Ajax-loader

Géher István könyvei a rukkolán


Géher István - Hol ​az a látvány?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géher István - Mesterségünk ​címere
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Géher István - Polgár ​Istók
Művem: ​változat. Előzménye a Bolond Istók. Az aranyi ihletés személyemben és életemben egyszerre maradandó és változó. Én vagyok Istók meg nem is: én is írok meg ő is: a magam belvilágát szemlélhetem benne, kívülről. Az én Istókom, bár "menthetetlenül magyar", ahogy Babits Mihály mondaná, nem mentegetheri magát nemzeri hivatkozással. Nem "népi sarjadék", csak a történelem megkaszált sarjúja: polgári származékként kellett - nem annyira "mandátumosan", mint inkább sztoikusan - túlélnie többféle politikai rendszert. Milyen tapasztalattal gazdagodott? Azzal, hogy ezek a rendszerek a szegény ember felől nézve egyaránt agresszíven abszurdak. Akinek végképp meg nem romlott a kedve, akár nevethet is rajtuk - a sírás helyett. Ami prózában panaszkodás lenne, versben "erőjáték" is lehet. Ezért vonzódik a modern élmény a hagyományosan kötött formához: mert keresi benne az erőterét. Vagy inkább mozgásterét? A kettő egyet jelent. Nekem azt jelenti, hogy mozgékonyan otthon érzem magam a byroni-aranyi strófában. Géher István

Géher István - Shakespeare
Géher ​István költő, műfordító, egyetemi tanár, az ELTE Angol-Amerikai intézetének oktatója, a Magyar Shakespeare Társaság elnöke. Shakespeare-monográfiájának átdolgozott és kibővített kiadása a modern magyar Shakespeare-filológia alapműve. Az irodalom szakos és az angol szakos egyetemi hallgatók tankönyve, tudományos szakmunka, amely teljes áttekintést nyújt Shakespeare koráról, színházáról, életéről és műveiről, szakirodalmáról és fogadtatásáról, továbbá részletesen elemzi a nagy klasszikus valamennyi darabját. E Shakespeare-monográfia ugyanakkor nem csak a tudós író-tanár könyve, amely óriási műveltséganyagot közvetít, hanem a költő esszékötete is: elolvasása igazi irodalmi élmény.

Géher István - Shakespeare-olvasókönyv
Aki ​Shakespeareről beszél, az életről beszél. S aki az életről, az önmagáról. A magánbeszéd pedig, amennyiben hiteles, óhatatlanul rólunk szól. Géher István Shakespeare-esszéi vallomások: mind egy-egy szerelmi vallomás, hitvallás az irodalomról, az életről. Tükörképünk: mondja tárgyáról — a kötet előzményének tekinthető nagy sikerű rádiószemináriumra emlékeztetve — , s joggal, hiszen a sorra tárgyalt 37 színpadi mű létünk teljes enciklopédiája. Példatár. Élethelyzetek, emberi kapcsolatok, erkölcsi konfliktusok ősképeinek tárháza, amely jelen esetben még a lírikust is ellátja szereppel, hogy tárgyszerűen lehessen „alanyi". A változatos szerepjáték Géher irodalmi megnyilatkozásainak állandó kerete és közege. A Mondom: szerencséd szemérmesen „hallgatag" költője utóbb a „szabadszájú" Catullus meztelenségét öltötte magára, majd a mesterségében szerényen „világhódító" amerikanista könyvkiadói munkamezét. Nőst Shakespeare-en keresztül szólal meg. Ismét esszében, tovább-fejlesztve — mélyítve és tágítva — a gondolkodás műfaját, mert itt az irodalmárban rejtőző irodalomtudósnak is van mondani-valója.Nem is kevés. S ez nem kevéssé próbára teszi az írót, hogy saját hangjának beszédes természetességében játékosan el tudja-e tüntetni a szenvedélyesen kisajátított tudományt. Az eredmény: stílusbravúr. A tanulmányok filológiai adatolás-ada-golása szinte észrevehetetlen. Belesimul a szövegbe, mint egy jelzett szó jelzője.

Kollekciók