Ajax-loader

Vass Zoltán könyvei a rukkolán


Vass Zoltán - A hétlépéses képelemzési módszer
A Kifejezéspszichológiai tanulmányok sorozat olyan módszereket és teszteket mutat be, amelyek a képi kifejezés, rajzvizsgálat, művészetterápia területéhez tartoznak. Kötetei gyakorlati útmutatást adnak egy-egy teszt felvételéhez és kiértékeléséhez. A bemutatott módszerek közé olyanok is tartoznak, amelyeket eddig csak továbbképzéseken lehetett megismerni, és magyar nyelven első ízben kerülnek közlésre. Bár a kötetek a módszer azonnali alkalmazására csábíthatják az olvasót, feltétlenül ajánlott a képi kifejezés pszichológiájának akkreditált képzésen történő, alaposabb tanulmányozása. Jelen kötet a sorozat első és egyben legfontosabb része: a pszichológiai képelemzés alapelveit mutatja be. Ismerteti a képelemzés hétlépéses módszerének (SSCA) olyan gyakorlati elemeit, amelyeket eddig csak továbbképzésen lehetett elsajátítani. A módszer ismerete a sorozat többi kötetének megértéséhez is segítséget ad.

Vass Zoltán - A többdimenziós rajzteszt
A Kifejezéspszichológiai tanulmányok sorozat olyan módszereket és teszteket mutat be, amelyek a képi kifejezés, rajzvizsgálat, művészetterápia területéhez tartoznak. Kötetei gyakorlati útmutatást adnak egy-egy teszt felvételéhez és kiértékeléséhez. A bemutatott módszerek közé olyanok is tartoznak, amelyeket eddig csak továbbképzéseken lehetett megismerni, és magyar nyelven első ízben kerülnek közlésre. Bár a kötetek a módszer azonnali alkalmazására csábíthatják az olvasót, feltétlenül ajánlott a képi kifejezés pszichológiájának akkreditált képzésen történő, alaposabb tanulmányozása. A többdimenziós rajztesztben a vizsgált személy 30 perc alatt 30 darab, színes rajzot készít. A feladat fontos része az „idői nyomás”: egy-egy rajz elkészítésére mindössze 60 mp áll rendelkezésre, minimális gondolkodási idővel. A módszer különlegessége, hogy szabadrajzok formai és tartalmi elemzéséhez kínál számszerűsített mutatókat. A projektív rajzvizsgálat eszközeit számba véve, egyedülállónak kell tekinteni abból a szempontból, ahogyan a szabadrajzok elemzését számszerűsíti. A jelen kötet célja a teszt felvételi módszerének és kiértékelésének ismertetése.

Vass Zoltán - Vass Viola - A ​közös rajzok pszichológiai értelmezése
A ​Kifejezéspszichológiai tanulmányok sorozat olyan módszereket és teszteket mutat be, amelyek a képi kifejezés, rajzvizsgálat, művészetterápia területéhez tartoznak. Kötetei gyakorlati útmutatást adnak egy-egy teszt felvételéhez és kiértékeléséhez. A bemutatott módszerek közé olyanok is tartoznak, amelyeket eddig csak továbbképzéseken lehetett megismerni, és magyar nyelven első ízben kerülnek közlésre. Bár a kötetek a módszer azonnali alkalmazására csábíthatják az olvasót, feltétlenül ajánlott a képi kifejezés pszichológiájának akkreditált képzésen történő, alaposabb tanulmányozása. Kötetünkben a közös rajzvizsgálat új értelmezési módszerét mutatjuk be. A közös rajzvizsgálat során több személy rajzol egyszerre, ugyanarra a papírra. A partner vagy csoport hatása alatt készült rajzok világosan megmutatják, hogyan szokta magát éreni a vizsgált személy mások társaságában, hogyan kezelik őt mások és milyen szerepbe kerül akarva-akaratlan. A közös rajzolási módszer ezzel egyedülálló interakciódinamikai többletet ad a rajzvizsgálathoz.

