Ajax-loader

Borzsák István könyvei a rukkolán


Borzsák István - A ​latin nyelv szelleme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borzsák István - Dragma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borzsák István - Eine ​Handvoll
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borzsák István - Kell-e ​a latin?
Több ​évszázados per aktáit, az érvek, vádak és apológiák végtelen sorát nehéz, sőt lehetetlen összemarkolni. A "latinkérdés" bonyolult csomóját is hiába próbálja akárki egyetlen csapással megoldani. E könyv lapjain egymás mellett sorakoznak az elmarasztalások (mihaszna csökevény, élősködő zsarnok, fölösleges fényűzés, az úri betyárok, mandarinok, a klerikális reakció nyelve stb.) és a tárgyilagos megállapítások, nosztalgikus emlékezések vagy szenvedélyes vallomások. A baj ott kezdődik, ha az élet sokszínűségét és az igények változatosságát hatalmi szóval uniformizálni akarják. Lehettek - voltak - a múltbéli latinoktatásnak fogyatkozásai, de a tagadhatatlan erények és előnyök érvényesülésének merev megakadályozása több kárral járt, mint haszonnal. A történeti igényű áttekintésből kiviláglik a hazai latintanítás elcsökevényesítésének elhamarkodottsága és az elkövetett hibák késői jóvátételének lehetősége - a huszonnegyedik órában. Kötetünk összeállítója, Borzsák István professzor, a Magyar Tudományos Akadémia és a római Latin Akadémia tagja. _A latin nyelv szelleme_ című könyve 1942-ben, római irodalomtörténete 1944-ben, _Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei_ című monográfiája 1955-ben, _Az antikvitás XVI. századi képe_ című kísérlete 1960-ban jelent meg.

Borzsák István - A ​görög irodalom világa
Az ​antik Görögország kultúrájának szerves része volt nagyszerű irodalma. A fennmaradt emlékek alapján tudjuk, hogy már évezredekkel ezelőtt fejlett népköltészetük volt a görög törzseknek. E korokat tükrözik a Homérosnak tulajdonított eposzok, a világirodalom páratlan gyöngyszemei. De a görög irodalom már műfajokban is kiemelkedő alkotásokkal ajándékozta meg az emberiséget. A líra, a dráma, a prózairodalom egyes ágaiban is egyre-másra keletkeztek napjainkban is magasrendű élvezetet nyújtó alkotások. - Ezekből nyújt át egy csokorra valót kötetünk, melyet Borzsák István állított össze. Magyarázatai és jegyzetei mindenütt megadják a legszükségesebb tájékoztatást az olvasónak.

Borzsák István - Budai ​Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók