen végzett kutatások eredményeképpen állt össze. A szerző azt a szerepet vizsgálja, amelyet az elbeszélések, narrációk töltenek be a mindennapi életben, különböző kontextusokban és különböző közösségek életében. Ugyanaz a történet így különböző hatást válthat ki írott és orális változatban, az élettörténetek mesélése például más-más funkciót tölt be egy halottbúcsúztatóban vagy egy curriculum vitae-ben. Egy közösség értékrendjét és morális normarendszerét szintén történetek szabályozzák. A kötet az említett problémákat a narratív pragmatika kutatási módszereivel vizsgálja, arra összpontosítva, hogy miként viszonyulnak az emberek az egyes elbeszélésekhez.

Keszeg Vilmos - Alfabetizáció, ​írásszokások, populáris írásbeliség
"Keszeg ​Vilmos könyve az alfabetizáció több évszázadot felölelő történetét mutatja be, a popularizálódás folyamatára helyezve a hangsúlyt. A feudalizmus utolsó korszakától napjainkig tartó hosszadalmas és bonyolult történelmi folyamatot, az írásbeliség valamennyi társadalmi réteg és csoport általi elsajátítását, általánossá váló használatát, az íráshoz kapcsolódó mindennapi mentalitásokat, attitűdöket, habitusokat vizsgálja. A populáris íráshasználatról és írásszokásokról megjelent vaskos kötet az „egyetemi jegyzet” alcímet viseli, azonban – mint ahogy az a továbbiakban reményeink szerint bizonyítást nyer –, bár teljesíti a fenti elvárást is, annál lényegesen többre vállalkozik. A vállalkozás okai részben kényszerűek, hiszen a témában eddig magyar nyelven terjedelmesebb összefoglalás, kézikönyv vagy tudománytörténeti szintézis, de még bibliográfia sem készült. Amellett tehát, hogy egyetemi hallgatók beavatását tűzi ki célul egy a magyar nyelvterületen viszonylag kevésbé kutatott témába, annak első szintetizáló monográfiájává is elő kell lépjen." epa.oszk.hu, Mikos Éva

Keszeg Vilmos - A ​folklór határán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Demény István Pál - Gazda Klára - Keszeg Vilmos - Pozsony Ferenc - Tánczos Vilmos - Magyar ​népi kultúra
(...) ​Jelen kötet a népi kultúrával kapcsolatos tudást kívánja összefoglalni, árnyalni. (...) Kihez szól ez a kötet? Mondhatnánk azt is, hogy mindenkihez, aki hiányát érezte egy hasonló összefoglalásnak. (...) A néprajz szakra készülő középiskolás tanukók számára mindenképpen az első hazai magyar nyelvű összefoglaló. (...) Kötetünk segédeszköz azok számára is, akik valamilyen szinten és céllal oktatják a népi kultúrát. (...) És végül, kötetünk kérdésfelvetésével és bibliográfiai vonatkozásaival a bölcsészkar elsőéves hallgatóihoz is szól. (...)

Kollekciók