Ajax-loader

Kopp Mária könyvei a rukkolán


Kopp Mária - Skrabski Árpád - A ​boldogságkeresés útjai
Hol ​a boldogság mostanában? - teszi fel az emberiség minduntalan a lét örök kérdését. Amióta világ a világ, nemzedékek sora fürkészi a választ, ám a kiegyensúlyozott párkapcsolatnál még senki nem tudott jobb feleletet adni. A kötet szerzőpárosa, Kopp Mária és férje, Skrabski Árpád tudományos és emberi kíváncsisággal nézték, kutatták a világot, és közben keresték azt, amit annyian: hogy lehetünk boldogok? A kutatás eredménye pedig ez a könyv lett. Elolvasása után jobban tudjuk majd, mit kell, mit lehet tennünk azért, hogy olyan családunk, párkapcsolatunk legyen, amire mindig is vágytunk.

Skrabski Árpád - Kopp Mária - A ​boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban
Milyenek ​a boldog és tartós párkapcsolatok; hogyan lehet fenntartani ezeket a kapcsolatokat? Milyen személyiségvonások teszik alkalmassá a fiatalokat ilyen kapcsolatok létesítésére, és mit értünk boldogság alatt a bibliai nyolc boldogság tükrében? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ az idei irodalmi Stephanus-díjas szerzőpáros könyve.

Kopp Mária - Magyar ​lelkiállapot 2008
Kopp ​Mária, orvos, pszichológus, egytemi tanár, MTA doktor. A magyar népesség életminőségét, a testi és lelki egészség összefüggéseit vizsgálja évtizedek óta. 1992-ben jelent meg a "Magyar lelkiállapot" című kötete, amelyet férjével, Skrabski Árpád szociológussal együtt írtak, azóta is együtt dolgoznak. 268 tudományos közlemény, 9 könyv szerzője, illetve szerkesztője interdiszciplináris témákban a társadalomtudomány és természettudomány határterületein. Intézetének alapító igazgatója, azóta az Intézet tudományos igazgatóhelyettese, az MTA-Se Mentális Egészségtudományok társult kutatócsoport vezetője. 1992 után most második alkalommal készült átfogó helyzetkép a magyar népesség lelkiállapotának jellemzőiről, elsősorban a lelki, testi és társadalmi egészség erősítése szempontjából. A kutatás megvalósítását OTKA tudományos iskola program tette lehetővé. Vizsgálatainak alapvető célja az volt, hogy az esélyteremtés rendkívül szélekörű, korábbi irodalmához képest újszerű, magatartástudományi alapú modellt vázoljunk fel. Ennek lényege, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek esélyeinek erősítésében a lelkiállapot, a pszichológiai készségek, a társadalmi tőke, a stresszel való megbirkózási képességek kifejlesztése meghatározó jelentőségű. Külön vizsgáltuk az esélyteremtés egyéni, közösségi és populációs szintjeinek jellemzőit, valamint az esélyteremtés színtereit: az egyes életszakaszokkal, a társas kapcsolatok minőségével, a közösségi viszonyokkal, a kultúrával, vallással kapcsolatos esélyteremtési lehetőségeket, a leszakadó társadalmi helyzet, elsősorban a cigány/roma népesség esélyerősítésének kérdéseit, a munkával kapcsolatos védő és veszélyeztető tényezőket, a televíziónézés, az internethasználat hatásait, a negatív életeseményekkel való megbirkózás lehetőségeit. Vizsgálataink kiemelt területe volt az önkárosító és egészségvédő magatartásformák, attitűdök, valamint a krónikus betegek, fogyatékkal élők életminőségének elemzése.

Skrabski Árpád - Kopp Mária - A ​nevelésszociológia alapjai
Személyesség, ​Szolidaritás, Társadalmi azonosságtudat

Kopp Mária - Berghammer Rita - Orvosi ​pszichológia
A ​hazai felsőoktatási tankönyvek között ez az első átfogó orvosi pszichológia könyv, amely annak valamennyi területét felöleli. Harmonikusan egyesíti a természettudományos, valamint a társadalomtudományos szemléletmódokat, módszertani szempontokat, elméleteket és gyakorlati kérdéseket. A hallgatók korábbi tanulmányaikhoz jobban tudják kötni pszichológiai ismereteiket, és nem „idegen testként” kapják az orvoslás pszichológiai vetületeit. A tankönyv kiválóan alkalmas a legbővebb, naprakész orvosi pszichológiai ismeretek elsajátítására, de ugyanígy a szemlélet formálására is. Ezt elősegíti a szerkesztés során nagy gondossággal kiválasztott fejezetek sorrendje is, amely a szemléletmódok bemutatásától és az alapvető pszichés funkciók neuroanatómiai és idegélettani tárgyalásától halad az általános ismereteken keresztül a részletes orvosi pszichológiatan, majd pedig a gyakorlati vonatkozások felé. A tanulást kellőképpen segítik az összefoglalások, valamint az ellenőrző kérdések és az ajánlott irodalom is. Az esetismertetések megalapozzák az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetését, az olvasottak megértését és klinikai jelentőségének felismerését.

Kollekciók