Ajax-loader

Ford Madox Ford könyvei a rukkolán


Ford Madox Ford - A ​Man Could Stand Up
The ​third volume of Parade’s End—one of the outstanding works about World War I and British society before, during, and after that cataclysm—this novel focuses on Valentine Wannop in London and Christopher Tietjens away at war, with the narrative concluding on Armistice Day. Making a dramatic comment on prewar life and morality, this is a perceptive exploration of time, history, and sexuality. This first-ever critical edition is fully annotated and includes a new introduction by a leading expert on Ford Madox Ford.

Ford Madox Ford - No ​More Parades
The ​second volume of Ford Madox Ford’s Parade’s End series, this fully annotated edition follows Christopher Tietjens, an officer and gentlemen, from the secure, orderly world of Edwardian England into the chaotic madness of World War I. Recounting a complex sexual intrigue involving Tietjens and his faithless wife Sylvia, this account is not only a panorama of WWI, but an exploration of time, history, and sexuality. The text also provides key contexts—such as Ford’s biography, the historical moment, the novel’s reception at the time of its original publication, and its relation to the author’s other novels—giving readers a close-up view of this major literary technician at work. Transcripts of significant deletions and revisions to the work as well as a glossary of pertinent terms are also included.

Ford Madox Ford - Last ​Post
Widely ​acclaimed when first published in the 1920s, Ford Madox Ford’s sequence of four novels, known collectively as Parade’s End, is one of the outstanding works about the Great War and British society before, during, and after that cataclysm. A major work of Modernism, it is an investigation of time, history, and sexuality. This novel, the fourth and final volume, is set on a single summer’s day and follows the characters into the unsettling and often disorientating postwar world. With fluency, humor and great skill, this narrative explores their individual memories, hopes, and uncertainties, while also subtly questioning the current and future state of England.

Ford Madox Ford - Soha ​többé...
A ​régi világrend összeomlását és a modern idők hajnalát megrendítő erővel feltáró regénysorozat második kötetét tartja kezében az olvasó. Kiégett barátság, elnyűtt szerelem, megsebzett lelkek: bűn és bűnhődés. Christopher Tietjens pokollá vált házasságából a lövészárkok fagyos rettegésébe menekül. Álmaiban sem gondolta volna, hogy a kíméletlen állóháborúnál is létezhet rosszabb. Tévedett. A felesége, Sylvia itt sem hagyja békén, és gonosz intrikáival, ügyes kis trükkjeivel az elmúló világ fülsiketítő haláltusájának kellős közepén is képes tovább feszíteni a húrt. Ford Madox Ford évtizedeken át méltatlanul elfeledett tetralógiája kíméletlen őszinteséggel tárja elénk a külső és a belső valóság párhuzamait. A férfi és nő, a régi és új megkeseredett harcában egy pillanatra sem hallgatnak a fegyverek. Véget nem érő vajúdás ez, melyben a józan ész képtelen megküzdeni a mindent maga alá gyűrő őrülettel, s melyben egy gondolat marad csupán mozdulatlan a káosz közepén: Ami elmúlt, örökre elmúlt. Nem jön vissza soha. Soha többé...

Ford Madox Ford - The ​Good Soldier
"A ​Tale of Passion," as its subtitle declares, The Good Soldier relates the complex social and sexual relationships between two couples, one English, one American, and the growing awareness by the American narrator John Dowell of the intrigues and passions behind their orderly Edwardian facade. It is the attitude of Dowell, his puzzlement, uncertainty, and the seemingly haphazard manner of his narration that make the book so powerful and mysterious. Despite its catalogue of death, insanity, and despair, the novel has many comic moments, and has inspired the work of several distinguished writers, including Graham Greene. This is the only annotated edition available.

Ford Madox Ford - Túl ​mindenen...
A ​háború véget ért. A harcmezőkön legalábbis. Az értelmetlen öldöklés évei után Christopher Tietjens és Valentine Wannop végre viszontlátják egymást. Jóllehet a férfi még nem szabadulhat a borzalmas világégés kínzó emlékképeitől, annyi ereje már van, hogy - miután a régi viktoriánus rend és hagyományok odavesztek - kivonja magát a felesége által indított magánháború frontvonalából, és immár képes elkötelezni magát a Valentine iránt érzett szerelme mellett, ami azelőtt, a társadalmi konvenciók szorításában elképzelhetetlen lett volna. A háború szörnyűségei után az új irányokat kereső kaotikus jelen a szerelmeseket új kezdet esélyével ajándékozza meg... Ford Madox Ford lenyűgöző tetralógiájának harmadik kötete amellett, hogy megrendítő erővel tárja elénk az egykori angol társadalom végnapjait, mesterien ábrázolja a történelmi események utóhatását az emberi lélek legapróbb rezdüléseiben is.

Ford Madox Ford - The ​Fifth Queen
Ford ​Madox Ford s novel about the doomed Katharine Howard, fifth queen of Henry VIII, is a neglected masterpiece. Kat Howard intelligent, beautiful, naively outspoken, and passionately idealistic catches the eye of Henry VIII and improbably becomes his fifth wife. A teenager who has grown up far from court, she is wholly unused to the corruption and intrigue that now surround her. It is a time of great upheaval, as unscrupulous courtiers maneuver for power while religious fanatics both Protestant and Catholic fight bitterly for their competing beliefs. Soon Katharine is drawn into a perilous showdown with Thomas Cromwell, the much-feared Lord Privy Seal, as her growing influence over the King begins to threaten too many powerful interests. Originally published in three parts ("The Fifth Queen, Privy Seal, "and "The Fifth Queen Crowned"), Ford s novel serves up both a breathtakingly visual evocation of the Tudor world and a timeless portrayal of the insidious operations of power and fear in any era."

Ford Madox Ford - Vannak, ​akik nem...
Anglia ​az első világháború küszöbén. Christopher Tietjens, a tökéletes angol úriember páratlan önuralommal viseli felesége, Sylvia megnyilvánulásait, aki minden alkalmat megragad, hogy hitvesét mások előtt megalázza és nevetségessé tegye. A bájos asszonyt leginkább az a távolságtartó emelkedettség bosszantja, amelynek segítségével a kiváló képességű fiatalember igyekszik kapaszkodót találni a darabjaira hulló, korrupt társadalom útvesztőiben, ahol a szerelem, a barátság és a lojalitás a legjobb esetben is már csak a megszürkült hétköznapok elhervadt díszei. Tietjens ebből a világból inkább a frontra menekül, mert vannak, akik dalolva rombolják le a régi értékeket, s könnyed flegmasággal rugdossák szét egy hanyatló világrend maradványait, de vannak, akik nem... Ford Madox Ford a huszadik század azon írói közé tartozik, akik a huszonegyedik század emberét is képesek megszólítani. Grandiózus regényciklusának első részében a tökéletesen kidolgozott jellemek és a modern narráció - akár egy impresszionista festmény - egyszerűen, mégis megdöbbentő mélységgel tárja elénk a sok évszázados brit birodalom széthullásának időszakát. A hazánkban is nagy sikerrel vetített filmsorozat után most a magyar olvasóközönség is megismerkedhet az eleddig méltatlanul mellőzött írózseni művével.

Ford Madox Ford - Parade's ​End
With ​his acclaimed masterpiece Parade's End, Ford Madox Ford set himself a work of immense scale and ambition: "I wanted the Novelist in fact to appear in his really proud position as historian of his own time... The 'subject' was the world as it culminated in the war." Published in four parts between 1924 and 1928, his extraordinary novel centers on Christopher Tietjens, an officer and a gentleman -- "the last English Tory"--and follows him from the secure, orderly world of Edwardian England into the chaotic madness of the First World War. Against the backdrop of a world at war, Ford recounts the complex sexual warfare between Tietjens and his faithless wife, Sylvia. A work of truly amazing subtlety and profundity, Parade's End affirms Graham Greene's prediction: "There is no novelist of this century more likely to live than Ford Madox Ford."

Ford Madox Ford - A ​jó katona
Nem ​hiába adta e művének a szerző eredetileg "A világ legszomorúbb története" címet. Voltaképpen a szenvedély regényét írta meg, s hőse a módfelett derék ember, önmaga és mások pusztulását okozza lelki alkatával, azzal, hogy bár bővelkedik férfiúi erényekben, éppen a legfőbb, az álhatatosság, nem adatott meg neki. A narrátor a megcsalt férj, s elbeszélése mesterien vetíti elénk az ember emlékezetének működését: amint az események sorrendjét felborítva előre ugrik s vissza-visszatér az időben, nyomatékosan hitelesít, leköti az olvasót, s azt az érzést kelti benne, mintha maga idézné fel mindezt, mert valóban így működik az ember emlékezete.

Ford Madox Ford - Végső ​búcsú
A ​regénytetralógia záró kötetében Mark Tietjens kerül előtérbe, javarészt az ő szemszögéből értesülhetünk testvére, Christopher és az ő életét meghatározó két nő, Sylvia és Valentine sorsának alakulásáról a háború után. Christopher - nem kis részben Sylvia manipulációinak köszönhetően - elszegényedett, korábbi állásába nem térhet vissza, ezért új munka után kell néznie. Immár Valentine-nal az oldalán jövőjét tervezgeti, ám Sylvia ezt nem hagyhatja annyiban... A fegyverek hiába hallgattak el, a zaklatott szívekben és a feldúlt elmékben nem honol béke, az elmúlt évek történései mindenhol éreztetik hatásukat. Senki és semmi nem lehet már a régi többé. A regény időkerete mindössze egyetlen délután. Ebbe sűríti bele az írói bravúr a régi világrend haláltusájának és az új születésének mélységeiben izzó fájdalom, gyűlölet és elengedés örök körforgását.

Ford Madox Ford - Some ​Do Not...
Christopher ​Tietjens, a brilliant, unconventional mathematician, is married to the dazzling yet unfaithful Sylvia when, during a turbulent weekend, he meets a young Suffragette by the name of Valentine Wannop. Christopher and Valentine are on the verge of becoming lovers until he must return to his World War I regiment. Ultimately, Christopher, shell-shocked and suffering from amnesia, is sent back to London. An unforgettable exploration of the tensions of a society confronting catastrophe, sexuality, power, madness, and violence, this narrative examines time and a critical moment in history.

Ford Madox Ford - Joseph Conrad - Az ​örökösök
A ​sötétség mélyén és A jó katona klasszikus szerzői egyesítették erőiket, hogy megálmodják az emberiség egyik lehetséges jövőjét. A történet főhőse, Arthur nemesi származású fiatalember, aki íróként szeretné megvalósítani önmagát, ám egyelőre csak a zsurnalisztaságig vitte. Találkozik azonban egy rejtélyes nővel, aki azt állítja magáról, hogy a negyedik dimenzióból jött, és végzetesen belészeret. Az emberek között egyre több „dimenzionista” bukkan föl, kikiáltják magukat civilizációnk örököseinek, és alattomos aknamunkával hozzálátnak a hatalomátvételhez. A nő Arthurt bábként rángatva kapaszkodik egyre magasabbra, és társaival együtt mind merészebb terveket szövögetnek. A fiatalember pedig mindent föláldoz azért, hogy az örökösök maguk közé fogadják. A 20. századi angol irodalom történetében kitüntetett helyet elfoglaló két szerző ezúttal az utópia területére merészkedve, szatirikus parabolában rántja le a leplet koruk maradi arisztokráciájáról, és az annak gyengéit kihasználó, feltörekvő alsóbb osztályokról. „Két ilyen neves szerző ennyire élvezetes könyvének sokkal ismertebbnek kéne lennie.” – The Guardian „Ahogy Flaubert megújította a francia prózát, Conrad és Ford az angol irodalmat helyezik új alapokra.” – Ezra Pound

Kollekciók