Vass Zoltán - A ​rajzvizsgálat pszichológiai alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vass Zoltán - Simonné Goschi Gabriella - Pignitzkyné Lugos Ilona - Boronyai Zoltán - Révész László - Rétsági Erzsébet - Csányi Tamás - Egészség- ​és személyiségfejlesztő kézikönyv az iskolai testneveléshez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vass Zoltán - A ​képi kifejezéspszichológia alapkérdései
Ez ​a könyv a képi kifejezéspszichológiáról szól és a L'Harmattan Kiadó KívülBelül című sorozatának második kötete. A képi kifejezéspszichológia magától értetődően illeszkedik a sorozatba, hiszen a „kifejezéslélektan” terminus arra utal, hogy azt vizsgáljuk, ami belülről kijut, kifejeződik és egy nagyon is a belsõ tartalmakat megértő tudomány, a pszichológia eszközeivel tesszük ezt. A belső tartalmak kifejeződését gyakran elemzik a projekciós, kivetülési folyamatok talaján. Mivel egy belső tartalom fordítódik át külső „közléssé”, a kifejezés kommunikáció a külvilággal, és kommunikáció a belvilággal is, hiszen a belső, szimbolikus, érzésekkel teli tartalmaz megformált ábrázolássá alakulnak. Kötetünk szerzője, Vass Zoltán a rendszerszemlélet kiváló képviselője, aki a rajzvizsgálatba egyaránt beleérti a rajz mint projekció (kivetítés, kivetülés), mint expresszió (kifejezés) és mint kommunikáció értelmezéseket. A kifejezéspszichológiai elemzés nemcsak a kész grafikus vagy képi eredményre vonatkozik, hanem a vizsgálati helyzet egészére: a vizsgált személlyel való kapcsolatalakítás kezdetétől a személy és a vizsgálatvezetõ interakciójának jellemzőin át a folyamatváltozók értelmezéséig. A könyv izgalmas, módszertanilag alaposan kidolgozott, pszichológiailag hiteles szemléletet és vizsgálati módszereket kínál pszichológusoknak, képi kifejezéspszichológiai tanácsadóknak, vizuális kommunikációval foglalkozó szakembereknek és mindenkinek, aki érdeklődik a belső tartalmak képi kifejezésének folyamatai iránt.

Vass Zoltán - Formai-szerkezeti ​rajzelemzés
"A ​könyv első kiadása A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai címmel jelent meg a Flaccus Kiadónál, 2003-ban. A második kiadást a rajzvizsgálat iránti fokozott érdeklődés indokolja. A szöveg apró javításoktól eltekintve változatlan; a címet viszont megváltoztattuk, hogy jobban elkülönüljön a 2006-ban kiadott A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai című könyvtől, amely a rajzelemzés általános módszertanát tárgyalja. Ez a könyv a pszichológiai rajzvizsgálat elméleti alapjai mellett elsősorban a formai-szerkezeti rajzelemzést ismerteti. Bemutatja a pszichológiai rajzelemzés alapelveit, a rajzok bizonyos jellemzőinek pszichológiai jelentését, valamint a rajzok számítógépes elemzésének egy új módszerét, az algoritmusos elemzést. Az első fejezet részletesen foglalkozik a projekció és a projektív tesztek elméletével. A második fejezet kifejezetten a rajzelemzés alapelveiről szól. A művészetterápiáról és a képi kifejezés pszichopatológiájáról írt könyvek között igen kevés az elméleti jellegű munka; a könyv pótolja a hiányt. A harmadik fejezet egy szűkebb terület, a szkizofrénia képi kifejeződésének formai-szerkezeti jellemzőit tárgyalja. A negyedik fejezet gyakorlati értelmezéseket tartalmaz: arra a sokakat érdeklő kérdésre ad választ, hogyan kell értelmezni a rajzokat formai-szerkezeti szempontból. Az itt található pszichológiai értelmezések összegezését hosszú szakirodalmi kutatás előzte meg. A mellékletben található rajzok példákat mutatnak az egészséges, illetve patológiás ábrázolásmódra, a terület további tanulmányozásához pedig kiindulópontot adhat a 900 tételes, válogatott irodalomjegyzék, valamint a www.rajzelemzes.hu oldalon található kiegészítések."

Vass Zoltán - A ​rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai
Rendkívül ​értékes és úttörő művet tart kezében az olvasó: a szerző gazdag szintézisét adja az óriási szakirodalomra – csak e műben 648 irodalmi adatra – és nagy tapasztalatára (25000 darabból álló gyűjtéséből itt 1256 rajzra), valamint oktatói munkájára támaszkodva a rajzolás pszichológiájának és pszichodiagnosztikájának. Alapvető az „egész-szemlélet”, amely nem izolált részelemek lexikonszerű elemzését, hanem sokrétű összefüggések rendszerszemléletét nyújtja. Tankönyv és kézikönyv egyben: átfogó, teljes képet ad a területről, elsősorban annak, aki el akarja sajátítani, meg akarja tanulni. Nagy haszonnal forgathatja a könyv lapjait az is, aki csak meg akar ismerkedni ezzel a képi világgal. Ennek alapján ajánlható pszichológusnak, pszichiáternek, gyógypedagógusnak, pedagógusnak és minden érdeklődőnek, akit a vizuális világ személyiség lélektani vonatkozásai érdekelnek, vagy azzal behatóan foglalkozni, ill. dolgozni akar. Dr. Hárdi István

Kollekciók