Ajax-loader

Juhász Vilmos könyvei a rukkolán


Juhász Vilmos - Felvidék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Juhász Vilmos - Az ​aranyföld hajósai
ARANYPARTOK ​KÖZÖTT. Amerika felfedezésének igazi érdeme Columbus Kristófé, a szerencsésebb és élelmesebb vetélytárs, Amerigo Vespucci ellenére, aki szinte akaratlanul - mint ahogy az igazi élelmesekkel történni szokott - egy világrész névadó keresztapja lett. Amerigo Vespucci gyakorlati ember volt, Columbust azonban a múló idő mértékével mérve, egy óriási téveszme, ezen a mértéken felülemelkedve, egy halhatatlan gondolat és szenvedély vezette az ismeretlen világ felé. Ő az elhatározó első pillanattól fogva tudta, hogy valami igen nagyra vállalkozott és hogy igen nagy tettet hajtott végre. Nem is sejtette, hogy új világrészt fedezett fel, de talán az egyetlen volt kortársai közül, aki igazán megérezte, hogy vállalkozásával új korszak nyilt meg az emberiség előtt. Columbus ifjúkoráról jóformán semmi biztos adatunk sincs. A nagy felfedező sohasem szégyelte, hogy családfája nem a föld kiváltságosainak díszes kertjeiben fakadt. Fivéreit dicsősége ragyogó napjaiban magához hivatta, magához emelte és munkatársaivá tette. De a maga bizonytalan és küzdelmes éveiről, nélkülöző gyerekkoráról, alantas sorsú ifjúságáról nem szívesen beszélt; a nyomokat, melyek ezekhez az évekhez vezettek, iparkodott eltüntetni. Tudta, hogy a homály az elhivatottak barátja, akik egyszerre csak itt vannak, mert a világnak éppen szüksége van rájuk. Columbus fiának, Fernando-nak neve alatt 1571-ben megjelent egy Columbus-életrajz. De majdnem biztos, hogy a könyvet nem Fernando írta és ami adat itt Columbus ifjúságáról olvasható, mind képtelenség. A bizonytalanság már a születési hellyel és idővel kezdődik. Kétségtelen, hogy nemzetisége és anyanyelve olasz volt. De már születése helyének dicsőségéért tizenhat olasz város versenyez, idejét pedig még nehezebb meghatározni. A legvalószínűbb, hogy Genova-ban született 1446-ban. Apja kocsmáros és takács volt, aki jobb évek elszálltával szegényen és nélkülözések közt élt. A három gyerek nem kapott gondos nevelést és magasabb iskolába egyikük sem járt. Kristóf sokat olvasott.

Baktay Ervin - Juhász Vilmos - Temesy Győző - Észak-, ​Közép- és Dél-Amerika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók