Ajax-loader

Sárközi Zoltán könyvei a rukkolán


Sárközi Zoltán - Fotószámtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközi Zoltán - Kis ​fényképész
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközi Zoltán - Műszaki ​táblázatok és képletek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközi Zoltán - Műszaki ​mechanikai alapismeretek
Az ​ember élete szorosan összefügg a természettel, amelyben állandó változásoknak vagyunk tanúi. Érthető tehát, hogy az összes tudományágak közül a természettudományok fejlődtek ki először, a többi tudományok jóval későbbi eredetűek. Annak ellenére, hogy az első írásbeli feljegyzések csak az időszámításunk előtti néhány évszázadból kerültek elő (pl Arkhimédész, Hérón, stb.), a fennmaradt több ezer éves emberi alkotásokból mégis arra következtethetünk, hogy már az ezt megelőző időkben is viszonylag igen magas színvonalú volt a természettudományok ismerete. Erről tanúskodnak a ma is álló, pontos égtájak szerint épített egyiptomi piramisok, csillagvizsgálók, a több ezer évig épségben maradt múmiák stb. A természettudományokkal való foglalkozás nem öncélú, ugyanis nemcsak a természetben előforduló változások, jelenségek megismerését tűzzük célként magunk elénk, hanem az azokból levonható törvényszerűségek meghatározását, és ezek gyakorlati hasznosítását, alkalmazását is.

Sárközi Zoltán - Korszerű ​fényképezőgépek, automatikák
Szerző ​a korszerű fényképezőgépeket ismerteti, fejlődésüknek a teljes automatizálás felé vezető bonyolult útján. Tartalom: objektívok, zárrendszerek, szinkronizálás, műveletkapcsolás, fénymérők. Automatizálás fénymérővel. Géprendszerek. Távműködtetés.

Sárközi Zoltán - Sevcsik Jenő - Kun Miklós - Fotósok ​könyve
Az ​olvasók kívánságának tesz eleget a Műszaki Könyvkiadó, amikor az amatőr- és szakfotózás kidolgozási és felvétel-technikai tudnivalóit egy kötetben jelenteti meg a tanulni vágyó fotósok részére. A könyv első részében - szerző: Sárközi Zoltán - a fénytani és optikai alapismeretekkel, a lencse. rendszerek felépítésével, jellemzőivel s a lencsehibákkal foglalkozó fejezetek a fotósok széles rétegeinek érdeklődésére tarthatnak számot. Részletesen foglalkozik a szerző a fényrekeszekkel, fényérték skálákkal, a mélységélesség számításaival, az élesre állítás módszereivel, a közelfényképezéssel stb. "A felvétel technikája" és a "Felvételi területek" c. fejezeteket Dr. Sevcsik Jenő írta. A technikára vonatkozó rész a témaválasztásra, a képet alkotó elemek, pontok, vonalak, felületek szerepére, a kép kialakítására terjed ki. A könyv utolsó részében Kun Miklós a képkidolgozás technológiájával foglalkozik. Bevezetésül kémiai alapismereteket ad, megismertet a fényérzékenység elméletével, a felvételi anyagok fajtáival.

Sárközi Zoltán - Sevcsik Jenő - Fotóamatőr ​zsebkönyv
Alapszintű, ​összefoglaló gyakorlati fototanácsadó zsebkönyv, táblázatgyűjteménnyel kezdő és haladó fotoamatőrök számára. A kötet első része fényképezőgép-típusokat, fotoeszközöket és -anyagokat ismertet, összehasonlít és értékel. A második rész a felvételi technika ismereteit, fogásait tartalmazza. Végül a harmadik rész fotolabor amatőrmunkákkal foglalkozik alapszinten. Kezdő fotoamatőrök mindennapi munkájához elengedhetetlenül szükséges.

Sárközi Zoltán - Az ​én fényképezőgépem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközi Zoltán - Az ​erdélyi szászok 1848-1849-ben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközi Zoltán - Közelfényképezés, ​reprodukció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sárközi Zoltán - Fényképezőgépek ​kezdő amatőröknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók