Ajax-loader

Jan Białostocki könyvei a rukkolán


Jan Białostocki - Bruegel: ​Keresztelő Szent János prédikációja
E ​remekművű elemzés tárgya az idősebbik Pieter Bruegel németalföldi festő egyik késői alkotása, az 1526-ban festett Keresztelő Szent János prédikációja. A kép a budapesti Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának kiemelkedően szép darabja. Az olvasó számára azonban nemcsak Bruegel személye és ismert festménye lehet vonzó, hanem a kötet szerzőjének, Jan Bialostockinak a neve is. A hatvanas éveiben járó, nemzetközi szaktekintélyű lengyel művészettörténész a modern interpretációs módszerek Panofsky-féle hagyományához kapcsolódó teoretikusa, az európai művészet, ezen belül is a kelet-európai művészet kiváló szakértője, egyben a szakma gyakorlati feladatainak tevékeny szervezője. Elméleti munkásságából a Corvina Kiadó gondozásában már magyarul is megjelent egy antológia (Régi és új a művészettörténetben, 1982). Ebben a kötetben viszont azt kísérhetjük figyelemmel, hogyan közelít egy műalkotáshoz kidolgozott módszereinek segítségével a humanista műveltségű tudós, s miként tárja fel egy festmény mély rétegeit.

Jan Białostocki - Bernini
"Talán ​nincs még egy része a világnak, amelyet a helyszínről, könyvek, folyóiratok illusztrációiról vagy akár csak képeslapokról annyi ember ismerne, mint a római Szent Péter-székesegyház és az előtte levő, oszlopsorokkal tagolt tér. Ez a pompás együttes végleges formáját Gianlorenzo Berninitől, a római barokk kiemelkedő mesterétől kapta. Gianlorenzo Bernini (1598-1680) az európai művészet történetének egyik legsokoldalúbb alkotója. Pályáját szobrászként kezdte ugyancsak szobrász apja műhelyében, s keze alól olyan remekművek kerültek ki, mint a "Dávid" vagy a "Szent Teréz eksztázisa". De már fiatalon kapott építészeti feladatokat, és tehetségét a festészetben is próbára tette. A pápák és gazdag római arisztokrata családok pártfogását élvező művész alkotásai - például a Triton-kút, a Négy Folyó Kútja a Piazza Navonán vagy a S. Andrea al Quirinale-templom - egy-egy jellegzetes elemmel gazdagították Róma arculatát. Jan Bialostocki, a világhírű lengyel művészettörténész nemcsak Bernini pályájának főbb szakaszaival ismerteti meg az olvasót, hanem a barokk témák és jelképek világába is bevezet."

Jan Białostocki - Régi ​és új a művészettörténetben
Jan ​Bialostocki, a varsói egyetem művészettörténet professzora, a varsói Nemzeti Múzeum képtárának vezetője, a művészettörténet nemzetközi szervezetében Lengyelország képviselője, a szakami közélet egyik legtevékenyebb szereplője. Munkássága rendkívül sokoldalú: kiállításokat szervez, évkönyveket szerkeszt, kongresszusi előadásokat tart, közleményei hosszú ideje jelennek meg lengyel és nemzetközi folyóiratokban, kiadványokban. Tanulmányait filozófiával és esztétikával kezdte: talán ezért jut olyan nagy hely munkásságában az elméleti problémák és határkérdések kibontásának. A modern interpretációs módszerek jeles szakértője; a Saxl, Panofsky és Gombrich által alapított nagy művészettörténeti iskola második nemzedékének képviselője. Bialostocki rendkívüli képzettségű tudós; írásaiban az európai művészet több évszázadából és legkülönfélébb területeiről veszi példáit. Nem összefüggő művészettörténetet ír; legnagyobb erénye ezeknek a cikkeknek a módszer. A kötetben összegyűjtött tanulmányok, előadások, referátumok vezérmotívuma a művészi alkotás gondolati elemeinek, összetevőinek és a műalkotások eszmei jelentésének feltárása. A kötetet 117 fekete-fehér kép illusztrálja.

Kollekciók