Ajax-loader

Feuer Mária könyvei a rukkolán


Feuer Mária - Kis ​lélektan - fiúknak, lányoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Feuer Mária - Nagy Krisztina - Humán ​szakosok gyakorlati kézikönyve
Az ​egyetemi évek során abszolvált elméleti stúdiumok, szemináriumok és tantermi gyakorlatok után a hallgató belép leendő munkájának terepére, ahol elméleti tudását a mindennapi kliensellátás gyakorlatába kell transzformálnia. Ez a folyamat képzésének és képzettségének minőségi változását, tudásanyagának az eddigieknél lényegesen magasabb szintű alkalmazását követeli meg. A kötet széles körben tér ki a tereppel mint munkahellyel kapcsolatos feladatok, helyzetek, emberi kontaktusok és problémák elemzésére, majd a kliensekkel folytatott közvetlen tevékenységi formákat veszi górcső alá, részletekbe menő szempontrendszerek megadásával. Ezt követően áttekinti a szociálpolitikai ellátórendszer hazai elemeit. A zárófejezet az első interjú elkészítését és a gyakornok önsegítő mentálhigiénés munkáját tárgyalja. A könyvet nemcsak hallgatóknak, de az őket irányító szakembereknek, sőt a fiatal, pályakezdő kollégáknak is ajánljuk. S természetesen nem csupán a gyakorlati kliensellátásban hivatásukat teljesítő szociális munkások, szociálpedagógusok, hanem pszichológusok, pszichiáterek, gyógypedagógusok, óvónők, tanárok, szociális asszisztensek is haszonnal forgathatják.

Feuer Mária - Gyermekrajzok ​vizsgálata és értékelése a humánszolgáltatási gyakorlatban és képzésben
A ​könyv a gyermekrajzok klinikai pszichológiájának tanulmányozásába kíván bevezetni. Mind szerkezetében, mind tartalmában elsősorban a didaxis követelményeit tartja szem előtt. E témakörben olyan áttekintő körképet kíván adni, amely a humánszolgáltatási képzésben már meglévő más társ-tantárgyak - mint például a fejlődéslélektan, a gyermek- és ifjúságlélektan, a klinikai gyermekpszichopatológia, a defektológia stb. - ismereteinek felhasználásával a személyiség megismerésében, fejlesztésében és gyógyításában hathatós segítséget nyújt. A hazai szakirodalom a gyermekrajzok klinikai pszichológiai vonatkozásainak részletes és rendszeres áttekintését ez ideáig még nélkülözi. A könyvben új kutatási eredményként jelenik meg a vonalszimbólumok feltárása, a gyermekek által leggyakrabban használt színek értelmezésének kidolgozása, valamint a teszteljárások újfajta csoportosítása.

Feuer Mária - Sárkánymese
A ​mese gyönyörű, mint Boholca királynő légies kertje, harmonikus, mint a szivárványszínű palota, titokzatos, mint a Sorstündérek, varázslatos, mint Sárkány spirituális felemelkedésének útja. Az ősi kultúrák mély bölcsességének elemei az emberiség egyetemes szimbólumrendszerébe ágyazódva jelennek meg a mesében, s a keleti és nyugati hagyományok beavatási motívumai ötvöződnek benne. Miközben Sárkány megküzd a négy őselem ellenállásával, birtokba veszi az Erő, a Bizalom, a Bátorság és a Szeretet lényegét. Megtapasztalja a Föld, a Tűz, a Víz és a Levegő törvényszerűségeit - vagyis megismeri önmagát. Megérti, hogy minden belső akadály legyőzése a halál és a születés misztériumát rejti magában.

Feuer Mária - A ​gyermekrajzok fejlődéslélektana
A ​szerző a gyermeki ábrázolótevékenység fejlődésének pszichológiai jellemzőit tárja elénk az első nyomhagyások megjelenésétől 15 éves korig. Hatalmas elméleti és tapasztalati tudásanyagra támaszkodva élvezetes, olvasmányos stílusban kalauzolja végig az érdeklődőt a gyermekrajzok izgalmas világán. A könyv egyedülálló értéket képvisel a hazai szakirodalomban, éppúgy szól pszichológusoknak, pszichiátereknek, pedagógusoknak, műtörténészeknek, óvónőknek vagy szociális munkásoknak, mint gyermekük fejlődését érteni, segíteni kívánó szülőknek.

Feuer Mária - A ​firka lélektana
Feuer ​Mária legújabb könyve a felnőttek spontán firkáinak bonyolult és rendkívül izgalmas világába kalauzolja az olvasót. A legegyszerűbb vonaltól a geometriai alakzatokon át a leggyakrabban előforduló ábrákig követhetjük nyomon a firkaformákat. Az általános szimbolikus tartalmakon túl megismerhetjük a rajzok születésének lélektani motívumait, és feltárulnak a hozzájuk kapcsolódó tulajdonságok, személyiségjegyek is. A munka éppúgy szól a szakembereknek, mint minden, a vizuális kultúra iránt érdeklődő olvasónak.

Feuer Mária - A ​nagy megpróbáltatás
A ​súlyos, olykor halálos betegség világába vezeti el olvasóját az ismert pszichopedagógus. Abból a meggondolásból indul ki, hogy "nincs nagyobb támadás az emberi méltóság ellen, mint a betegség". A feladat elsősorban a beteg, sőt a haldokló méltóságának megőrzése, ma is, amikor a halált nem tudjuk a hagyományos módon vállalni, elhárítjuk terheit, és megpróbáljuk kirekeszteni mindennapi életünkből. A könyv foglalkozik a félelem és a szorongás feldolgozásának reális lehetőségeivel, elkerülve a szokásos általánosságokat, frázisokat és szentimentalizmust.

Feuer Mária - Rimszkij-Korszakov
Amikor ​megszületett, Glinka még élt. Az orosz irodalom nagyjai közül Gogol, Belinszkij és Herzen alkotóművészetének teljében volt; Dosztojevszkij és Tolsztoj még pályája elején állt. A nyugat-európai művészetben virágzott a romantika, Schumann, Mendelssohn, Chopin a kor ünnepelt zeneszerzői. Verdi abban az évben írta meg A bolygó hollandi-t is. Magyarország a Hunyadi László bemutatását ünnepli. Amikor meghalt, Liszt, Wagner, Berlioz és Brahms már régen eltávozott az élők sorából, és új eszmék, új stílusok követelték helyüket. Debussy, Ravel, Puccini, Richard Strauss neve hozta lázba az európai nagyvárosok zeneszerető közönségét. Ekkortájt írta Schönberg a Stefan George-dalokat és az Öt zenekari darabot. Magyarországon két fiatal művész: Bartól Béla és Kodály Zoltán útnak indult, hogy faluról falura járva összegyűjtse a magyar népzene kincseit, s már élesen vitatkoztak első műveikről. Pétevárott pedig bemutatták Rimszkij-Korszakov első darabjait.

Kollekciók