Ajax-loader

Szántó Miklós könyvei a rukkolán


Szántó Miklós - A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években
Hogyan vált lehetségessé, sőt szükségessé - az akkori befolyásos körök ellenállásával szemben - a magyar szociológia újjászületése? Hogyan intézményesedett ez a régi-új tudományág? Milyen nemzetközi és belső tényezők hatására került sor a hatvanas évek legelején a Filozófiatörténeti Intézetben szervezett csoport létesítésére, s ebből a magból miért és hogyan alakult ki az önálló akadémiai kutatócsoport, miképpen történt "felfelé buktatva" a kutatóintézetté válás? Szántó Miklós a "résztvevő megfigyelő" pozíciójából dolgozta fel a hatvanas évekbeli történések krónikáját, megvilágítva az események hátterét. A hitelességet az interjúk és a nagyrészt eddig feltáratlan dokumentumok biztosítják.

Szántó Miklós - Magyarnak ​lenni - Nyugaton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó Miklós - Magyarok ​a nagyvilágban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szántó Miklós - Magyarok ​Amerikában
Manapság ​alig van olyan magyar család, amelynek ne lenne a nyugati országokban rokona, barátja, ismerőse. A magyarság egyharmada országhatárainkon kívül él, s a nyugati szórvány markáns többje az Egyesült Államokban és Kanadában telepedett le. Három fő hullámban érkeztek oda: a századforduló táján, a második világháború utáni években - a Kanadába kivándorolt magyarság legnagyobb hulláma a két világháború között került ki - és 1956 után. Szántó Miklós, a Magyarok Világszövetsége lapja, a Magyar Hírek főszerkesztője, a szociológiai tudományok doktora, több hasonló tárgyú publikáció szerzője, jelen kötetében arra vállalkozott, hogy bemutassa az amerikai és kanadai magyar emigrációval kialakult kapcsolataink száz éves történetét. Elsősorban a külhoni, illetve a hazai politikai-közéleti vitákkal foglalkozik, amelyeknek tárgya az emigránsoknak az új hazához, illetve a régihez fűződő, sűrűn módosuló viszonya. Az amerikai és kanadai magyarság életében és a politikában jól nyomon követhető a legújabb kori egyetemes és magyar történelem válságoktól korántsem mentes fejlődése. - Az őszinte, információban gazdag, további kutatásokra ösztönző, tudományos igényű, de színesen, közérthetően megírt munka méltán számíthat nagy érdeklődésre mind itthon, mind a külföldön élő magyarság körében.

Szántó Miklós - Életutam ​hét rendszerváltáson át
Szántó ​Miklós, a magyar szociológia egyik újjáalakítója 1999-ben kezdett hozzá memoárja megírásához. Életútját három nagyobb szakaszban idézi fel, a 20. századi magyar történelem produkálta hét rendszerváltás árnyékában. A családi környezet megszabta gyermekkor, a lázadó diákkor, a munkás, majd munkaszolgálatos évek egybeestek a Horthy-rendszer időszakával. A második részben az 1945 utáni reménység bontakozik ki: Szántó a művelődés területén betöltött beosztásai révén bizonyos rálátással rendelkezett a kor szövevényeire; egyebek mellett találkozott Rákosi Mátyással, Révai Józseffel is. 1956-ban Mező Imre munkatársaként súlyosan megsebesült a Köztársaság téri ostrom alkalmával. S itt kezdődik a harmadik életszakasz: a kádári konszolidáció idején újságíró-szerkesztő lett, az emigrációs politika szakértőjeként gyűjtött tapasztalatokat. Végül, de nem utolsósorban Egy nyugdíjas, aki nem nyugszik fejezetcímmel képet kapunk az 1989-90-es rendszerváltás reformer-mozgalmairól, az utóbbi másfél évtizedről is.

Oravecz Béla - Szántó Miklós - Völgyes István - Épületgépészeti ​munkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fodor János - Szántó Miklós - Épületek ​villanyszerelése
Az ​Ipari Szakkönyvtár könyvei mindenekelőtt a szakmunkásoknak készülnek. A gyakorlati szakembereknek szükséges ismereteket foglalják össze azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a munkát, elősegítsék az ésszerű, gyors és jó minőségű termelést, a korszerű technika helyes alkalmazását, a munkaeszközök és munkamódszerek tökéletesítését, ezeken keresztül a szakmunkások magasabb szakmai felkészültségét. Az Ipari Szakkönyvtár kötetei tehát a lakatosok, esztergályosok, bádogosok, kovácsok, kohászok, kőművesek, villanyszerelők, asztalosok, víz-, gáz-, központifűtés- és felvonószerelők, ácsok, burkolók, hegesztők, híradástechnikai ipari, műszeripari, vegyipari, élelmiszeripar, textilipari, bőripari, műanyagipari stb. dolgozók részére készülnek. Ott óhajtanak lenni munkahelyeiken és otthonaikban, hogy segítségükre legyenek a gyakorlati, a szakmai problémák megoldásában. Hasznos és megbecsült, különösebb fáradtságot nem igénylő olvasmányok kívánnak lenni az otthoni időtöltés alkalmával. Munka közben pedig emlékeztetőként, "utánnéző"-ként kérnek helyet a polcon vagy munkapad sarkán.

Kollekciók